Eğitimde Öncü Adres

4.sınıf 2.dönem türkçe 1.yazılı soruları 2014-2015

Adı ve Soyadı :……………………………………………………………                  A GRUBU                         13.03.2015

                             MİLLET MALI

Soğuk, karlı bir hava… Her yer bembeyaz… Bu beyazlığı, yalnız önümüzde giden karartılar bozuyor. Bunlar, kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı. Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık.

Biz, kalın paltolarımız altında titrerken, çok yaşlı bir nine, yorganını kağnının üstüne örtmüş, çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.

Sırtındaki peştamalın içinde de, kendisi gibi çıplak bir yavru vardı. Onları görünce içim sızladı.

—Nineciğim, dedim, üşümez misin sen? Bak torunun da neredeyse donacak. Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene!

Nine kağnıya doğru koştu:

—Kar serpiyor oğlum, dedi. Bunun altındaki millet malıdır. Nem kapmasın.

Sonra, yorganın uçlarını çeke çeke top mermilerini iyice örttü.

Torunundan, oğlundan, kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu.

İşte Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı’nı böyle fedakârlıklarla kazandı.                                      Mustafa NECATİ

(1,2,3,4,5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)  

 

1-Yazar, yolda aşağıdakilerden hangileriyle karşılaşıyor?

A-çocuklarla            B-askerlerle      C-köylü kadınlarıyla                D-turistlerle

 

2-Nine, aşağıdaki sebeplerin hangisinden dolayı yorganı, torununun değil, cephanenin üstüne örtüyor?

A-büyükleri böyle yapmasını istediği için                 B-millet malını torunundan üstün tuttuğu için

C-taşıdığı mermileri çevreden gizlemek için             D-çocuğun sırtında kalın giysiler olduğu için

 

3-Köylü kadının “millet malı” dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?

A-araba      B-yorgan     C-öküzler   D-top mermisi

 

4-Bu yazıda anlatılan olay, aşağıdaki savaşlardan hangisinde geçmiştir?

A-Kurtuluş Savaşı        B-Çanakkale Savaşı       C-Balkan Savaşları       D-İkinci Dünya Savaşı

 

5-Bu yazının ana fikri nedir?

A-Kadın cephaneye çok önem vermektedir                    B-Kadın cephaneyi torunu gibi sevmektedir

C-Köylü kadınları karda yolculuk etmeyi severler          D-Türk Milleti vatanı için her fedakârlığı yapar

 

6 -“İkinci gün” sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

 1. A) 2 gün      B) 2.gün    C) 2, gün    D) 2-gün

 

S)7.“Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor.” Cümlesinde “hafif hafif” sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?                                                                                                             

A-ağır ağır       B-yavaş yavaş     C-tek tek   D-giderek

 

8.“İyi insan lafının üzerine gelir.” Cümlesiyle açıklanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A – Tatsız karşılaşma olmuş.      B –  Karşılaşma yersiz olmuş.    C – Güzel bir rastlantı olmuştur.   D – Olaylar beğenilmiş.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
 2. A)  Kış mevsimi çok soğuk geçti               B)  Vücudumuzu soğuktan korumalıyız
 3. C)  Buz gibi soğuk bir su içtim                  D)  O tür soğuk şakaları yapma

 

10-”Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 1. A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi          B) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.
 2. C) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu      D) Hiç böyle tatlı elma yememiştim

 

11-”Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “zaman almak” anlamında kullanılmıştır?

 1. A) Merkez bankası yeni hazine bonosunu yarın piyasaya sürüyor B) O, motosikleti çok iyi sürüyor
 2. C) Burkulan ayağına merhem sürdü D) Bu yazım işi bir hafta sürer

 

12-”Oturmak” sözcüğü hangi cümlede “beraber yaşamak” anlamında kullanılmıştır?

 1. A) Bizim sofraya oturma zamanımız belidir            B) Dedem bizimle oturmaktan çok memnun
 2. C) Bir saatten beri burada oturuyorum                   D) Çalışmaktan zevk alanlar boş oturmayı sevmezler

 

13.”Kimseye kötülük etme; yaptığını onlar da sana yaparlar” yargısı aşağıdaki atasözlerinden hangisinde vardır?

 1. A) Ne verirsen elinle; o gider seninle B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
 2. C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var                      D) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını

 

14.Yarışçılar bizim evin önün………………geçip stadyum……..doğru ilerlediler.Stadyum……… geçtikten sonra saat kulesine yöneldiler.Yarış saat kulesin…… son buldu.

Paragraftaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir?

 1. A) -den, -a,  -u,  -de           B) -de, -den,  -a,  -de          C) -den,  -da,  -u,  -den            D) -de,  -den,  -u,  -de

 

15) “Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli,  cimri ve zenginmiş. Hiçbir kimseye yardım etmez, hiçbir yoksula bir kuruş para vermezmiş.”

    Paragraftaki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?

A- fakir-sinirsiz-sakin         B-varlıklı-sakin-zengin            C-fakir-sakin-cömert           D-cimri-sinirsiz-cömert

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A-Atatürk, çocukları çok severdi.

B-Atatürk, kitaba büyük değer verdiğinden dolayı kütüphanelere yardım etmiştir.

C-Atatürk, cumhuriyet yönetiminin en iyi yönetim şekli olduğunu söylemiştir.

D-Kimse, Atatürk’ü yolundan döndüremezdi.

 

  17.Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A-önder        B-önce         C-önemli       D-ölçek

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bitmiş bir eylemi ifade eder?

A-Dün kursa gittim.      B-Her akşam kitap okurum.     C-Yarın kütüphaneye gideceğim.      D-Şimdi ders çalışıyorum.

 

19.Aşağıdaki kelimelerin hangisinden “-lik, -siz,  -li, -ci “eklerinden biriyle yeni bir kelime türetilmez?

   A-oyun       B-eğlence         C-şen       D- git

 

 1. Çok eski zamanlarda bir çocuk varmış
 2. Nasıl olmuşsa çocuğun ayağı kaymış ve çocuk su kuyusuna düşmüş.
 3. Çocuk su kuyusunun içine düşmüş düşmesine ama yolculuğu devam ediyormuş.
 4. Bu çocuk, bir gün dibi görünmeyen bir su kuyusuna bakıyormuş.

20.Yukarıdaki cümlelerin, olayların oluşu dikkate alındığında sıralama nasıl olmalıdır?

    A-  2-1-3-4     B- 1-3-2-4      C- 1-4-2-3     D-  4-2-3-1

 

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık anlamı vardır?

A ) Çalışırsan sende başarılı olursun.                                   B ) Haberi olmadığı için yarışmaya katılmadı.

C ) Derslerime daha iyi çalışsaydım böyle mi olurdu?        D ) Okulda yapılan etkinliklere katılmalısın.

 

22- “ sözü ağzına tıkamak” değiminin anlamı hangisidir?

A ) çok fazla konuşmak                                                 B ) sohbet etmeyi bilmemek

C ) söylediği şeylerden utanmak                                   D ) bir kimsenin konuşmasına fırsat vermemek

 

23- Aşağıdaki ifadelerden öznel yargı olan hangisidir?

A ) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilân edildi.         B ) Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur.

 1. C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. D)  Şeftaliden daha lezzetli meyve yoktur

 

24- “Bu akşam sinemaya mı yoksa tiyatroya mı gitsem.” Diye düşünen bir insan hangi duyguyu yaşamaktadır?

 1. A) sevinç    B) kararsızlık     C) endişe     D) şüphe

 

25- “Zayıf” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

 1. A) Ameliyattan sonra çok zayıf kalmış.                             B) Çok zayıf olduğundan çabuk hastalanıyor.
 2. C) Sınavdan yüksek bir not alması zayıf bir ihtimaldi. D) Zayıf insanlara giydikleri yakışmıyor.

 

26- Aşağıdakilerden hangisinde “-de -da” ekinin yazımı yanlıştır?

A)Gece gündüz evde oturuyor.                                 B)Televizyonda yabancı film oynuyor.

C)Masada bulunan bardakları kaldırdın mı?             D)Baban ekmekde aldı mı?

 

27-   1.Okul arkadaşınız.

4.Beni arayan oldu mu?

2.Evet.

5.Yarım saat önce.

 1. Ne zaman?

6.Kimmiş?

Yukarıdaki cümleleri nasıl sıralarsak anlamlı bir bütün oluşturur?

 1. a)  4-5-2-1-6-3                 b) 4-2-6-1-3-5                 c) 2-3-5-4-6-1                  d) 4-6-2-3-1-5

 

28- Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olana D, yanlış olana Y yazınız. (4 Puan)

(     ) Kim, ne, nerede, ne zaman, niçin ve nasıl soruları 5N 1K sorularıdır.

 (     ) Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı kelimelere eş sesli kelimeler denir.

 (     ) Cümlelere büyük harfle başlarız.

 (     )  Cümle içinde özel isimler büyük harfle başlamaz.

 

29Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla cevaplarını eşleştiriniz. (6 Puan)

 

(  1    )   Babam işten az önce geldi.                                   (      )  Ne?

           (  2    )   İzmir’den teyzemler gelecekler.                          (      )  Kim?

(   3   )   Neler konuştuklarını heyecanla anlattı.               (      )   Niçin?

           (   4   )   Hasta olduğundan okula gelemedi.                    (      )   Nereden?

(   5   )   Pazardan patates aldık.                                        (      )   Nasıl?

(   6   )   Kemal okuldan döndü.                                         (      )   Ne zaman?

 

30- Aşağıdaki kelimelerden yazılışı doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz. Yanlış olan kelimelerin doğrularını yazınız. (9 Puan)

(      ) kiprit         ……………………………          (     ) Dilbilkisi     …………………………

(      ) yanlız         ……………………….                (     ) Yozgat       ………………………..

(      ) şefdali        ……………………….                (     ) iplik           ………………………..

(      ) bahçe        ………………………..                 (     ) bilgisahar   ..……………………

(      ) yanlış          ……………………….

 

 

             1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 numaralı sorular (3 Puan),                   

              28 (4 Puan), 29(6 Puan), 30  (9 Puan)                      

 

BAŞARILAR DİLERİM.


       www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

42 + = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.