4.sınıf fen bilimleri 2.dönem 3.yazılı yoklama 2015-2016

ADI SOYADI:
4. SINIF FEN BİLGİSİ 2.DÖNEM 3. YAZILI

1.Canlıların en küçük yapı birimi hangisidir?
(A)Hücre (B)Yaprak
(C)Çiçek (D)Tohum
2) Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi ısıtma için kullanılır?
A) elektrikli soba B) ampul
C) çamaşır makinesi D) telefon
3.Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden değildir?
Hacim b) Renk c)Tat d) Koku
4. Aşağıdaki hangi olay sırasında madde ısı kazanır?
A)donma B)yoğunlaşma C)buharlaşma D)azot
5. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A)sandalye B)yüzük C)ağaç D)küpe
6.Saydam maddenin özelliği nedir?
A)Opaktır B)Işığı geçirmez C)iletkendir D)ışığı geçirir
7) Aşağıdakilerden hangisi sıvı halde bulunur?
A) Araba egzozunda çıkan duman
B) Soğuk havada ağızdan çıkan buhar
C) Araba lastiğindeki hava
D) Kahvaltıda içilen çay
8- Aşağıdakilerden hangisi Dünya etrafında döner?
a-Güneş b-Ay c-Gezegenler d-Yıldızlar
9- Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşur?
a-gece-gündüz b-mevsimler c-atmosfer d-hilal
10- Dünya’mızın biçimi hangi geometrik şekle benzer?
a-kare b-küre c-silindir d- prizma
11-Dünya’mızın uydusunun adı nedir?
a-Halley b-Callenger c-Samanyolu d-Ay
12- Dünya,Güneş ve Ay’ın büyükten küçüğe doğu sıralanışı nasıldır?
a-Dünya>Güneş>Ay b-Ay>Güneş>Dünya
c-Güneş>Ay>Dünya d-Güneş>Dünya>Ay
13) “Gözle göremediğimiz canlılara mikroskobik canlılar denir.”
Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların neden olduğu bir olay değildir?
A) Sütün bozulması B) Yemeğin bozulması
C) Yoğurdun mayalanması D) Suyun kaynaması
14. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu azaltıcı önlemlerden biri değildir?
A) Dik tepe yamaçlarına teraslama yapmak. B) Ağaçlandırma yapmak.
C) Doğal bitki örtüsünü korumak. D) Ormanı korumamak.
15. Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma hareketi vardır?
A) Harekete başlayan gemi B) İniş yapan helikopter
C) Durağa yaklaşan otobüs D) Duvara çarpan top
16.Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline dönüşmesine ne ad verilir?
A) Erime B) Donma C) Buharlaşma D) Yoğunlaşma
17. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların hareket nedenlerinden
biri değildir?
A) Besin bulma B) Tehlikelerden kaçma
C) Kendine uygun yaşam alanı bulma D) Gezip görme
18. Canlıların nesillerini sürdürebilmek için çoğalmaları olayına ne ad verilir?
A) Üreme B) Büyüme C) Boşaltım D) Uyartıya tepki
19. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların hareket şekillerinden biri
değildir?
A) Yürüme ve koşma B) Kökleri ile suya yönelme
C) Sürünme D) Yüzme
20. Gözle görülemeyen canlılara ne ad verilir?
A) Küçük canlılar B) Lam canlılar
C) Lamel canlılar D) Mikroskobik canlılar
16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar.
B) Bitkiler besin bulmak için yer değiştirirler.
C) Hayvanlar besinlerini doğadan hazır alırlar.
D) Hayvanlarda otobur, etobur ve hem otobur hemde etoburlar olmak üzere 3 çeşit beslenme vardır.
17. Gözle görülemeyecek canlıları incelemek için kullanılan
alete ne ad verilir?
A) Steteskop B) Kavanoz C) Mikroskop D) Lamel
18. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir yaşam alanıdır?
A) Göller B) Akvaryum
C) Hayvanat bahçesi D) Kümesler
19. Elektrikli eşyalar ve kullanım amaçları çiftlerinden hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Çamaşır makinesi – hareket,temizlik
B) Telefon – haberleşme
C) Bilgisayar – ısınma
D) Ampul – aydınlatma
20. Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız elektrikli
aletlerden biri değildir?
A) Fırın B) Çamaşır makinesi
C) Saç kurutma makinesi D) Tepegöz

21. Ormanların yok edilmesi aşağıdakilerden hangisine neden
olmaz?
A) Canlı çeşitliliği azalır
B) Hava kirliliği artar
C) Toprağın verimi artar
D) Yaşam alanları yok olur
22. Canlılar canlılığını devam ettirebilmek için beslenir.Beslenme ile alınan besinler canlı tarafından kullanılır.
Bu kullanım sonucunda oluşan atıklar dışarıya atılır.Bu işleme ne ad verilir?
A) Dolaşım B) Boşaltım C) Hareket D) Beslenme
23. Hava kirliliğini önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Çevre ağaçlandırılmalıdır.
B) Sanayi kuruluşları kent içine kurulmalıdır.
C) Spreylerde ozon tabakasına zarar verici gazlar kullanılmamalıdır.
D) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır
24) Evlerimize gelen elektriğin gücü kaç volttur?
a-) 180 volt b-) 200 volt
c-) 220 volt d-) 250 volt
25-“Elektrik bir ………..çeşididir.” cümlesini doğru tamamlayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir?
A)Madde B)Isı C)Işık D)Enerji
26-Şehir elektriğinin üretildiği yerlere ne ad verilir?
A)Fabrika B)Atölye C)Santral D)Dinamo
27-Emrah, yalnız dokunma duyusunu kullanarak maddenin hangi özelliğini belirleyemez? (3 Puan)
A) Sıcak – Soğuk B) Pürüzlü – Pürüzsüz
C) Yumuşak – Sert D) Parlak – Mat
28-Elektrik kablolarının etrafının plastikle kaplanmasının nedeni nedir?
A)Güzel görünmesi için B)Dayanıklı olması için
C)Plastik esnek olduğu için D) Plastik yalıtkan olduğu için
29-Elektriğe çarpılan bir insanı kurtarmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak doğru olmaz?
A)Kuru tahta B)Demir çubuk C)Sopa D)Plastik eldiven
30-Aşağıdakilerden hangisinde elektriğin kullanımıyla ilgili yanlış bilgilendirme vardır?
A)TSE damgalı ürünleri satın alıp kullanmak B)Prizlere çeşitli cisimleri sokarak karıştırmak
C)Yıpranmış kabloları değiştirmek D)Boşa yanan lambaları söndürmek
31-Aşağıdakilerden hangisi elektriğin yararlarından biri değildir?
A)İşimizi kolaylaştırır B)Çevreyi aydınlatır
C)Evimizi ısıtır D)Bitkilerin çoğalmasını sağlar
32) Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a-) Çevremize atmalıyız. b-) Denize atmalıyız
c-) Toprağa gömmeliyiz. d-) Geri dönüşümünü sağlamalıyız.
33) Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?
a-) demir b-) bakır c-) plastik d-) altın
34) Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretir?
a-) pil b-) televizyon c-) jeneratör d-) bilgisayar
35) Aşağıdakilerden hangisi şehir elektriği ile çalışmaz?
a-) ampul b-) televizyon c-) saç kurutma makinesi d-) tv kumandası
36) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır?
a-) Islak elle prize dokunmak.
b-) Prizleri çocukların ulaşamayacağı bir yere yaptırmak.
c-) Telde elektrik olup olmadığını elimizle kontrol etmek.
d-) Bozulan bir elektrikli aleti kendimiz tamir etmek.
37. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasında korunmak için bir önlem değildir?
A) Bozulan prizlerin yerine yenilerini yetkili birine taktırmak B) Bozuk elektrikli araçları yetkili birisine tamir ettirmek
C) Elektrikli araçları kullanmamak D) Banyolarda üstü kapalı prizler kullanmak
38. Elektrikçilerin kullandıkları tornavidaların saplarının plastik kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlam olduğu için B) Elektriği iletmediği için C) Güzel bir görünüm sağladığı için D) Ucuz olduğu için
39. Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili doğru bir hareket değildir?
A) Kullanım talimatlarına uymak B) Kapatma düğmesini kullanarak kapatıp açmak
C) Fişini prize takmadan önce elektrikli aletin açma – kapama düğmesini açığa getirmek
D) Uzun süre kullanılmayacaksa fişi prizden çıkarmak
40. Elektriğin güvenli kullanılması için bazı kurallara dikkat edilmelidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Elektrikli eşyalara, prizlere ve elektrik düğmelerine ıslak ellerle dokunmamak
B) Elektrik kaçağı varsa sigortaları kapatmak
C) Elektrikli araçların bakım ve onarımını işin uzmanına yaptırmak
D) Elektrikli araçlarda topraksız priz kullanmak
…BAŞARILAR …
HER SORU 2.5 PUANDIR
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.