2015-2016 4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 2015/2016 YILI 4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
Adı-Soyadı: 07/05/2016
No: Sınıf: Puan:
A- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
(Her soru 2, TOPLAM PUAN 36 )

1- Milli Mücadele’de savaştığımız cepheler ve milletlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 4 numaralı bölge – Fransızlar
B) 3 numaralı bölge – Yunanlılar
C) 2 numaralı bölge – Almanlar
D) 1 numaralı bölge – Ermeniler

*Erol’un kol kasları çok gelişmişken, Erkan’ın bacak kasları gelişmiştir.
2- Yukarıdaki bilgilere göre sporcuların hangi özellikleri verilmiştir?
A ) Fiziksel özellikleri B ) Kişilik özellikleri
C ) İlgi, hobileri D ) Duygusal özellikleri

3- “Okulda eğitici kol çalışmalarına katılan öğrencilerin; Başkalarının haklarına saygı duydukları, düşüncelerini topluluk içinde çekinmeden ifade ettikleri gözlenmiştir.”
Bu gözlemin sonucunda, grup etkinliklerine katılan öğrencilerle ilgili hangisi söylenemez?

A) Kendi kendilerini yönetmeyi öğrenmiş oldukları
B) Kendilerine yöneltilen eleştiriler karşısında hırçınlaştıkları
C) Kendilerine olan güven duygusunun gelişmiş olduğu
D) Kendileri gibi düşünmeyen kişilerin fikirlerine saygılı oldukları

4-Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde aşağıdaki işareti görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?
A) Çöpe atmalıyız.
B) Toprağa gömmeliyiz.
C) Ateşe atıp yok etmeliyiz.
D) Özelliğine göre atık kutularına atmalıyız.

5- Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarına göre görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Sivil toplum örgütleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A ) Yeşilay, doğal afetlerde insanlara çadır dağıtır.
B ) Türk Kızılay Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan doğal afetlerde bütün insanlığa yardım eder.
C ) Sivil toplum örgütleri, çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla halka yardımcı olur.
D ) Sivil toplum örgütleri, gönüllülük esasına göre hizmet verir.

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisindeki bilgiler yanlıştır?
A) Her ülkenin bağımsızlığını gösteren bayrağı vardır.
B) Dünyanın her yerinde çocuklar aynı oyunları oynarlar.
C) Hava sıcaklığına göre giyilen giysiler farklılık gösterir.
D) Anneler günü her ülkede kutlanılan özel günlerdendir.
7-Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetle¬rini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlardan birisidir?
A ) B )
C ) D )

8- Aşağıdaki görsellerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

A ) Kasırga B ) Hortum

C ) Volkan Patlaması D ) Çöplerin birikmesi

9- Kamuoyunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belli bir bölgede yaşayan insanların bütününe denir.
B) İletişim ve yayın organlarının bütününe denir.
C) İnsanların ortak bir amaç için kurdukları örgütlere denir.
D) Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde halkın benimsediği genel düşünceye denir.

10- Japon geleneksel kıyafeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doppi B) Kimono C) Köylek D) Nimçe

11- Aşağıdaki görsellerden hangisi beşeri unsurlardan birisi değildir?
A ) B )
Fabrika Irmak
C ) D )
Gökdelen Cami

Asya kıtasında yer alan ……………………………… başkenti Taşkent şehridir.En sevilen ve en lezzetli yemekleri pilavdır.Bu ülke insanları Doppi adı verilen şapkayı takarlar.

12-Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere hangi ülkenin adı yazılmalıdır?
A) Çin B) Brezilya
C) Özbekistan D) Yunanistan

13-Gelişmiş ülkelerde insanlar otomobil, tren, uçak gibi ulaşım araçlarını sıkça kullanırken gelişmemiş ülkelerde at arabası, bisiklet kağnı gibi ulaşım araçları kullanılmaktadır.
Ülkeler arasındaki bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim B) Ekonomi
C) Eğitim D) Nüfus
14-Yukarıda verilen kurumlardan hangileri sivil toplum örgütlerindendir?
A ) HASTANE – ADLİYE – MUHTARLIK
B ) LÖSEV – AÇEV – ÇEVKO
C ) HASTANE – ÇEVKO – AÇEV
D ) LÖSEV – ADLİYE – MUHTARLIK

15- İlçede bulunan yerel yönetim birimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Valilik–Kaymakamlık
B) Cumhurbaşkanlığı—Valilik
C) Belediye—Muhtarlık
D) Başbakanlık—Muhtarlık

16- Türkiye yer yüzünde bulunan kıtaların hangisi yada hangilerinde yer almaktadır?

A) Asya B) Asya – Afrika
C) Avrupa – Asya D) Avrupa

17- Aşağıdakilerden hangisi, özellikle Orta Asya ülkeleri tarafından kutlanan bir bayram değildir?
A) Nevruz Bayramı B) Noel Bayramı C) Kurban Bayramı D) Ramazan Bayram

18-Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
A) Milletvekili B) Muhtar
C) Belediye Başkanı D) Kaymakam

B- Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştirin ( 12 PUAN )

1. ……………….…………. satın aldığı dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesini alır.
2. Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye …………..…denir
3. Ailenin belirli bir zamana ait gelir ve giderlerini gösteren listeye …………………………………. denir.
4. Ülkemizde yönetim ………………… ve ………………… yönetim olarak ikiye ayrılır.
5. Oy veren kişiye ……………………… denir.
Ülke Başkenti

6. Nevruz ……………………………………. bir bayramdır.
C – Aşağıdaki cümleleri okuyun ifade doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini ayraç içine yazınız.
(9 PUAN )
……. Her insan çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmalıdır.
. …… Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmaz.
…….. Tarihi eserler geçmişten günümüze ışık tutan kültür unsurlarımızdır.
…… TSE belgesi bir ürünün kaliteli olduğunu gösterir.
…..Sivil toplum örgütü çalışanları düzenli olarak ücret alır.
I- Aşağıda verilen yerleşim yerleri ve yöneticilerini eşleştiriniz. (5 Puan)
1. (……) Belediye Başkanı
2. (……) Başbakan
3. (……) Muhtar
4. (……) Vali
5. (……) Kaymakam A. Belde
B. İl
C. Ülke
D. İlçe
E. Köy
…… İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları kanuni yollarla gideren kurumlar mahkemelerdir.
…….. Sosyal örgütler çeşitli sosyal problemleri çözmek için ortaya çıkmıştır.
…… AKUT ( Arama Kurtarma Derneği ) resmi bir kurumdur.
……. Aile geçmişimizi en iyi büyük dedemizden veya ninemizden öğreniriz.
GÖREVLER BELEDİYE MUHTARLIK
1 Şehrin temizlik işlerini yürütmek.
2 Seçim ve askerlik listelerini ilan etmek.
3 İkametgah belgesi vermek.
4 Okul, huzur evi ve çocuk bahçesi yaptırmak.
5 Nüfus cüzdanını yenilemek isteyenlere gerekli belgeleri vermek.
D- Aşağıdaki tabloda verilen görevlerle yerel yönetimleri eşleştiriniz. ( 5 Puan )

E- Yerel yönetim ve merkezi yönetim birimlerini yazınız.(5 puan)
Yerel Yönetim Merkezi Yönetim
1-……………………………… 1- ………………………………
2-……………………………… 2- ……………………………..
3-……………………………..

F- Dünya üzerindeki kıtaların adlarını yazınız.(6 p)
1)……………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………
6)……………………………………………………………………
G- Türkiye haritasındaki illerin, ortadaki yön levhasına göre bulundukları yönleri ilgili boşluklara yazınız.(8P)
H- Aşağıdaki tabloya komşumuz olan ülkelerin adını ve başkentlerini yazınız.(14 Puan)

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir