3.sınıf 1.dönem zümre toplantı tutanağı 2014-2015

SAKARYA İLKOKULU

2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

 1. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

ÖĞRETİM  YILI            :  2014– 2015

DÖNEM                           :  1. Dönem

TOPLANTI TARİHİ     :      11 /09/2014

TOPLANTI NO              :  1

TOPLANTI YERİ         :  Öğretmenler odası

TOPLANTIYA   KATILANLAR :     Okul Müdür Yardımcısı EVREN TÜRKER,  Sınıf Öğretmenleri; 3-A SINIFI  ÖĞRETMENİ  NURAY YILMAZ,3-B SINIFI KAZIM AYDIN ,3-C RECEP EREN ,3-D NURHAN ŞAHİN ,3-E SULTAN GEZER,  3-F GÜLGÜN ÇAKO,  3-G SADİFE GÜNDOĞDU

ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

 

2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

 

3) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenmesi

 

4) İş günlerine göre, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

 

5) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

*Sınıfta kutlanacak Belirli Gün ve Haftaların belirlenmesi,

6) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

 

7) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

 

8) İlgili etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

 

9) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkânlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

 

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

 

11) 2504 sayılı Tebliğler Dergisindeki, “ATATÜRKÇÜLÜK” ile ilgili bölümlerin incelenmesi, planlamasının yapılması

 

12) Performans Görevlerinin kaldırılmasına ilişkin yönetmelik maddesinin incelenmesi ve proje görevinin belirlenmesi.

 

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması, velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,

 

14)  Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (M.E.B. 2002/ 18 nolu Genelge),

 

15) Serbest Etkinlikler ders saatinin planlanması ve yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi,

 

16) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

 

17) Dersliklerin eğitim öğretim yılı için hazırlanması sırasında yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi,

 

18) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

19) Veli Toplantıları tarihlerinin belirlenmesi

 

20) Dilek, temenniler ve kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN  GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. sınıf öğretmenleri, 11/09/2014tarihinde saat 10:30’da Okul Müdür Yardımcısı Evren TÜRKER başkanlığında toplandı. Zümre gündemi başkan tarafından okundu. Eklenecek madde olup olmadığı soruldu, olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

AÇILIŞ

Toplantı;Okul Müdür Yardımcısı Evren TÜRKER başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı.

Başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı ve verimli bir toplantı olması dilekleri ile açılış konuşmasını yapan Evren TÜRKER; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin95. Maddesini okuyarak, Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

 

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK VE GÜNLÜK DERS PLANLARI, İŞ TAKVİMİ VE YENİ HAFTALIK DERS PROGRAMI:

 

Öğretmen kılavuz kitapları incelendikten sonra; Nuray YILMAZ  söz alarak ; Ünitelendirilmiş Yıllık Planların kılavuz kitaplar detaylı incelenerek ,öğretim yılı başlamadan en kısa sürede yapılmasının, planlama yapılırken Yıllık  ve Günlük Planların , 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Planlama İle İlgili Yönerge” de belirtilen ortak hükümler gözetilerek, Fen Bilimleri,Matematik , Türkçe , Hayat Bilgisi  ve diğer derslerinin  programları incelenerek hazırlanmasının faydalı olacağını belirtti.

 

Evren TÜRKER; Yıllık ve Ünite Planlarının yapılmasında planlama yapılırken çevre şartları, öğrenci  seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2433, 2575 no’lu tebliğler dergilerinin  incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni hazırlanan İlkokullar  Haftalık Ders Çizelgesine göre ilkokul 3. Sınıflarda haftalık ders sayıları;

Türkçe  8 saat, Matematik 5 saat, Hayat Bilgisi 3 saat, Fen Bilimleri 3 saat, Yabancı Dil 2 saat,

Görsel Sanatlar 1 saat, Müzik 1 saat, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 3 saat, Serbest Etkinlikler 2 saattir.

                       2014 – 2015  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLEREYLÜL–2014EKİM–2014KASIM–2014
Pazartesi181522296132027 3101724
Salı2916233071421284111825
Çarşamba3101724181522295121926
Perşembe4111825291623306132027
Cuma51219263101724317142128
Cumartesi6132027  4111825 18152229
Pazar7142128  5121926 29162330
İşgünü/hafta    12  işgünü–…….hafta 20  işgünü–…….hafta20  işgünü–…….hafta
GÜNLERARALIK–2014OCAK–2015ŞUBAT–2015
Pazartesi18152229 5121926 291623
Salı29162330 6132027 3101724
Çarşamba310172431 7142128 4111825
Perşembe411182518152229 5121926
Cuma512192629162330 6132027
Cumartesi6132027  310172431 7142128
Pazar7142128  4111825 181522 
İşgünü/hafta23   işgünü–…….hafta16  işgünü–…….hafta15  işgünü–…….hafta
GÜNLERMART–2015NİSAN–2015MAYIS–2015
Pazartesi 29162330 6132027 4111825
Salı 310172431 7142128 5121926
Çarşamba 4111825 18152229 6132027
Perşembe 5121926 29162330 7142128
Cuma6132027 3101724 18152229
Cumartesi 7142128 4111825 29162330
Pazar18152229 5121926 310172431
İşgünü/hafta22   işgünü–…….hafta22 işgünü–…….hafta20   işgünü–…….hafta
GÜNLERHAZİRAN–2015TEMMUZ–2015AĞUSTOS–2015
Pazartesi18152229  6132027 310172431
Salı29162330  7142128 4111825 
Çarşamba3101724  18152229 5121926 
Perşembe4111825  29162330 6132027 
Cuma5121926  310172431 7142128 
Cumartesi6132027  4111825 18152229 
Pazar7142128  5121926 29162330 
İşgünü/hafta10   işgünü–…….hafta  
 

Birinci dönem:91  işgünü / ….hafta       İkinci dönem: 89  işgünü / … haftaToplam: 180  işgünü / ….hafta

 

2014-2015 öğretim yılı başlangıcı15 Eylül 2014 Pazartesi              ( NOT=1.Sınıflar ve Anasınıfları 8Eylül’dür)
Kurban Bayramı03 Ekim 2014Cuma 13.00 da başlar 07 Ekim 2014Salı  akşamı sona erer.
Cumhuriyet Bayramı28 Ekim 2014Salı 13.00 da başlar 29 Ekim 2014Çarşamba  akşamı sona erer.
Atatürk Haftası10-16 Kasım 2014
Öğretmenler Günü24 Kasım 2014 Pazar tesi
Yılbaşı Tatili01 Ocak 2015  Perşembe
Birinci dönemin sona ermesi23  Ocak 2015  Cuma
Yarıyıl Tatili26 Ocak 2015  —— 06 Şubat 2015  tarihleri arası
İkinci yarıyıl başlangıcı9 Şubat 2015  Pazartesi
23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2015 Perşembe   törendensonra başlar  24 Nisan 2015  Cuma  akşamı  sona erer
Emek ve Dayanışma Günü01 Mayıs 2015 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2015  Salı günü törenden sonra başlar akşamı sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi12  Haziran 2015  Cuma

                                  2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR

                                          YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

AYLARYAPILACAK ÇALIŞMALARDÜŞÜNCELER
 

 

 

 

EYLÜL

 

1- Seminer çalışmalarının tamamlanması

2-  3.Sınıflara ait ders programının incelenmesi.

3- Zümre öğretmenler kurulu toplantısı.

4- Ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının  yapılması.

5- Dersliğin eğitim öğretime hazırlanması.

6- Haftalık ders programının  hazırlanması.

7- İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)

8- Sınıf eşyalarının eksiklerinin tespiti ve tamamlanması.

9- Öğretmenler kurulu toplantısına katılma

10- Sınıf veli toplantısının yapılması

 
 

 

 

EKİM

 

1-Dünya Çocuk Günü ( Ekim Ayının İlk pazartesi günü)

2- Boy ve ağırlık ölçülerinin tespiti.

3- Sınıf Grafiklerinin hazırlanması.

5- Hayvanları Koruma Günü (4 ekim)

6- Kızılay Haftası. (29 Ekim- 4 Kasım)

7- Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ( 28-29 Ekim)

8-Okul –Aile Birliği toplantısına katılma

 

 
 

 

KASIM

 

1- Atatürk Köşesinin zenginleştirilmesi.

2- Atatürk Haftası ( 10-16 Kasım)

3- Öğretmenler Günü ( 24 Kasım)

4- Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi.

5- E-Okulda bilgilerin güncellenmesi

 

 
 

 

ARALIK

 

1- Vakıf Haftası (3-9 Aralık)

 1. İnsan Hakları Haftası (4-10 Aralık)

3- Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ( 12-18 Aralık)

4- Sınıftaki tema köşelerinin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

 
 

 

OCAK

 

1- Verem Savaş Eğitimi Haftası ( Yılbaşını izleyen ilk hafta)

2- Enerji Tasarrufu Haftası (2. pazartesi ile başlayan hafta)

3- 1. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi.

4- Dönem sonu evraklarının yazımı.

5- Karnelerin dağıtılması ve 1.ara tatil

 

 
AYLARYAPILACAK ÇALIŞMALARDÜŞÜNCELER
 

 

 

 

ŞUBAT

 

1- Sınıf veli toplantısının yapılması.

2- Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş gününün kutlanması.

3- Grafik ve tema köşelerinin güncellenmesi

4- Mesleki yayınların okunması.

5- Zümre öğretmenler kurulu toplantısının yapılması

6- Öğretmenler kurulu toplantısına katılma

 

 

 

 

 

MART

 

1- Yeşilay Haftası

2-  İstiklal Marşı’nın Kabulü ( 12 Mart)

3- Orman Haftası.

4- Okulun çevresine dikilecek ağaç ve çiçeklerin temin

edilmesi.

5- Kütüphaneler Haftasının kutlanması.

 

 

 

 

 

NİSAN

 

1- Sağlık Haftasının kutlanması.

2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın

hazırlıklarının yapılarak, bayramın kutlanması.

3- Turizm Haftasının Kutlanması.

4- Mesleki yayınların Okunması.

 

 

 

 

 

MAYIS

 

1- Trafik Haftası ve ilkyardım haftasının kutlanması

2- Anneler Günü’nün kutlanması.

3- Engelliler haftasıyla ilgili etkinliklerin yapılması

4- Mesleki Yayınların takip edilerek okunması.

5- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı’nın

Kutlanması.

6- Çevredeki tarihi ve turistik yerlere gezi.

 

 

 

HAZİRAN

1- Çevre koruma haftasının kutlanması.

2- Karneler dağıtılarak  2013-2014 Öğretim yılının sona

ermesi.

3-Yıl sonu zümre öğretmenler toplantısının yapılması

4- Yılsonu öğretmenler kurulu toplantısının yapılması

5- Seminer  çalışmalarının yapılması.

3A SINIF ÖĞRETMENİ         3B SINIF ÖĞRETMENİ        3C SINIF ÖĞRETMENİ

NURAY YILMAZ                    KAZIM AYDIN                    RECEP EREN

 

3D SINIF ÖĞRETMENİ           3E SINIF ÖĞRETMENİ        3F SINIF ÖĞRETMENİ    3G SINIF ÖĞRETMENİ

NURHAN ŞAHİN                       SULTAN GEZER                    GÜLGÜN ÇAKO               SADİFE GÜNDOĞDU

 

BİR ÖNCEKİ YILIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bir önceki öğretim yılı, 1. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Tutanağını Nuray YILMAZ okudu.

Daha önce alınan kararların uygulandığı ve aksaklık olmadığı gözlendi.

Kazım AYDIN   geçirdiğimiz eğitim öğretim yılında, çevre şartları göz önüne alındığında hedeflenen başarının büyük ölçüde gerçekleştirildiğini, sınıfında verimli çalışabildiğini dile getirdi.

Recep EREN tüm öğrencilerinin okur yazar durumda olduğunu, özellikle son aylarda özgüvenlerinin daha da geliştiğini,eksik konuları kalmadığını belirtti. Sınıf seviyesinin altında öğrencisi olduğunu, tatilde özellikle  okuma yazmada  gerilemelerin  normal olduğunu,öğrencilerin gerçek performanslara bir ay içinde kavuşacağını belirtti.

 

Ders Kesim Raporları incelendi. Eksik kalınan konu olmadığı belirtildi. Sene başı itibariyle eski konuların gözden geçirilmesi için; mihver derslerin 2. şer saatinin değerlendirme ve seviye tespite ayrılmasının gereği  Nurhan ŞAHİN tarafından dile getirildi.

 

DERS SAATLERİNİN BELİRLENMESİ

İş günü takvimi ve kılavuz kitaplar göz önüne alınarak tema süreleri hesaplandı. Buna göre temalar ve konular için belirlenen süreler şu şekildedir:

 

               HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA SÜRELERİ

 

TEMANIN ADI

 

SÜRESİ

DERS SAATİ
1OKUL HEYECANIM15 EYLÜL 2014 –12 ARALIK 201433
2BENİM EŞSİZ YUVAM15ARALIK 2014 -3 NİSAN  201539
3DÜN, BUGÜN YARIN6 NİSAN 2015–12 HAZİRAN 201530

                TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ

 

TEMANIN ADI

 

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ
1BİREY VE TOPLUM15 EYLÜL- 17 EKİM 2014 

5 HAFTA

2ATATÜRK20 EKİM – 21 KASIM 2014 

5 HAFTA

3ÜRETİM- TÜKETİM VE VERİMLİLİK24 KASIM – 19 ARALIK 2014 

4 HAFTA

4HAYAL GÜCÜ22 ARALIK 2014- 23 OCAK 2015 

5 HAFTA

5DÜNYAMIZ VE UZAY9 ŞUBAT-6 MART 2015 

4  HAFTA

6DEĞERLERİMİZ9MART-10 NİSAN 2015 

5 HAFTA

7SAĞLIK VE ÇEVRE13 NİSAN – 8  MAYIS 2015 

4 HAFTA

8OYUN VE SPOR11 MAYIS – 12 HAZİRAN 2015 

5 HAFTA

MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ

ÜNİTE 

ÖĞRENME ALANI

 

SÜRESİ

İŞ GÜNÜ
  1.GEOMETRİ DÜNYASINI KEŞFE YOLCULUK     15 .09.2014 –14.11.2014 

9 HAFTA

 

2.

SAYILARIN DÜNYASI17.11.2014 –26.12.2014

 

 

6  HAFTA

 

3.

TOPLAYALIM, ÇIKARALIM,

GRAFİKLERİ ÖĞRENELİM

29.12.2014 –20.03.2015

 

 

10 HAFTA

 

4.

ÇARPALIM, BÖLELİM, TARTALIM VE SIVILARI ÖLÇELİM 

23.03.2015 –8.05.2015

 

 

7 HAFTA

 

5.

KESİRLER , ALAN ÖLÇME  VE SAATİ OKUMA11.05.2014 – 12.06.2015

 

 

5  HAFTA

Fen Bilimleri dersi tema ve işleniş süresi kılavuz kitaplar temin edildiğinde belirlenecektir.

 FEN BİLİMLERİ

TEMA  NOTEMA  ADISÜRESİİŞ GÜNÜDERS SAATİ
1.Beş Duyumuz6
2.Kuvveti Tanıyalım15
3.Madeyi Tanıyalım15
4.Çevremizdeki Işık ve Sesler21
5.Canlılar Dünyasına Yolculuk21
6.Yaşamımızdaki Eletrikli Araçlar21
Gezegenimizi Tanıyalım9

 

 

BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR ile PLANLAMALARIN YAPILMASI

 

Belirli gün ve haftaların amacına uygun olarak işlenmesinin, öğrencilerin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi açısından çok önemli olduğu Sultan GEZER tarafından dile getirildi.

Gülgün ÇAKO söz alarak; bu özel günlerin işlenmesinde öğrencilerin aktif rol almalarının, ortaya çıkardıkları ürünlerin okulun farklı birimlerinde ve özellikle sınıfta uygun panolarda sergilenmesinin öğrenci üzerinde sağladığı motivasyona dikkat çekti.

 

İşlenmesi uygun görülen belirli gün ve haftaların planlamaları ve hangi derslerde uygulanabileceği sınıf seviyesi göz önünde bulundurularak şu şekilde yapılmıştır.

 

KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ( Değişik: 12.8.2005/25904 RG )

 

Belirli Günler ve Haftalar
İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. Haftası 17-21 EYLÜL 2014)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
Dünya Çocuk günü  (ekim ayının ilk pazartesi günü 1 EKİM 2014)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası   (29 Ekim-4 Kasım)
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
Orman Haftası      (21-26 Mart)
23 Nisan Ulusal Eğem enlik ve Çocuk Bayramı
Trafik Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta 4-10 MAYIS 2015)
Anneler Günü (Mayıs ayının ikinci pazar günü 12 MAYIS 2015)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

 

Hayat Bilgisi ve Türkçe dersleri bu günlere değinilme zamanı olarak uygun görülmüştür.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE METOTLARININ BELİRLENMESİ

 

Sadife GÜNDOĞDU; Türkçe dersinde, betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, yapılandırılmış drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası, oluşturma, grup çalışması, gösteri, pantomim vs. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca etkinliklerin yapılması aşamasında ve diğer basamaklarda yapılandırmacı eğitimin gereği öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın yaratılması gerektiğini söyledi.

Nuray YILMAZ; zümre arkadaşına sonuna kadar katıldığını belirtti. Ayrıca öğrencilere matematik dersini sevdirme sorumluluğuna dikkat çekti, yeni programında bu amaca yönelik olduğunu belirtti.

Matematik öğretirken kullanılacak yöntemler ise şöyle kararlaştırıldı: Problem çözme, proje çalışmaları, katlama-yapıştırma teknikleri, oyun, akıl yürütme, soru-cevap, analiz şeklinde belirlendi.

Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve teknikler de; beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, örnek olay, pantomim, grup çalışması, anlatım, tartışma, gözlemleme, altı şapka, eğitsel oyunlar v.s olarak belirlendi.

Bu metot ve tekniklerin tüm derslere yayılabileceği ama mutlaka aktif öğrenme modelinin uygulanmasının gerekliliği konusunda hemfikir olundu.

 

KULLANILACAK ARAÇ ve GEREÇLER:

 

Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin sene başında tespit edilerek temin edilmesi kararı alındı.

Öğrenci ihtiyaçları kurul öğretmenleri tarafından belirlendi.

2  tane 60 sayfa büyük  boy çizgili defter

1 tane 80 sayfa  büyük  boy kareli defter

1 tane orta  boy resim dosyası (içine 20 tane resim kağıdı)

Üçlü cetvel seti ( iletki, gönye, cetvel )

Sulu boya,kuru boya, pastel boya

Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş

Şeffaf kap

20 lik ürün dosyası

Kırmızı –siyah tahta kalemi

Türkçe sözlük, imlâ kılavuzu, atasözü ve deyimler sözlüğü.

Not: Geçen seneden ellerinde mevcut olan malzemeler varsa 3.sınıfta kullanmaya devam edilecektir.                                                    

 

Zümre öğretmenleri sınıfta kullanılıp yararlanılan araç- gereçlerin geciktirilmeden yerlerine bırakılmasının diğer sınıflarında yararlanmasına olanak sağlaması ve kaynakların verimli kullanılması açısından önemli olduğu konusunda görüş birliğine vardılar.

 

GEZİ- GÖZLEM-İNCELEMELERİN TESPİTİ ve PLANLANMASI

Evren TÜRKER; öğretim yılı  içinde yapılacak gezi-inceleme gibi çalışmalarla ilgili olarak ; planlar yapılırken , tüm derslerde tema ve ünitelerin iyice analiz edilmesi ve yaparak-yaşayarak eğitim kuralı uyarınca gezi ve incelemelerin şartlar elverdiğince yapılması gerektiğini  ifade etti.

Okul ve çevre şartları göz önünde bulundurularak, özellikle orman haftasında ağaç dikme gezisinin, turizm haftasında da ören yeri gezisinin yapılabileceğini belirten Recep EREN gezilerin maddi yükünün olmadan planlama yapılması gerektiğini vurguladı.

 

 

HEDEFLENEN BAŞARI YÜZDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Nurhan ŞAHİN; gönüllerin yüzde yüz başarıyı elbette ki arzuladığını ancak çevre şartları ve velilerin desteğini düşündüğünde bunun maalesef pek de mümkün olmadığını dile getirdi. Bu fikrinin de bu okulda çalıştığı yılların deneyiminin bir sonucu olduğunu belirtti.

Kazım AYDIN; zümresinin bu görüşüne katıldığını, mutlaka hedeflenen yüzde 80-90 lık başarının üzerine çıkmak için canla başla çalışacaklarını dile getirdi. Her daim süren işbirliklerin sınıf başarılarını yükseltme gayretinde de devam edeceğini vurguladı.

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARININ İNCELENMESİ

 

2504 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ incelenerek,Atatürkçülük konularının derslere dağılımı yapılmış ve Ünitelendirilmiş yıllık planlara işlenmesinde fikir birliğinde bulunulmuştur.

Konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine dikkat edilmesi gerektiğini  Evren TÜRKER söyledi.

Atatürkçülüğün sadece Atatürk’ü sevmekle bitmediği, onun aydınlık fikirlerinin ve milliyetini seven yanının örnek alınması ve günlük yaşamında kullanılması olduğu vurgulandı. Milli Eğitimin amaçları hatırlanarak;

“Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;   1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,……

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.”   Özellikle bu ifadeler doğrultusunda her öğretmenin Atatürkçülük konularına titizlik göstermesinin en önemli görevlerinden biri olduğu ,öğrencilerimizin vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı ve vatanını hep daha ileriye götürmek gayretinde bireyler olarak yetiştirilmesinin de atalarımıza ve şehitlerimize karşı boynumuzun borcu olduğu altı çizilerek belirtildi. 3. Sınıf ATATÜRKÇÜLÜK konuları:

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONU VE KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

 

SINIFKONULAR VE KAZANIMLARAÇIKLAMALAR
 1. Sınıf
ATATÜRK’ÜN HAYATI

Konu: Doğum  tarihi ve yeri

     Ailesi ( anne, babası ve kız kardeşi)

     Öğrenim hayatı

     Ölüm tarihi ve yeri

 1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.

Açıklama:  Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen kişilerin adları söylenir. Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılır.

“ Atatürk’ün Hayatı” konusunun alt başlıklarına ait davranışları kazandırmak için seçilecek olan metin, Hayat Bilgisi Öğretim Programı 3. sınıfta aynı alt başlıklar için yazılmış olan davranışları da kapsayacaktır (Atatürkçülükle İlgili Konular, Ankara, 2000).
Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler

 1. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.

Açıklama: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir metin okunur. Metinden ne anlaşıldığı açıklanır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karşılaştığı güçlükler söylenir / yazılır. Atatürk’ün güçlüklere rağmen nasıl başarılı olduğu açıklanır.

Konu: Atatürk’le ilgili anılar

 1. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.

Açıklama:   Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatan bir anı dikkatle dinlenerek anlatılır, anının ana fikri açıklanır. Atatürk ve doğa sevgisi/ çocuk sevgisi konulu bir anı bulunarak sınıfta okunur.

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Konu: Planlı çalışması

           Vatan ve millet sevgisi

                                                             i.                 Önder oluşu

 1. Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.

Açıklama: Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmak için planlı çalıştığı, vatanını ve milletini çok sevdiği, vatanımızın kurtarılmasında önder olduğu söylenir / yazılır. Atatürk’ün vatanımızın kurtarılmasında Türk milletine güvendiği söylenir.

“Planlı çalışması” ile ilgili kazanım   “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ vatan ve millet sevgisi” ile ilgili kazanım  “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ önder oluşu”  ile ilgili kazanım “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili metin içinde  gerçekleştirilecektir.
Konu: Planlı çalışması

           Vatan ve millet sevgisi

                                                           ii.                 Önder oluşu

 1. 5. Atatürk’ün kişilik özelliklerini, resim ve fotoğraflardan hareketle açıklar.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR

 Konu: * İnsan hak ve hürriyetleri ile sorumlulukları

                Yerleşme ve seyahat hürriyeti

                 Düşünce hürriyeti

 1. 6. Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu açıklar.

 Açıklama: Cumhuriyet yönetimiyle kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen hürriyetlerin adı söylenerek bu hürriyetlere hangi yönetim sayesinde kavuştuğumuz açıklanır. Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu ve Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem açıklanır.

 Konu: * Vatandaşlık görevleri

                Seçme ve seçilme hakkı

                Askerlik yapmak

 1. Vatandaşlık görevlerini açıklar.

Açıklama: Vatandaşlık görevleriyle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu açıklanır. Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşlık görevlerinin yeniden düzenlendiği söylenerek Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanır.

                                                        iii.      Konu: *Dayanışma

              Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

 1. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini açıklar.

 Açıklama: Toplum hayatındaki dayanışmayı konu alan bir metin okunarak anlatılır. Metinde toplum hayatındaki dayanışmayı gösteren olaylar açıklanır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma açıklanır.

Konu: *Dayanışma

              Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi

 1. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.

                                  3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ

             ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ   KONULAR VE  AÇIKLAMALAR

 

 

B.TEMASI : BENİM EŞSİZ YUVAM

17.Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark edebilme

B.3.30.Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.

AÇIKLAMA: Atatürk’ün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler örneklendirilerek Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem üzerinde durulacaktır.

 

15.Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyuş

B.3.42.Ülkesini tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” olarak kabul eder.

AÇIKLAMA: Atatürk’ün yurdumuzun düşmanlardan kurtarılmasında önder olduğu açıklanacak,kişilik özelliklerinden vatanını ve milletini çok sevmesi üzerinde durulacaktır.

 

18.Vatandaşlık görevlerini kavrayabilme

B.3.44.İnsanların mutluluğunun,bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.

AÇIKLAMA:Vatandaş olarak hak ve görevlerimizden bahsedilerek bu hak ve görevlerin (seçme ve seçilme ile askerlik yapma) Cumhuriyet döneminde düzenlendiği belirtilecektir.

 

 1. TEMASI:DÜN,BUGÜN,YARIN

11.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olaylar ve olgular bilgisi

C.3.5.Atatürk2ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.

AÇIKLAMA:Atatürk’ün hayatındaki olay ve olgular üzerinde durulacaktır.Atatürk’ün hayatı hakkında 1. ve 2. sınıfta öğrenilenler tekrar edilerek öğrencilerin resim,müzik,şiir,yazılı anlatım,drama vb. yollarla öğrendiklerini ifade etmeleri sağlanacaktır.

 

13.Atatürk’ün kişiliğini ve özelliklerini tanımaya ilgi duyuş

15.Atatürk’ün güçlükler karşısında yılmadığını fark edebilme

C.3.6.Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.

AÇIKLAMA:Atatürk’ün önceki yıllarda öğrenilen kişilik özelliklerinin yanı sıra yurdumuzun düşmanlardan kurtarılmasında önder olduğu vurgulanacak ve Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklere rağmen ümitsizliğe yer vermediği üzerinde durulacaktır.

 

14.Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetleri  fark edebilme

C.3.7.Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.

AÇIKLAMA:Atatürk’ün yurdumuzu düşmanlardan kurtardığı vurgulanacak,Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu açıklanacaktır.

DERS : GÖRSEL SANATLAR

SINIF : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Resim-İş derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 11/09/1992 tarih ve 287 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim Kurumları Resim-İş Dersi Öğretim Programı”nda yer alan “Atatürkçülükle İlgili Konular”dan hedef ve davranışları yazılmış olanlar aynen uygulanacaktır. İlköğretim Kurumları Resim-İş Dersi Öğretim Programında ileride değişiklikler yapıldığı takdirde Atatürkçülükle ilgili bu hedef ve davranışlar aynen korunacaktır. Ayrıca resim-iş derslerinde, millî bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “Belirli Gün ve Haftalar”dan seçilecek olan günlerde, bu günlerin anlam ve önemine uygun resimler ve afiş çalışmaları yaptırılmalı, resim yarışmaları düzenlenerek sergiler açılmalıdır.

DERS : MÜZİK

SINIF : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Müzik derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 22/04/1994 tarih ve 298 sayılı Kararı ile kabul edilen “İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı”nda yer alan “Atatürkçülükle İlgili Konular” hedef ve davranışları ile birlikte aynen uygulanacaktır. İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında ileride değişiklikler yapıldığı takdirde Atatürkçülük ile ilgili bu konular aynen korunacaktır. Ayrıca müzik derslerinde, millî bayramlar, yerel kurtuluş günleri ve Atatürk Haftası başta olmak üzere “Belirli Gün ve Haftalardan seçilecek olan günlerde düzenlenecek müzik etkinliklerinde, sınıf ya da okul koroları oluşturularak Atatürk’ün sevdiği şarkılara yer verilecektir.

DERS : OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

SINIF : 1, 2, 3

Oyun ve Fiziksel etkinlikler derslerinde; millî bayramlar, yerel kurtuluş günleri; Atatürk Haftası ve “Belirli Gün ve Haftalar” dan seçilerek olan günlerde, Atatürk’ün bu günlerin anlam ve önemini vurgulayan sözleriyle, spora ve sporculara verdiği önemi belirten özdeyişlerine yer verilmelidir. Ayrıca çeşitli dramatizasyon etkinlikleri ve şarkılı oyunlar düzenlenmeli, sınıflar ya da okullar arası bayrak yarışı, Atatürk koşusu, Atatürk spor karşılaşmaları yaptırılmalıdır.

İfadeleri incelenerek derslere kılavuz kitaplar baz alınarak dağılımı yapıldı.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNİN  BELİRLENMESİ

 

26Temmuz 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 29072 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NDEN  Madde 20 ,29,30,31,25 okundu.

MADDE 20 – (1) İlköğretim kurumlarında öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.
 3. c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

(2) İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

MADDE 29 – (1) İlköğretim kurumlarında;

 1. a) Ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’de verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi”; şeklinde değerlendirilir.
 2. b) Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir ve çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir.

MADDE 30 – 2) İlköğretim kurumlarında;

 1. a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
 2. b) Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Öğrencilere dağıtılan karneler geri alınmaz. Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.

MADDE 31 – (1) İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır.

Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 25 – (1) Sonuçlar; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

(2) Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Okunan maddeler doğrultusunda performans görevlerinin kaldırıldığı belirlendi. Çalışmaların yönetmelik maddelerine uygun yürütülerek ,e-okul girişlerinin zamanında yapılması Evren TÜRKER tarafından istenildi.

NOTLA DEĞERLENDİRMELER:

Notla değerlendirme etkinliklerinin  “ İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılması,  , madde 11 de belirtilen hükümlere göre gelişim raporları ve ara değerlendirmeler kaldırılmıştır.  Ders içi etkinlikler ile değerlendirilecektir. Ders içi etkinlikler aşağıdadır.

TÜRKÇE (Ders içi etkinlikleri)

1-Ürün dosyasının değerlendirilmesi.

2-Metinlerin işleniş basamakları ve sözlü sunumların değerlendirilmesi

3-Yama etkinliklerinin (şiir, masal, öykü, kompozisyon buna benzer tamamlama )değerlendirilmesi.

4-Öğrencinin dinlediği metnin analizinin yapmasının değerlendirilmesi.

5-Okuma etkinliklerine katılımın değerlendirilmesi.

6-Sözlük ve yazım kılavuzunun kullanılmasının gözlemlenerek değerlendirilmesi.

 

HAYAT BİLGİSİ(Ders içi etkinlikleri)

1-Ürün dosyalarının değerlendirilmesi.

2-Araştırma, inceleme, sunu ve grafik hazırlamanın değerlendirilmesi.

3-Bireysel ve grup çalışmalarının gösteri ve canlandırmalarının değerlendirilmesi.

4-Kaznımlarla ilgili(boşluk tamamlama, doğru yanlış, çoktan seçmeli) çalışmaların değerlendirilmesi.

FEN BİLİMLERİ

1.Ürün dosyasının değerlendirilmesi

2.Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenlerin resimlerle ve yazılarla açıklanması

 1. Gözlemleme yaparak yaşayarak öğrenmenin değerlendirilmesi.
 2. Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlanması.
 3. Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturulması
 4. Çevre kirliliğinin nedenlerini araştırılması
 5. İnsanlık için büyük hizmetlerde bulunmuş bir bilim insanının yaşamını, yaptığı çalışmaların araştırılması
 6. Kişisel bakım ve temizlik araçlarını ve kullanımlarını anlatan çalışma (karton üzerine) yapılması
 7. “Su olmasaydı neler olurdu?” başlıklı bir yazı yazılması
 8. Sınıf eşyalarının ağzından şikâyetlerini anlatan bir mektup yazılması.

 

MATEMATİK:

 

1.Ürün dosyasının değerlendirilmesi

 1. Kesir tablosunun oluşturulmasının değerlendirilmesi.
 2. Ağırlık, uzunluk, zaman, sıvı ölçme araçlarının tanıtılması.
 3. Dört işlem içeren problemlerinin kurulup ve çözülmesi.
 4. Koni, silindir, üçgen piramit, küp, dikdörtgen prizma kartondan modellerinin yapılması.
 5. “Tek ve çift ne demektir?” karton üzerinde gösterme
 6. İleri,geri ritmik saymaların değerlendirilmesi
 7. Romen rakamları tablosu hazırlanması.

10.Geometrik şekiller ve özellikleri tablosu hazırlanması

11.Örüntü tablosu oluşturulması.

 1. Sınıf mevcut grafiğinin hazırlanması.
 2. Noktalı kâğıt üzerinde simetri oluşturulması.

 

MÜZİK

1.İstiklal Marşı’mızı kuralına uygun olarak okur ve yazar

2.Şarkılı Oyunlar Yapıyorum

 1. Çevremizde bulunan (en az 5 tane) çalgıyı belirler.

 

GÖRSEL SANATLAR

1.Elişi kâğıdıyla kesyap ( yırt yapıştır) çalışması yapılması.

 1. Oyun hamuruyla prizmalar oluşturulması.

 

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

1.Spor yapmanın faydaları

2.Atatürk’ün spora verdiği önem

3.Bahçe Oyunlarının anlatılması

4-Büyüklerinizin küçüklüğünde oynadıkları oyunlar

5.Yeni bir oyun öğrenilerek, bu oyunun arkadaşlarına anlatılması ve oynatılması.

6.Belirlediği bir spor dalının oyun şekli ve kurallarının hazırlanması.

 1. Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcumuzun yaşamının araştırılması

 

 

SERBEST ETKİNLİKLER SAATİNİN PLANLANMASI

İlköğretimde Serbest Etkinlikler Saatinde ,Okul ve Çevrenin  Şartları ile Öğrencilerin   Bireysel Özellikleri ve İhtiyaçları Dikkate Alınarak ;    

A ) Sosyal  ,kültürel ve eğitici faaliyet olarak folklor ,müsamere ,konser ,müzik , monolog , diyalog , grup tartışması , güzel konuşma  ve yazma , kitap okuma ,dinleme  ,sergi düzenleme , gezi -gözlem , inceleme bilmece – bulmaca  , atışma  – sayışma  , şarkı ve türkü  söyleme soru sorma  cevap verme  duygu ve düşüncelerini  ifade etme oyun film izleme  bahçe etkinlikleri   bitki ve hayvan yetiştirme  de vb. etkinlikler uygulanır.

B ) Seçmeli sanat ve spor  etkinlikleri bilişim teknolojileri  satranç  ve tarım derslerinin  programlarından  öğrenci düzeyi de  göz önünde  bulundurularak  yararlanılabilir.

C )  1-3 sınıflarda Talim ve Terbiye  Kurulunun  30.03.2000 tarihli  ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil etkinlikleri  ile  4 ve 5 . sınıflarda  seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

D ) Bu dersin saatleri ayrı  ayrı  veya  blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi  gerektiğinde  tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

E ) Serbest Etkinlikler saati Zümre Öğretmenler Kurulunca  hazırlanan  aylık faaliyet  planına göre  uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf  defterine  yazılır.

 

Yukarıda yer alan ifade Sultan GEZER tarafından okundu. Bu doğrultuda geçen yıl yapıldığı gibi yıllık plan ile birlikte ay ay tablo biçiminde Serbest Etkinlik dersinin planlanması konusunda fikir birliğine varıldı. Yapılacak faaliyetler de şu şekilde belirlendi.Gerek görülmesi durumunda değişiklik yapılabileceği belirtildi.

 

DERSLER:SAAT:
 1. Güzel Konuşma Yazma-film izleme yorumlama
1 Saat
 1. Kitap Okuma –şiir okuma
1 Saat
TOPLAM DERS SAYISI :2

 

Sene başı öğretmenler Kurulunda alınan karar doğrultusunda Serbest etkinlikler dersinin bir saatinin okumaya ayrılması kararlaştırıldığından ;kitap  ve şiir okumaya 1 ders saati ayrılmıştır.

 

ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE SINIF KİTAPLIKLARININ OLUŞTURULMASI.

 

Okumanın yerini günden güne internet bağımlılığının aldığı bu günlerde okumanın kıymetinin çocuklarımıza hissettirilmesinin şart olduğu Funda MENEKŞE tarafından belirtildi. Geçen sene yaptığı “Ayın Kitap Kurdu “ çalışmasından aldığı verimi anlattı. Bu yılda bu çalışmaya devam edeceğini çünkü sene sonunda verilen hediyelerin tüm öğrencilerin dikkatini çektiğini belirtti.

Evren TÜRKER; kitaplığın zenginleştirilmesi gerektiğini, bunun için velilerle işbirliği içene gidilmesi ve öğrencilerin okudukları kitaplarının çetelesinin tutularak bu konuda öğrencilerin özendirilmesinin uygun olacağını belirtti.

Gülgün ÇAKO;  geçen yıl sınıf kitaplığına aldığı kitaplardan öğrencilerin çok memnun olduğunu bu yıl da öğrencilerle birlikte seçerek kitap edinmenin okumaya heveslendireceğini düşündüğünü belirtti. Okuma alışkanlığı kazandırmada veli desteğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

 

DERSLİKLERİN EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLANMASI

Kazım AYDIN  dersliklerin yeterli fiziki kapasiteye sahip olduğunu, temel  sınıf ihtiyaçlarının bulunduğunu , projeksiyon ve bilgisayarların çok faydalı olduğunu ifade etti.

Sadife GÜNDOĞDU; sınıf değişikliği yapıldığını ve eksiklerin giderildiğini ve sınıfların her daim değişmeye hazır, eşit olanaklara sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

Nuray YILMAZ; ivedilikle sınıf temizliklerinin yapılması gerektiğini söyledi.

 

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI,BESLENMELERİ,KILIK ve KIYAFETLERİ

 

Öğrencilerin, okulda ve sınıf içinde yemek yedikleri için;  yanlarında meyve ve sebze dışında, iştahlarını kaçıracak herhangi bir yiyecekle gelmemeleri gerektiği; bu konuda velilerin uyarılmasının gerektiği Sultan GEZER tarafından  belirtildi. Ayrıca yemek yeme, el yıkama, görgü kurallarına uyma, çevresini temiz tutma konularında öğrencilerin davranışlarını olumlu geliştirmesi için takip edilmesi kararı alındı. Sınıflarda beslenme yapıldığı için temizliğe özellikle dikkat edilmesi vurgulandı.

Kazım AYDIN; öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

 

Kılık kıyafetlerde sorun yaşanmadığı ancak Oyun ve Fiziksel Etkinlikler  dersinin olduğu günlerde okula  eşofmanla gelebileceklerinin öğrencilere bildirilmesi konuşuldu.

 

VELİ TOPLANTI TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıllık Çalışma programı gözetilerek ;

Toplantı No Tarih
116 EYLÜL 2014
219 ARALIK 2014
327 ŞUBAT 2015
422 MAYIS 2015

Tarihleri belirlenmiştir. İngilizce Öğretmeninin programının açıklanması ile bu tarihlerde bir değişim olabileceği vurgulanmıştır.

Veli toplantılarının düzenli yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını, velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söylendi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

DERS PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

                                                                                            

3.SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

PAZARTESİSALIÇAR ŞAMBAPERŞEMBECUMA
Fen BilgisiMatematikFen BilgisiHayat BilgisiHayat Bilgisi
Fen BilgisiMatematikMatematikHayat BilgisiMatematik
TürkçeTürkçeİngilizceTürkçe        Matematik
TürkçeTürkçeİngilizceTürkçeTürkçe
MüzikOyun ve Fiziki EtkinliklerGörsel sanatlarOyun ve Fiziki EtkinliklerTürkçe
Oyun ve Fiziki EtkinliklerOyun ve Fiziki EtkinliklerSerbest etkinliklerOyun ve Fiziki EtkinliklerSerbest etkinlikler

 

Ders programı örnek olarak hazırlanmış olup İngilizce öğretmeninin ders saati dağılımına göre değişiklik gösterecektir.

 

DİLEK VE TEMENNİLER-KAPANIŞ

Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2014-2015 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

ALINAN KARARLAR:

MADDE1: Tüm derslerin mevzuat doğrultusunda işlenmesi ve yıllık planların 20 EYLÜL 2014 tarihine kadar hazırlanarak dijital ortamda okul idaresine teslim edilmesine ve Kılavuz kitabı olan derslerin planları için kılavuz kitapların kullanılmasına  karar verilmiştir.

 

MADDE 2 : Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler görüşülerek her ders için kendisine uygun,aktif öğrenme esaslı,karar verme,problem çözme ve yaratıcı düşünmeyi  geliştirecek yöntem ve tekniklerin kullanılmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 3 : ATATÜRKÇÜLÜK konularının ders kitaplarındaki dağılıma uygun,Belirli gün ve Haftalarla uyumlu işlenmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 4: İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirme çalışmaları yapılmasına karar verildi.

 

MADDE 5: Öğrencilerin ders tekrarının yapılmasını sağlanmasına ,sınıf seviyesinde fazlasıyla geri kalan öğrenciler için gerekli planlamalar dahilinde yetiştirme çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 6: Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

 

MADDE 7: Okuma hızını ve alışkanlığını artırmak için gerekli çalışmaların yapılmasına ,sınıf kitaplıklarının geliştirilmesine,kitapların yine iki sınıf arasında dönüşümlü kullanılmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 8 :  3. Sınıf Atatürkçülük Konularının planlara dağıtılmasına ve derslerde Atatürkçülük  konularına sık sık değinilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 9 : Gezi gözlem çalışmalarında işbirliğinde bulunulmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 10 : Mevsim şeridi amacına uygun olarak kullanılarak belirli gün ve haftalarla ilgili alıntılar mevsim şeridi üzerinde gösterilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 11: Serbest etkinlikler için yıllık planlama ile birlikte aylık faaliyetlerin de hazırlanmasına ve belirlenen faaliyetlerin dışına gerekli durumlarda( havanın ısınması,eğlence ihtiyacının hissedilmesi,bayram hazırlıkları vb) çıkılabilmesine ve planlamaya dahil edilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 12: Zümre toplantılarının I. Dönem bir, İkinci dönemde ise dönem başı ve sene sonu olmak üzere toplamda 3 kez yapılmasına,bunun dışında gerek duyulması halinde yapılabilmesine karar verilmiştir.

MADDE 13: Sınıf ortamının düzeni konusunda öğrencilerin yazı yazma , kalem tutuş pozisyonları  ile, boy ve gözlük v.b araç gereçler göz önünde tutularak oturma planlamasının yapılmasına, sınıf içi tablo ve panoların düzenlenmesi, ders araç gereçlerinin temin edilerek sınıf ortamının düzenlenmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 14: Öğrencilerin kullanacakları araç gereçleri en kısa sürede temin etmelerinin sağlanmasına, öğretmenlerin sınıf ortamında kullanacakları  ortak araç gereçlerde ise( matematik seti vb) işbirliğine devam edilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 15: Okulun açılışı itibariyle öğrenci genelini maddi anlamda etkilemeyecek beslenme listesinin yapılarak velilere gönderilmesine,beslenme saatlerinde dolaşarak yememelerinin sağlanmasına,kılık kıyafet denetiminde tutarlı olunmasına karar verilmiştir.

 

MADDE 16:  Veli toplantıları için belirlenen tarihlere uyulmasına,gerekli durumlarda bu tarihlerin öne alınabilmesine ya da ileriye ötelenebilmesine karar verilmiştir.

 

MADDE 17: Öğretmenler arasındaki işbirliğinin devamına,gerek duyulması halinde diğer öğretmenlerle de azami düzeyde işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

 

ZÜMRE BAŞKANI

EVREN TÜRKER

 

3A SINIF ÖĞRETMENİ         3B SINIF ÖĞRETMENİ         3C SINIF ÖĞRETMENİ

NURAY YILMAZ                    KAZIM AYDIN                    RECEP EREN

 

3D SINIF ÖĞRETMENİ           3E SINIF ÖĞRETMENİ        3F SINIF ÖĞRETMENİ    3G  SINIF ÖĞRETMENİ

NURHAN ŞAHİN                       SULTAN GEZER                    GÜLGÜN ÇAKO             SADİFE GÜNDOĞDU

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

98 − 89 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.