2015-2016 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2015-2016 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ……………… ORTAOKULU 6/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3.SINAVI

Yirminci yüzyılın en önemli icatlardan biri hiç kuşkusuz televizyondur. Televizyon; sesli, görüntülü, renkli bir iletişim aracıdır. Televizyon sayesin­de güncel olaylardan haberdar oluruz. Diziler, filmler, belgeseller vb. seyrederiz.

Televizyon, ölçülü kullanılmadığında çok önemli sorunlara neden olabilir. Eve gelir gelmez kendimizi televizyonun önüne atmamalıyız. Bulduğu her şeyi ağzına atan obur insanlar gibi televiz­yondaki her programı izlemek, hem ruh hem de beden sağlığımız açısından za­rarlıdır. Açıkçası, televizyon, ölçüsüz bir şekilde seyredilirse çocukları yalnızlığa, tembelliğe, karamsarlığa ve şiddete yö­neltir.

Televizyon seyrederken kişisel ilgi ve ih­tiyaçlarımıza göre program seçmeliyiz. Kısacası televizyonun esiri olmamalıyız.

İlk 3 soruyu parçaya göre cevaplayız.

1) Paragraftan televizyonla ilgili hangi çıka­rımda bulunamayız?

A) Sadece bir eğlence aracıdır.
B) Kontrolsüz bir şekilde seyredilirse za­rarlı olur.
C) İlgi ve ihtiyaçlarımızı göz önünde bu­lundurarak program seçmeliyiz.
D) 20. yüzyılın en önemli icatlarından biridir.

2) Yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal B) Eğlendirici yazı
C) Bilgilendirici yazı D) Fabl

3) Paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Televizyonsuz bir dünya iletişimsiz bir dünya demektir.
B) Televizyonun tek amacı insanları eğlendirmektir.
C) Televizyondaki bütün programlar ya­rarlıdır.
D) Televizyon seyrederken kişisel ilgi ve ihtiyaçlarımıza göre program seçmeli ve televizyona esir olmamalıyız.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Elif ellerini iki yana doğru açtı.
B) Utku’nun başarısızlığı bizi üzdü.
C) Sınav heyecanından gözüme uyku
D) Kuşların sesini ben de

5) “Ellerim kırılsaydı da o partiye oy vermeseydim.” diyen bir kişi hangi duyguyu yansıtmaktadır ?
A) Öfke B) Pişmanlık C) Özlem D) Sıkıntı

6) Bu konuşmada aşağıdaki sanatsal anlatımlardan hangileri vardır?
A) Abartma – benzetme B) Benzetme – kişileştirme
C) Kişileştirme – konuşturma D) Konuşturma – abartma

7) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

A) Yaz kış demeden çalışırdı.
B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”duymak” sözcüğü “işitmek” ile eş anlamlı değildir?
A) Müzik sesini duyunca kalktı.
B) Bu acıyı her zaman duyacağız.
C) Duyduğu ninniyi hatırladı.
D) Artık konuşulanları duyuyordu.

9) Aşağıdaki altı çizgili kelimelerden hangisi “bazen” anlamında kullanılmıştır?

A) Ödevlerini devamlı renkli yapardı.
B) Her sınavdan yüksek not alırdı.
C) Birkaç gün okula gelmemişti.
D) O günleri hatırlayınca arada bir ağlardı.

10) “Geçen hafta Bursa’ya bir yolculuk yaptım.” cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir yargı oluşur?
A) Şehrin girişine hayvanat bahçesi yapılmış.
B) Uludağ karlarla kaplıydı.
C) Yeni yapılan otoyoldan gittim.
D) Bir kez daha etkilendim gördüğüm güzellikten.

11) İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakınatasözü hangisidir?
A) Emeksiz yemek olmaz.
B) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
C) Kurt dumanlı havayı sever.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
MÖ 600 dolayların­da Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptır­dığı “Babil’in Asma Bahçeleri”, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir. Bahçeler, Kra­lın sıla hasreti çe­ken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Yunan Coğrafyacı Strabo’nun MÖ birinci yüzyıldaki açıklamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin, ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbe­ler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.

12) Bu parçada “Babil’in Asma Bahçeleri” hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Tarihsel değişimine
B) Hangi amaçla yaptırıldığına
C) Mimari özelliklerine
D) Kimin için yaptırıldığına

13) “Ben de sizinle birlikte gelmek isterdim ama ………” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak uygun olmaz?
A) evde yapmam gereken işler var.
B) annem gelmeden evden çıkamam.
C) ödevlerimi bitirmem gerekiyor.
D) birazdan orada olurum.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden -sonuç” ilişkisi vardır?
A) Yağmur yağmadığı için bütün tarlalar kurumuştu.
B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı.
C) Yeryüzünde tek dostum sensin.
D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatı cümleye olasılık anlamı katmıştır?

A) Onun gibi temiz kalpli insan az bulunur.
B) Derneğin çalışmaları bu hafta bitecek gibi.
C) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
D) Bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyordu.

16) “Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım.
Akşama … Taksim’de kasım ayazına tutuldum.”
cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ile – belki B) çünkü – doğru
C) fakat – az D) ile – doğru

17) “Yüzünü sabun ile iyice yıkadı.
Bu kitapları senin için aldım.
Sınava katılamayacağım; çünkü hastayım.
Bu sınavı ancak çok çalışırsan kazanabilirsin.” cümlelerinde altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) edat-bağlaç-zamir-sıfat
B) bağlaç-zamir-bağlaç-zamir
C) edat-zamir-bağlaç-sıfat
D) bağlaç-sıfat-edat-zamir
18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da / de”nin yazımı yanlıştır?
A) Böyle de yapılmaz ki ama!
B) Bayrağımız da, yurdumuz da kutsaldır.
C) Deniz de kum, bende para…
D) Yağmur yağınca araba da yıkanmış oldu.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma­larla ilgili yazım yanlışı vardır?

A) TRT’de yeni bir dizi başlıyor.
B) Bu kitap MEB’nın müfredatına uygundur.
C) Maçı evde TV’den izleyeceğim.
D) TÜBİTAK’ın yayınlarını takip ediyorum.

20) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinden sonra büyük harfle başlanır?

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Halini ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 81 = 87

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.