2015 2016 4.sınıf türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

BANDIRMA ŞEHİT SÜLEYMANBEY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4/C SINIFI TÜRKÇE 1. DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:………………………………………….. NO: ………….

KÜÇÜK KIRMIZI BALIK
Eskiden çeşit çeşit balıkların yaşadığı, koskocaman bir deniz varmış. Bu denizde birçok balıkla birlikte alımlı, öylesine güzel, herkesin ona hayran olduğu küçük kırmızı bir balık yaşarmış. Bu balık, çok alımlı olduğundan kimseyi beğenmezmiş. Herkese tepeden bakarmış. Bir gün böyle yalnız yüzerken ona koskocaman bir balık saldırmış. Kırmızı balığı, o beğenmediği arkadaşları kocaman balığın elinden kurtarmışlar.
Küçük Kırmızı Balık, ölümden kurtulduğuna çok sevinmiş ve arkadaşlarından kendisini affetmelerini istemiş. Küçük Kırmızı Balık, bundan sonra asıl güzelliğin dış güzellik olmadığını, huy güzelliğinin gerçek güzellik olduğunu anlamış.

A. Aşağıdaki ilk 5 soruyu metne göre cevaplayınız.

1. Küçük Kırmızı Balık, kendini diğer balıklardan neden üstün görmektedir? (4p)
A) Daha güzel ve alımlı olduğu için B) Diğer balıklardan daha büyük olduğu
C) Diğer balıklardan daha akıllı olduğu için D) Denizde yaşamaktan hoşlandığı için

2. Hangisi Küçük Kırmızı Balık’ın özelliklerinden değildir? (4p)
A) Kendini beğenmiş olması B) Alımlı ve güzel olması
C) Herkesin ona hayran olması D) Diğer balıklardan büyük olması

3. Küçük Kırmızı Balık uğradığı saldırıdan nasıl kurtulmuştur? (4p)
A) Zekâsını kullanarak oradan kaçmıştır. B) Büyük balığa yalvarmıştır.
C) Beğenmediği arkadaşları kurtarmıştır. D) Büyük balığı ısırmıştır.

4. Hikayenin ana düşüncesi hangisidir? (4p)
A) İnsan, birlikte yaşadığı insanlara küsmelidir.
B) Gerçek güzellik dış güzellik değil, huy güzelliğidir.
C) Zor durumdaki insanlara yardım edilmelidir.
D) Kendini beğenen insanlarla arkadaşlık yapılmaz.

5. Parçada geçen “tepeden bakmak” deyiminin anlamı hangisidir? (4p)
A) Alçak gönüllü davranmak B) Birdenbire öfkelenmek
C) Etrafına çok dikkat etmek D) Kendini karşısındakinden üstün görmek.

6.“Kahvaltıda çay …………. süt içebilirsin.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (4p)
A) ancak B) veya C) ama D) fakat

7. “Ekmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? (4p)
A) Fidanı ekmek için derin bir çukur kazdı B) Fırında hiç ekmek kalmamış
C) Bu kadar ekmek yersen şişmanlarsın. D) Ekmek önemli bir besin kaynağıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli) yoktur? (4p)
A) Adamcağız çok çile çekmiş. B) Bu işi yapan adama çok güldüm.
C) Yeni bir kitap yazıyorum. D) Yüzümdeki ben kanadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? (4p)
A) Yağmur yağdığı için sokağa çıkamadım.
B) Çok televizyon izlediği için gözleri bozuldu.
C) Dün arkadaşın seni aradı.
D) Annem izin vermediği için size gelemiyorum.
10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır? (4p)
A) uzun-kısa B)kırmızı-al C) dar-geniş D) ağır-hafif
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? (4p)
A ) Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
B ) Ayılar kışın kış uykusuna yatar.
C ) Dünya, Güneş’in etrafında döner.
D ) En çok masalları severim.

12.Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? (4p)
A) Mutluluk B)Heyecan C)Yalnızlık D)Kötümserlik

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı yoktur? (4p)
A) Maçta yüzlerce gol attım. B) Her gün bir saat kitap okurum.
C) Binlerce ayakkabım var. D) Bu oyunu milyon kez oynadım.

14. Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiştir? (4p)
A) Bütün öğrenciler ödevlerini yapmış. B) Çocuklar bahçede top oynuyorlar.
C) Kent ormanında piknik yapacağız. D) Bayramda sınıfımızı süsledik.

15. “cı, ci , çı, çi” eki aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse meslek ismi oluşturmaz? (4p)
A) inat B) tatlı C) kitap D) şeker

16. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri “ev” sözcüğünün “yalın ,-e, -i,-de,-den” durumlarından uygun olanları yazarak tamamlayınız. (5p)
1. Annem ……………. süpürdü.
2. Çocuklar ………………. oynuyorlar.
3. Köpekten korkup ………….. kaçtım.
4. Ahmet ………… çıkıp pazara gitti.
5. Babam bahçeli bir ………………… aldı.

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? (4p)
A) Tatlı bir yaz akşamıydı. B)Arkadaşına çok ağır konuştu.
C) Hasan, tilki gibidir. D) Yüzünü yıkamadan sofraya oturmaz.

18. “Ayşe, kedisi Minnoş’u İstanbul’dan almış.” cümlesinde kaç tane özel isim vardır? (4p)
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (4p)
A) Eskişehir Birleşik kelime B) Yazlık Basit kelime
C) Sütçü Türemiş kelime D) Bilgisayar Birleşik kelime

20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde abartılı bir ifade kullanılmamıştır? (4p)
A) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. B) Ben günde 20 kilo balık yiyebilirim.
C) Açlıktan koca bir inek yiyebilirim. D) Evin önünde top oynayalım.

21. Hey ( ) Ne yapıyorsun ( ) Sizde izin istemek yok mu ( ) Git, sonra görüşelim ( )
Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır? (4p)
A) (!) (?) (?) (?) B) (!) (.) (?) (?) C) (!) (?) (?) (.) D) (.) (?) (?) (?)

22.Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralarsak sıralama nasıl olur? (5p)
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 4, 1, 6, 5, 3, 2 C) 5, 4, 1, 6, 3, 2 D) 6, 4, 1, 2, 3, 5

NOT:Soruları dikkatlice okuyunuz, cevaplarınızı kontrol ediniz.

====BAŞARILAR DİLERİM===
Cengiz KÖZEN
4/C Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 + = 76

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.