2016-2017 10.sınıf siyer 1.dönem 2.yazılı soruları

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM CEYHAN HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ

HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DERSİ 10. SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla….. (SINAV SURESİ 40 DK)

S1)Peygamberimizin doğduğu çevre olan Arabistan’da nasıl bir dini hayat vardır?

A)Allah inancı olmamakla birlikte putlara tapılırdı

B)Kabileler halinde yaşayıp,kavmiyetçilik hakimdi

C)Kadınlara pek de iyi davranılmazdı

D)Ay,Güneş ve Zühre yıldızını kutsal sayan,güneş’in doğuşu ve batışı sırasında duan eden ona tapanlara da rastlanırdı

S2)Aşağıda peygamberimizin doğduğu çevre ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Hastaları iyileştirmek ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için kahinlerden yardım istenirdi

B)Kabileler misafirliğe çok önem verir;çölde yolunu kaybeden ticaret kervanları ağırlarlar ve ihtiyaçlarını giderirlerdi

C)Himayesini üstlendikleri kişilerin can ve mal güvenliğini saplamak için her şeyi göze alırlardı

D)Kadın,bir erkekten istediği zaman evlenebilir,istediği zamanda kolayca erkekten boşanabilirdi

S3)Aşağıda Peygamberimizin süt anneye verilmesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Peygamberimizin doğdugu cevrede yeni doğan çocuklar gelenek oldugu üzere süt anneye verilirdi

B)Mekke’de aileler çocuklarının düzgün Arapça konuşsunlar hem

de temiz havada sağlıklı büyüsünler diye sütanneye vermişlerdir

C)Hz.Muhammed’de bu geleneğe uyularak Halime adında bir sütanneye verildi

D)575 yılında 5 yaşına geldiğinde süt annesi Hz.Muhammed’i Annesi Amine’ye teslim etti.

S4)Hulful-Fudul kim tarafından, nerde, kurulma nedeni en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisinden birlikte verilmiştir?

A)Abdullah bin cüdan tarafından,Mekke’de,zayıf ve kimsesizlerin haklarını savunmak ve adaleti savunmak için kurulmuştur

B)Hz.Muhammet tarafından,Mekke’de,zayıf ve kimsesizlerin haklarını savunmak ve adaleti savunmak için kurulmuştur

C) Abdullah bin cüdan tarafından,Medine’de,zayıf ve kimsesizlerin haklarını savunmak ve adaleti savunmak için kurulmuştur
D) Hz.Muhammet tarafından,Medine’de,zayıf ve kimsesizlerin haklarını savunmak ve adaleti savunmak için kurulmuştur.
S5)Aşagıdakilerden hangisi Hılful Fudul da alınan kararlardan biri değildir?

A)Mazlumlara yardım edilecekti

B)Zayıflara destek olunacaktı

C)Zalimlere karşı gelinerek,onların Mekke’ye yerleşmelerine izin verilmeyecekti

D)Ensar ile Muhacir kardeş ilan edilecekti

S6)Aşağıda Peygamber Efendimizin evliliği ile ilgili bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Peygamber efendimiz,dürüstlüğü ve iffetli bir kadın olarak bilinen Hz. Hatice’nin evlilik teklifini kabul etti

B)Peygamber efendimizin amcası Hz. Hamza, Hz. Hatice’yi yeğeni Muhammed için istedi

C)Mekke’nin ileri gelenlerin de katıldığı bir merasimle 596yılında peygamberimiz evlendi

D)Hz. Hatice 40 yaşında iken Peygamber efendimiz 25 yaşında idi

S7)HZ. Muhammed sık sık Mekke yakınlarında bulunan Nur dağındaki Hira mağarasına çekiliyor günlerde orda kalıyordu.Kırk yaşına yaklaştığında Hira Mağarasına gidiş gelişleri sıklaşmaya başladı.

Peygamberimiz kendisini toplumdan soyutlayıp bu şekilde davranmasının sebebini aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

A)Toplumun dini ve ahlaki yönden olumsuz durumu onu çok rahatsız ettiği için

B)Çocukluğundan beri toplumun bu bozuk yapısını benimseyememesinden

C)Bu bozuk yapıyı Peygamber olarak düzeltebileceğini düşünmesinden

D)Kötülüklerin artmasından ve bu durumun kendi ruhuna iyi gelmemesinden

S8)Peygamberimize vahiy geldikten sonra bazı hareketlenmeler olmuştur,Aşağıdakilerden hangisinde bu durum yanlış ifade edilmiştir

A)Vahiy geldiğinde Hz. Muhammed heyecan ve korku içerisinde evine geldi ve yatağına yatarak eşi Hz. Hatice’ye üzerini örtmesini istedi

B)Bir süre sonra Hz. Hatice’ye olanlar anlattı,Hatice de bunları anlayabilmek için Rahip Bahira’ya götürdü

C)Rahip Bahira İncil ve Tevrat okuyup yorumlayabiliyordu.Gelecek olan bir Peygamberden haberdardı

D)Peygamberimiz Varaka bin Nevfel’e ”onlar beni yurdumdan mı çıkaracaklar diye sordu

ve99
Ve 10. sorular yukarda ki ayete göre cevaplandırılacaktır
S9)Peygamberimiz için yukarda ki ayetin önemini ifade eden cümle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)Kaybedilen Uhut savaşından sonra indiği için Peygamberimiz sevinmiş ve mutlu olmuştur

B)İlk vahiyden sonra vahyin gelmesi kesilince,Peygamberimiz sıkıntılı süreç yaşamış,müşriklerde Allah seni unuttu diyerek dalga geçmeye başlamışlardı.Vahyin tekrar gelmeye başlaması ile Peygamberimiz sevinmiştir

C)Sıkıntılı Taif yolculuğu esnasında,Peygamberimizin çektiği sıkıntıları Allahın görüp işittiğini hisseden Peygamberimiz,Ayetin inmesi ile sıkıntısını unutmuştur.

D)Yakın akrabasını ve eşini kaybetmiş ve ağır bir hüzünlü yıl geçirdiği esnada inen bu ayetle biraz olsun rahatlamıştır

S10)Yukarda ki ayetin indirilmesi İslam’ın tebliği açısından önemini anlatan cümle aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?

A)İnsanlara elbisenin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğu anlatılacaktı.

B)İslam’a gizli davetin sona ermesi ve artık açıktan gizlenmeden davet edilişin başlangıcını ifade ediyordu.

C)Rabbin büyük olduğu ifade edilecekti

D)Peygamberlik mesleğinin yatarak geçirilecek bir iş olmadığı ifade edilecekti

S11)Aşağıda hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk şehitlerin verilmesi üzerine Peygamber efendimiz üzüldü ve bir çıkış yolu aramaya başladı ve Habeşistan’a hicret edilmesini istedi

B) ilk hicret 615 yılında Hz. Osman liderliğinde 4 kadın 11 erkek Habeşistan’a gittiler
C)617 yılında Cafer bin Ebu Talip liderliğinde 20 kadın 82 erkek ikinci kes Habeşistan’a hicret etmek üzere yola cıktılar

D)Habeşistan lideri Necaşi Cafer Bin Ebu Talib’in okuduğu Kur’an-ı Kerimden etkilendiği için Mekkelilerin istediğini yapmadı ve Müslümanları geri vermedi.

S12)Peygamberimiz için kullanılan ”Hüzün Yılı” tabirini neden kullanıldığını anlatan en doğru tanım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

A)Hz.Ebu Talib’i kısa bir süre sonrada eşi Hz.Hatice’yi kaybetmesinden dolayı

B)Hz. Ebu Talib’in uzun süren bir hastalık sonucunda vefeat etmesinden dolayı

C)Hz. Hatice’nin hastalığının ağırlaşmasından dolayı

D)Kızı Fatıma’yı kendi elleriyle toprağa gömmesinden dolayı.

S14 I-Gece yürüyüşü demektir II- Göğe çıkma yükselme demektir

III-Hz. Peygamber’in hicretten yaklaşık bir buçuk sene evvel yaptığı yürüyüşe denir

IV-Mirac gecesinde Kabeden Kuduüste’ki Mescid-i Aksaya Allahın izni ile götürülmesidir

V-Hz. Peygamber Recep ayının 27. gecesinde Mekke’den Kuduste ki Mescid’i Aksa’ya götürülüp oradan göğe yükseltilerek Allah’ın ayet ve olağanüstü nimetlerinin gösterilmesidir

Yukarda ki maddeleri belirtilen cümlelerden hangisi ”isra olayı” için olan olaylar bir arada verilmiştir?

A)I – III – IV B) I – II- I V C) II- I – V D) II- I III

S15)Medineli guruplardan olan Evs ve Hazreç kabilesi İslam’ı kabul ettikten sonra Peygamberimize bazı sözler vermişlerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu verilen sözlerden biri değildir?

A)Allaha şirk koşmayacaklar B)Hırsızlık ve zina yapmayacaklar

C)Kimseye iftira etmeyecekler D)Faizli alışveriş yapmayacaklar

S16)Aşağıda hicretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hicret esnasında Peygamber efendimiz ve Hz.Ebubekir Sevr Mağarasında 3 gün kaldıktan sonra tekrar Medine’ye doğru yola çıktılar
B)Peygamber Efendimiz Kuba’ya ulaştığında oraya bir mescit yaptırdı

C)Medine’ye yakın Ranuna Vadisinde Cuma namazını kıldırdı

D)Hz.Muhammed Medine’den Mekke’ye 622yılında yaptığı bu göçe ”hicret” deniliyor

S17) Allah birdir ve Muhammet onun kulu ve elçisidir

-Allah’a hiçbir şey ortak koşulmamalıdır

-Bütün insanlar kardeştir

-Emanete ihanet edilmemelidir

-Kan davaları kesinlikle yasaklanmıştır

Yukarda ki maddeleri geçen konuşmayı kim ne zaman ve nerede kimlere yapmıştır?

A)Hz.Muhammed- 632 yılında- Arafatta – Müslümanlara

B)Hz.Muhammed-631 yılında- Arafatta – Müşriklere

C)Mz.Muhammed-633 yılında-Medine’de- Yahudilere

D)Hz.Muhammed-632 yılında-Medine’de -Müslümanlara

S18 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ölümünden sonra vefat eden çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbrahim B) Hz. Zeynep C) Rukiye
D) Fâtıma

S19) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.), ……….. süren gizli davetinden sonra tüm insanları açıkça İslam’a davet etmesini bildiren şu ayet nazil olmuştur: “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.”(3) Bu ayet üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün Mekkelileri ……………….’ne toplayarak “Ey …………………….!” dedi ve şöyle devam etti: “Size şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?” Oradakilerin hepsi bir ağızdan “Evet, inanırız çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) “O hâlde sizi Allah’tan başka ilah olmadığına

inanmaya çağırıyorum.”(4) dedi. Bazıları onu yalanladı. Burada en büyük tepkiyi amcası …………… göstererek Peygamber Efendimize (s.a.v.) hakaret etti. ………………., Peygamberimize karşı düşmanlığını o kadar ileri götürdü ki onun bu tavrına karşılık nazil olan ……………………. Yüce Allah (c.c.), “………………….. kahrolsun, kahrolacak da. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O alevli bir ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde dedikoducu karısı da (o ateşe girecektir).” buyurmuştur.

Yukarda ki boşlukları dolduracak en uygun kelimeler aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) 3 yıl–Sefa tepesi- Kureyşliler-Ebu Cehil-Ebu Lehep-Kafirun Suresinde-Ebu Lehep
B)3 yıl-sefa tepesi-Kureyşliler-Ebu Lehep-Ebu Lehep-Tebbet Suresi-Ebu Lehep

C)2 yıl-Sefa Tepesi-Medineliler-Ebu Lehep-Ebu Lehep-Tebbet Suresi-Ebu Lehep

D)2 yıl- sefa tepesi-Kureyşliler-Ebu Lehep-Ebu Lehep-Tebbet Suresi-Ebu Lehep

S20) Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur.

A)4 B)5 C)6 D)7

S21 Aşağıdakilerden hangisi Hicretin İslam tarihinde ki önemli sonuçlarından değildir?

A)23 Yıllık peygamberliğin ”Medine dönemi” sona ermiş ”Mekke dönemi” başlamıştır

B)İslam’ın yayılması sağlanmıştır

C)Bu şehrin”yesrip”olan adı artık ”Medine” diye isimlendirilmiştir

D)Hicret,Hz.Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

S22.I-O,insana bilmediklerini öğretti

II-Oku!Senin Rabb’in sonsuz cömertlik sahibidir.

III-O,insanı alak (embriyodan) yarattı

ıV-Oku!Yaratan Rabbinin adıyla

V-O Rab ki kalemle yazmayı öğretti

Yukarıda ayetleri verilen ilk İnen ”Alak Suresinin” ilk beş ayetinin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir..

A)IV – III – II – V – I B) II- III – I- IV- V

C)V- III- II- I – IV C) IV -III- II- I- V

S23) I-Uhud Şavaşı II-Bedir Şavaşı

III-Hudeybiye anlaşması IV-Mekke’nin Fethi

V-Hendek Şavaşı

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II – I- V -III- IV B) III – I – IV -II- V
C) II- I- IV -III -V D) IV- II- III- I-V
S24Aşagıdakilerden hangisi Peygamberimzin inşaa etmiş olduğu Mescidi Nebi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Mescid-i Nebide sadece 5 vakit namaz kılınırdı

B)Müslümanları bir araya toplayıp onlara dini emir ve yasakları anlatıyordu

C) Peygamberimiz Mescidi Nebiyi gördüğü eksiklikleri uygun bir dille söylediği bir mekan olarak da kullanırdı
D) Medine dışından gelen yabancı temsilcileri ağırlanırdı
S25) Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların ilk eğitim gördüğü yerlerden birisidir?

A)Kabe B)DARÜ’L -Erkam C)Suffa D)Mescid’i Haram

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“2016-2017 10.sınıf siyer 1.dönem 2.yazılı soruları” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.