4.sınıf 2.dönem 2.din kültürü sınavı 2015-2016

DOĞANYOL İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV

ADI-SOYADI: PUAN:
NO:
Sevgili Öğrencilerim,
Sınav sorularınızı dikkatli okuyunuz ve cevaplayınız. Puanlamalar her soru için belirtilmiştir. Sınav süreniz 40 dakikadır.
Başarılar dilerim.
Nimet ÇİÇEK

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz.(10X2=20 PUAN)
1.( ) Ruhumuzun temiz kalabilmesi elbiselerimizin temiz olmasına bağlıdır.
2.( ) Gereken durumlarda yalan söyleyebiliriz.
3.( ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
4.( ) Dinimizce iyi duygu ve düşünceleri taşımak manevi temizlikten sayılır.
5.( ) Güzel olan her türlü işe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim” derim.
6.( ) Aile, insanların ilk eğitim aldıkları yerdir.
7.( ) Haksızlığa uğradığımız zaman kavga etmeliyiz.
8.( ) Aile büyüklerini sevip saymam küçüklere sevgi göstermem gerekmez.
9.( ) Peygamberimiz doğduğunda Mekke halkı putlara tapıyordu.
10.( ) Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilen Kur’an, Hz. Osman döneminde çoğaltıldı.

B) Aşağıda verilen soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.(20X4=80 PUAN)
1-Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): ”Küçüklerimize sevgi ve şefkat göstermeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” demekle anlatmak istediği nedir?
A)Büyükleri huzur evlerine götürmemiz gerektiğini.
B)Çocuklara acımamak gerektiğini.
C)Büyüklere saygı göstermemek gerektiğini.
D)Küçüklerimizi sevmemiz, büyüklere saygı göstermemiz gerektiğini.

2-Mustafa eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Mustafa annesine hangi dini tümceyi söylemiş olabilir?
A) Allah sağlık versin.
B) Allah kazadan beladan korusun.
C) Allah ne muradın varsa versin.
D) Allah kolaylık versin.

3- Kur’an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır?
A) Kadir Gecesi B)Mi’rac Gecesi
C) Beraat Gecesi D)Regaib Gecesi

4-Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
A) Arkadaşlarımıza lakap takmak. B) Arkadaşlarımızla alay etmek.
C) Arkadaşımızın defterini karalamak.
D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.
5-Peygamberimize gelen ilk vahiy ne olmuştur?
A) Oku B)Yaz C)İnsanları uyar D)Allah birdir

6- Kur’ân-ı Kerîm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Evrensel bir kitaptır.
B) Son ilahi kitaptır.
C)Bir defada indirilmiştir. D) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.

7-Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?
A) Kız çocuklarına değer verilmezdi.
B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
C) Kabile olarak yaşantı vardı.
D) Tek olan Allah’a inanıyorlardı.

8- Kuranı Kerimin ilk ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Bakara – İhlas B) Bakara – Nas
C) Fatiha – Felak D) Fatiha – Nas

9-“İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olmazsınız” hadisinin üzerinde durduğu asıl konu nedir?
A) İnsanların birbirini sevmesi
B) İman etme
C) İman etmedikçe cennete girilemeyeceği
D)Tam imanın nasıl olacağı
10-Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnek gösterilebilir?
A) Çevreyi temizlemek
B) Elleri yıkamak
C) Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak
D) Yüzü yıkamak

11-İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan temel unsur nedir?
A) Sevgi B) Para C) Eşya D) Araba

12-Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir?
A) İnsanlara güven vermek
B) İnsanları sevmek
C) İnsanların arkasından konuşma D) İnsanlara saygı göstermek

13- Sevginin önemi ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Sevilmeyen insanlar kendilerini dışlanmış hissederler ve mutsuz olurlar.
B) Seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir.
C) Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci verir.
D) Sevgi bir ihtiyaç değildir.

14- Hz. Muhammed’in annesi ………………… ona süt anne bulmuş ve süt annesi……………..ona dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmiştir. Annesi, o altı yaşındayken ölmüş ve dedesi ………………… ‘in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası …………………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir?

A) Halime – Âmine – Abdulmuttalip – Ebu Talip
B)Âmine – Halime- Abdulmuttalip – Ebu Talip
C)Âmine – Halime – Abdullah – Ebu Talip
D) Halime – Âmine- Abdulmuttalip – Hamza

15-Hangisi İslamiyet öncesi Arapların durumunu yansıtmaz?
A) Ticarette hile yapılması
B) Kadınlara değer verilmesi
C) İçki ve kumarın yaygın olması
D) Kabileler arasında savaşların olması

16- Kur’an – ı Kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?
A) 23 B) 10 C) 13 D) 33

17-Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden biri değildir?
A) Üzerine düşen görevleri yapar
B) Emanete ihanet etmez
C) Başkaları ile alay eder
D) Kötülüğe yaklaşmaz
18-“Rahman“ ve “Rahim” Allah’ın hangi özelliğinin adlarıdır?
A)Bilme
B)Sevme
C)Görme
D)Yaratma

19-1.Yaratmış olması
2.İnsanları iyiye ve doğruya yönlendirmek için peygamberler ve kutsal kitaplar göndermesi
3.Evrende mükemmel bir denge ve düzen oluşturması
Yukarıdaki ifadelerde belirtilenlerden hangisi ya da hangileri Allah’ın yarattıklarını sevdiğini gösterir?
A)1 ve 2
B)1 ve 3
C)2 ve 3
D)1,2 ve 3
20-Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadesi değildir?
A) Maşallah
B) Elhamdülillah
C) Hamdolsun
D) Allaha şükür

SINAVINIZ BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 51 = 59

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.