4.sınıf din kültürü 2.dönem 2.sınav 2015-2016

ADI SOYADI: …../…./2016
SINIF/NO:
2015-2016 Öğretim Yılı 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı
1. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. ( 20 puan)
(__) Herkes kapısının önünü temizlerse tüm mahalle temiz olur.
(__) İç temizliği; iç organlarımızın temiz olmasıdır.
(__) Namaz kılabilmek için giysilerin temiz olması şart değildir
(__) Arkadaşların malına zarar vermek günah olan davranışlardandır.
(__) Kelime-i tevhit “La ilahe illallah Muhammedîn resullallah” cümlesidir.
(__) Kur’ an okurken besmele çekilir.
(__) Dindar insan Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda hassas davranır.
(__) Arada bir yalan söylemek sevaptır
(__) Müslümanlar sadece Türkiye’de yaşar
(__) Dinimizle ilgili en doğru bilgileri Kuran-ı Kerimden ve Hz. Muhammedin sözlerinden öğreniriz
(__) Hz. Muhammed in annesinin adı Amine dir.
(__) Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de doğmuştur.
(__) peygamber efendimiz 645 yılında vefat etmiştir
(__) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e güvenilir olduğundan ”Muhammedül Emin”denilmiştir
(__) Miraç kandili, Hz. Muhammed’in doğduğu gece olduğu için kutlanır
(__) Peygamberimiz ilk önce Hz.Ayşe ile evlendi.
(__) Kur’an-ı Kerim 100 sayfadan oluşur.
(__) Kur’an-ı Kerim Ramazan ayı Kadir gecesi indirilmeye başlanıldı.
(__) Kur’an tüm insanlığa gönderilmiştir.
(__) Kur’an-ı Kerim’de dil arapçadır.
2. Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız. (12 puan)
bismillahirrahmanirrahim – Fatiha – Allah – Vahiy – ayet – cüz – Hz.Muhammed – güzel bir tavırla – manevi – Sevap – Allah’ın / dinimizin – seccade –

Müslümanlar yerde namaz kılmak için _________________ kullanır

Her işe _________________ diyerek başlamalıyız.

_________________ suresi Kur’an’ Kerim’in ilk suresidir.

Kur’an’ı _________________ göndermiştir

Allah’ın emir ve yasaklarını Peygamberlerine bildirmesine _________________ denir.

Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine _________________ denir.

Kur’an Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne _________________ denir.

Son peygamber _________________ ‘dir.

Hz.Muhammed kötü davranışlardan kaçınır ve _________________ karşı koyardı

Temizlik, maddi temizlik ve _________________ temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.

Dince yapılması istenen,Allah tarafından ödüllendirileceğine inanılan iyi ve güzel davranışa _________________ denir

Günah denilen konular _________________ bizden uzak durmamızı istediği konu ve davranışlardır.
3-Aşağıdaki açıklamaları verilen kavramları uygun olanlarla eşleştiriniz.( 5 puan)
A) Dinimizin uygun gördüğü, yapmamızda sakınca olmayan iş ve davranışlardır. (__) Sevap
B) Allah’ın yapmamızı kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlardır. (__) Haram
C) Allah’ın dünya ve ahirette ödüllendireceği doğru, iyi, güzel söz ve davranışların karşılığıdır. (__) Helal
D) Allah’ın insanların yararına verdiği her şey iyilik ve lütuflardır. (__) Selam
E) Bir kimseyle karşılaştığımızda sözle veya işaretle sağlık ve esenlik dilemek. (__) Nimet
4-Yukarıdaki etkinlikte sol sütunda verilen seçenekleri sağ sütunda yer alan uygun cümlelerle eşleştiriniz. .( 5 puan)
A) Evden çıkarken (__) Bismillah deriz.
B) Yemeğe başlarken (__) Allah şifalar versin deriz.
C) Hasta ziyaretinde (__) Allah yardımcın olsun deriz.
D) İmtihana gidene (__) Allah rahmet eylesin deriz.
E) Cenazede taziyede bulunurken (__) Allahaısmarladık deriz.
5.Kelimeleri uygun eşlerle eşleştiriniz. .( 5 puan)
A) Kur’an-ı (__) yeri Mekke’dir
B) Hz. (__) Ayı
C) Kadir (__) Gecesi
D) Ramazan (__) Muhammed
E) Peygamberimizin doğum (__) Kerim

6-Kur’an’ı Kerim’in ilk ve son suresi hangi maddede doğru olarak verilmiştir?
A) Fatiha-Bakara B) Fatiha-Nas C) Bakara-Nas D) Bakara-Kevser

7-Aşağıda verilen Kur’an’ Kerim’le ilgili kelimeleri ve açıklamalarını doğru bir şekilde eşleştiriniz. .( 5 puan)
A) Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara mesaj göndermesi (__) Sure
B) Kur’an’ı Kerimdeki 114 bölümden her biri (__) Cüz
C) Kur’an’ı Kerim’deki her 20 sayfaya verilen ad (__) Ayet
D) Kur’an surelerinin oluşturan ifadelerden her biri (__) Mushaf
E) Hz. Osman’ın çoğaltıp İslam merkezlerine gönderdiği Kur’an nüshası (__) Vahiy
8-Kur’anın bir kitap haline getirilme sürecindeki açıklamaları ve kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz. .( 5 puan)
A) Vahyetti (__) Allah
B) Vahyi Hz. Muhammed’e iletti (__) Hz.Osman
C) Kur’an ayetlerini bir kitap haline getirdi (__) Cebrail
D) Kur’an’ çoğaltıp büyük islam merkezlerine gönderdi (__) Hz.Ebubekir
9-Kur’an-ı Kerim nerede indirilmeye başlamıştır?
A) Hira Mağarası B) Medine C) İstanbul D) Belli değildir.

10-Kuran-ı Kerimin en kısa suresi nedir?
A) İhlas B) Nas C) Kevser D) Felak E) Asr
11-Kur’an-ı Kerim hangi ayda gönderilmişir?
A) Şaban ayında ) Ağustos ayında C) Ramazan ayında D) Recep ayında

12-Müslümanların kutsal kitabının adının yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) kuran B) Kuranı kerim C) Kur’anıkerim D) Kur’an-ı Kerim

13-Peygamber Efendimizin kaç yaşında Peygamber oldu?
A) 18 B) 25 C) 40 D) 63
14-Kur’an’ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an toptan bir defada indirilmiştir. C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
B) Kur’an kadir gecesinde indirilmiştir. D) Kur’an 23 senede indirilmiştir.

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir?
A) Kur’an her çağda geçerlidir.
B) Kur’an aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
C) Kur’an tüm insanlığa gönderilmiştir. D) Kur’an sadece inanç ve ibadetten bahseder.
16-Peygamber Efendimizin ilk eşinin adı nedir?
A) Amine B) Ayşe C) Fatma D) Hatice
17- Peygamber Efendimizin baba adı nedir?
A) Ali Rıza B) Abdullah C) Ömer D) Ali
18-Ülkemizde Hz. Muhammed’in doğumu olan Kutlu Doğum Haftası’nda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bahsedilen bu etkinlikler hangi ayda yapılmaktadır?
A) Eylül B) Ocak C) Temmuz D) Nisan
19-“Bismillahirrahmanirrahim” ‘in anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlarım C) Allah’ım koru beni
B) Allah’ın selamı üzerine olsun. D) Kovulmuş olan şeytandan, Allah’a sığını
20-Hz .Muhammed peygamber olmadan önce insanlar neye tapıyorlardı?
A) hayvanlara B) ağaçlara C) putlara D) taşlara
21-Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir?
A) Herkes için iyilik düşünür C) Verdiği sözü yerine getirir
B) Emanete ihanet eder. D) Yalan söylemez

22-Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç-kalp) temizliktir?)
A) Sokağımızı temiz tutmak C) Elbisemizi temiz tutmak
B) Dişlerimizi fırçalamak D) Sözünde durmak, dürüst ve güvenilir olmak

NOT:ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 3 PUAN

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

45 + = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.