2015-2016 4.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı soruları

Adı Soyadı:……………………………….. No:………………………….
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEFAKÖY 100.YIL İLKOKULU 1.DÖNEM 3.SOSYAL BİLGİLER SINAVI
Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyiniz.
1-Aşağıdakilerden hangisi canlıların ‘’temel ihtiyaçları’’ arasında yer almaz?
A-Beslenme B-Uyuma
C-Gezme D-Barınma

2) Hava durumunu bilmek günlük hayatta bizlere önemli yararlar sağlar. Ülkemizde hava olaylarını inceleyerek günlük, üç günlük ve haftalık tahminlerini yapan kuruluş hangisidir?
A) TEMA Vakfı B) Türk Hava Kurumu
C) Milli Eğitim Bakanlığı D) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

3-Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra İtilaf Devletleri ile hangi anlaşmayı imzaladık?
A Mondros Ateşkes Antlaşma
B) Gümrü Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D)) Lozan Antlaşması

4) Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu’yu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Almanya B) İtalya C) Fransa D) İngiltere

5) Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Türk ordusunun kalabalık olması B) Düşman kuvvetlerinin sayıca az olması C) C)Türk milletinin birlik ve beraberliği D) Türk ordusunun güçlü silahlara sahip olması

6) I. Misafirlere kahve ikram etmek
II. Bayramlarda büyüklerin elini öpmek
III. Kızlar için çeyiz hazırlamak
Yukarıdakilerden hangisi milli kültürümüze aittir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) II ve III

7) Aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğal Unsur Beşeri Unsur
A) Erciyes Dağı Keban Barajı
B) Bafra Ovası Pamukkale Travertenleri
C) Boğaz Köprüsü Kınalı Ada
D) Topkapı Sarayı Fırat Nehri

8) “Düşmanlar yurdumuzu işgal ediyorlar. Gemiler İstanbul Limanı’na yanaştı.” diyenlere karşı Atatürk “Geldikleri gibi giderler.” diyerek yanıt vermiştir. Atatürk’ün bu sözünden onun hangi kişilik özelliğini anlayabiliriz?
A) İleri görüşlü olması B) Duygusal olması C) Plânlı olması D) Cesur olması
9. I. yemek yeme II. tatile gitme III. sinemaya gitme
IV.doktora gitme V.oyun oynama
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
A. yalnız IV B. II-III-V C. I-İV D. I -II -III-

10. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan öğelerden biridir?
A) Bilgisayar C) Fotoğraf makinesi B) Türk kahvesi D) Eğlenceler

11- Milli Mücadele dönemi Türk ordusu Doğu Cephesi’nde hangisine karşı savaşmıştır?
A) Yunanlılara B) Ermenilere
C) İtalyanlara D) Fransızlara

12) Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir?
A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya Savaşı D) Trablusgarp

13) I. 1.Dünya Savaşı II. Kurtuluş Savaşı
III. Mondros Ateşkes Antlaşması IV. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.
Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulduğunda hangisi doğru bir sıralama olur?
A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV C) I, IV, II, III D) I, IV, III, II

14) Tekalif-i Milliye ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
A) Askerin ve ordunun ihtiyaçları karşılanmıştır. B) Düzenli ordu kurulmuştur.
C) TBMM açılmıştır. D) Kuva-i Milliye birlikleri kurulmuştur

15-Yüzünüzü Güneş’in doğduğu yöne döndüğünüzde sol kolunuz nereyi gösterir?
A-Doğu B- Batı C- kuzey D- güney

16) 1.Çanakkale Savaşı’nda düşman donanmasının çıkarma yapacağı yeri tahmin etmesi.
2.İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını çok önceden tahmin etmesi.
Atatürk’ün hangi kişisel özelliğini yansıtır?
A)Açık sözlüğünün B) İleri görüşlülüğünü C)Rehberliğini D)Yöneticiliğini

17-Aşağıdaki eşyalardan hangisi ‘’milli kültürümüzü ‘’ yansıtmaz?
A-Çeyiz sandığı B-El dokuması halı
C-Bakır semaver D-Düdüklü tencere

18)Aşağıdakilerden hangisi bir ürünü satın alırken dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri değildir?
A) Garanti belgesi B) Son kullanma tarihi C) TSE damgası D) Ambalaj rengi

“İtalyanlar gözlerini Osmanlı topraklarına dikmişlerdi. Bugünkü Libya topraklarını işgal ettiler. Mustafa Kemal, gönüllü olarak oraya gidip orada İtalyan ordusu ile savaştı.”
19) Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakarya Savaşı B) Ankara Savaşı B) Trablusgarp Savaşı D) İnönü Savaş
20) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çanakkale ve İstanbul Boğazı galip devletlere açılacaktır.
B) Ordunun büyük bölümü terhis edilecektir.
C) Bütün haberleşme ve ulaşım kazanan devletlerin kontrolü altına girecektir.
D) Galip devletler güvenliklerini sağlamak amacıyla istedikleri yerleri işgal edeceklerdir.

21-Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?
A-Tsunami B-Trafik kazası
C- Heyelan D-Çığ

22- Aşağıdakilerden hangisi hava olayı değildir?
A-deprem B-kar
C- yağmur D-dolu

23-Yüzünüzü Güneş’in doğduğu yöne döndüğünüzde arka tarafınız nereyi gösterir?
A-Doğu B- Batı C- kuzey D- güney

24-

Yukarıdaki haritaya göre hangisi söylenemez ?
A) Kuzey bölgeleri yağmurludur.
B) Güneyde hava güneşlidir.
C) Batıda ve doğuda hava bulutludur.
D) Kuzeybatıda kuvvetli rüzgar görülmektedir.
25-’’Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçalarıdır’’ yukarıdaki tanım hangisine aittir?

A) Plato B) Ova
C) Vadi D) Körfez

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.