2015-2016 7 sınıf türkçe 1 dönem 3 yazılı soruları

2015/2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………… ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ

7.SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

Adı-soyadı:                                                                            Sınıfı-numarası:                        Notu:

Akan suyu severim ben,

Işıldayan karı severim.

Bir yeşil yaprak

Bir telli böcek,

Yeşeren tohum

Güneşte görsem

Sevinç doldurur içime

Bir günü

Güzel bir günü

Hiçbir şeye değişmem

(NECATİ CUMALI)

(1.ve 2. soruyu metne göre cevaplandırınız.)

S.1-Şiirde işlenen tema nedir?

A) Tabiatın insana verdiği sevinç
B) Güneş insanın içine sevinç doldurur
C) Akan su, ışıldayan kar insanı sevindirir
D) Güzel bir gün hiçbir şeye değişilmez
S.2-Şiirde duygularını dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir yeşil yaprakla mutlu olabilen birisidir.
B) Güzel bir gün için her şeyi feda edebilir.
C) Tabiatı seven birisidir.
D) Çalışmayı seven birisidir.
S.3 “İyi”kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde(sıfat-zarf) kullanılmıştır?

İyi davranışlar sergileyen öğrencileri herkes sevdi.
Toplumda iyi insanların olması onu mutlu etti.
Okullar arası yarışmayı kazanmak için iyi çalıştı.
Abbas Sayar ‘ın “Yılkı Atı” romanı en iyi roman ödülü aldı.

S.4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Dün akşam otobüsü kaçırınca eve geldim.
B) Çok çalıştığım için iyi not aldım.
C) Yaşlandığı için kulakları iyi duymuyor.
D) İlaç almak için eczaneye gitti.
S.5 Aşağıdakilerin hangisinde öznenin isteği dışında gerçekleşen ve öznedeki değişimi gösteren bir fiil(oluş fiili) vardır?

A) Yolcular garda saatlerce bekledi
B) Ağaçların yaprakları şimdiden sarardı
C) Çinli turistler döneri çok
D) Berber saçlarımı oldukça kısa
S.6.

“Neydi onun içinden çıkamadığı bu buhran (I) Dostlarının (II) değer verdiği her şeyin, sonsuza kadar onunla olabileceğini düşünmesi mi (III) Bir kez olsun onların kendisini bırakacağını (IV) düşüncesinin semtine bile yaklaştırmamıştı (V). ”

Yukarıdaki numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (.) (?) (,) (.) B) (.) (,) (?) (,) (.)
C) (?) (,) (?) (,) (.) D) (?) (,) (;) (;) (.)

S.7 .Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik (nesnellik-öznellik) açısından diğerlerinden farklıdır?

A)Okuyarak kelime hazinemizi oldukça geliştirebiliriz.

B) Az kelimeyle daha etkili iletişim kurulabilir.
C)Türkçe ,çok köklü ve güçlü bir dildir.

D)Karne tatili için on günlük gezi planlanmış.

S.8 .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül gereksiz yere kullanılmıştır?

A)Bu akşam seninle ders çalışalım,dedi.

B)Ömer Seyfettin,Topuz,Timaş Yay.,Ankara,2005.

C)Pazardan elma,erik ve kiraz almıştı.

D)Senin hakkında ileri,geri konuşurken işittim.

S.9. Aşağıdakilerden hangisinin fiili “Adamcağız ailesiyle buluşunca mutluluktan havalara uçtu.” cümlesinin fiili ile aynı yapıdadır?

Yurt dışından gelen turistler ülkemizi çok sevdi.
Halasına haber vermek için telefon etti.
Ne yapmak istediğini bir türlü anlamadım.
Bebeğini her gece ona masal okuyarak uyutur.

S.10 . Aşağıdakilerden hangisinde “ısınmak” kelimesi “alışmak, uyum sağlamak” anlamında kullanılmıştır?

Şiddetli bir kışın ardından deniz suyu ısındı.
Babasının memuriyetinden dolayı geldiği bu şehre yeni ısındı.
Her yıl olduğu gibi,cemreler düşünce toprak da ısındı.
Sobaya atılan meşe odunlarından sonra oda çok ısındı.

 

S.11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kip (haber-dilek) kullanılmıştır?

A) Bu filmi mutlaka seyretmelisin.
B) Gelirken marketten bir litre su almayı unutma.
C) Dışarı çıkarken şemsiyeni alırsan ıslanmazsın.
D) Suyu kullanalım ama israf etmeyelim.

S.12 .Şirin Baba’nın kullandığı cümledeki işin zamanı ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde bildirilmiştir?

A)Şimdiki Z. 1.T.K B)Geniş Z, 1.T.K.

C)Geçmiş Z, 2.T.K. D)Şimdiki Z, 1. Ç.K.

S.13. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde

“sevgi-nefret” kelimeleri arasındaki ilişkinin benzeri vardır?

A.ihtiyar-yaşlı B.iyi-güzel

C.sahte-gerçek D.Dünya-Güneş

S.14.“Gel-” fiilinin şimdiki zamanda 1. çoğul şahısla çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A)Geleceğiz B) Geliriz

C)Geliyoruz D) Geliyorlar

S.15. 1. etkileşim 2. için çevreleriyle . 3. tüm canlılar 4. içindedirler . 5. yaşamlarını sürdürebilmek

Yukarıdaki sözcük ve söz öbekleriyle, anlamlı ve

kurallı bir cümle oluşturmak istersek, sıralama

aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 3 – 1 – 2 – 4 – 5 B) 1 – 2 – 3 – 5 – 4
C) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 D) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
S.16.’’İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesine kişileştirme denir.’’Bu tanıma uygun kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)Ayşe kuşuna Minnoş ismini takmıştı.

B)Bulutlar hüznümü görünce ağlamaya başladılar.

C)Eşyalar bir bir toplanıyordu.

D)Hayat bir su gibi akıp geçiyordu

S.17.Bir kilogram demir mi, bir kilogram pamuk mu

daha ağırdır? Bu soru akıllarda “demir” cevabını

uyandırsa da aslında ikisinin de kütleleri aynıdır.

Ancak, bir kilogram pamuk boşlukta çok daha

fazla yer kaplar. Bu demektir ki demirin yoğunluğu

pamuktan daha fazladır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır?

A) Öyküleme – Karşılaştırma
B) Açıklama – Karşılaştırma
C) Tartışma – Tanımlama
D) Betimleme – Örnekleme

S.18.”Cümlede genellikle fiillerin anlamını yer,miktar,zaman,durum ve soru bakımından etkileyen kelimelere zarf (belirteç ) denir.”

Bu bilgilere dayanarak aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir?

A) Akşam öğrenciler tiyatroya gidecek.
B) Bu sınavı kazanmak için çok çalıştı.
C) Saçları siyah ve uzundu.
D) Toplantıdan konuşarak çıktılar.

S.19. Gereklilik kipi(1) (a) (-e/-a)

Şart kipi (2) (b) (—-)

Emir kipi (3) (c) (-meli/-malı)

İstek kipi (4) (d) (-sa/-se)

Yukarıda kip ve onlara ait eklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

(1-c),(2-d),(3-b),(4-a) B. (1-a),(2-b),(3-c),(4-d)
(1-d),(2-c),(3-a),(4-b) D. (1-c),(2-d),(3-a),(4-b)

S.20. “Canını dişine takmak” deyiminin eş anlamlısı
aşağıdakilerin hangisidir?

A)Canına tak etmek B) Canına okumak

C)Canının derdine düşmek D)Canla başla çalışmak

S.21.”Salonda ön taraflara oturunca tiyatroyu rahatlıkla seyredebildik.” cümlesindeki fiilin yapısı aşağıdakilerden hangisiyle aynı özelliktedir?

A) memnun ol- B) güldür- C)bak- D)eğil-

S.22. “Namaz kıldım – süsleyecekler – sevdi” fiillerinin yapısı hangi seçenekte doğru biçimde sıralanmıştır?

A) basit,türemiş,basit B) birleşik,türemiş,basit
C) türemiş,türemiş,basit D) birleşik,basit,türemiş

YAZILININ TAMAMINI VE GÖRSELLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.