2015-2016 2.dönem 5.sınıflar sosyal bilgiler 1.ortak sınavı

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TUNA ÜÇER ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM YILI 2.DÖNEM 5.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 1.ORTAK SINAVI

ADI SOYADI:…………………………….                                                                DOĞRU :…………..

SINIF: 5/…..                                                                                                        YANLIŞ :…………..

NO:………..

1.Çay, fındık ve mısır en çok hangi bölgemizde yetişir?

A) Karadeniz Bölgesi
B) Akdeniz Bölgesi
C) Marmara Bölgesi
D) Ege Bölgesi

I. Konya=Buğday
Giresun=Fındık
III. Ankara=Pirinç

Bursa=Zeytin
Yukarıda verilen eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Gülçin: “Babam bir madenci. Ülkemizin en önemli taş kömürü yatağının bulunduğu yerde çalışıyor.”
Buna göre, Gülçin’in babası aşağıdaki yerlerden hangisinde çalışmaktadır?

A) Kütahya B) Zonguldak
C) Yozgat D)Bolu

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapıldığı söylenemez?
A) Madencilik B) Tarım
C) Hayvancılık D) Ormancılık

I. Turist Rehberliği
Turistlik eşya mağazası
III. Seyahat acenteciliği

Verilen meslek ve iş yerleri aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde en çok yaygındır?

A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Karadeniz Bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi

6- Türkiye’de madencilik sektöründe çalışan işçi sayısının en fazla bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zonguldak B)Trabzon

C) Erzurum D) Bursa

Pamuk, sıcak ve kuraklık isteyen, don olayına dayanamayan bir bitkidir, çay ise her mevsim bol yağış ister.
Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Pamuk İç Anadolu Bölgesi’nde yetişir.
B) Çay çok değerlidir.
C) Tarım ürünlerinin üretiminde iklim etkili olur
D) Çay ve pamuk her bölgede yetişir.

Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirmeye …………………………..denir.
Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Buluş B) Keşif
C) Teknoloji D) Bilim

Aşağıdakilerden hangisi, buluş yapan kişilerin duygu, beklenti ve tutumlarından biri olamaz?

A) Toplum tarafından takdir edilmeyi beklemek
B) Çalışmalarını ve buluşlarını toplumdan gizlemek
C) Topluma yararlı olmaktan dolayı mutlu olmak
D) Buluşunun toplum tarafından kabul edilmesini istemek

Bilim ve teknoloji alanında buluş yapanlara, buluşlarına ait haklarının korunması için verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telif B) Katalog
C) Patent D) Vergi

İletişim araçlarının icadının kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) telgraf,-fax- telefon-bilgisayar
B) telgraf- telefon-fax- bilgisayar
C) telefon-telgraf-fax- bilgisayar
D) telefon-telgraf-bilgisayar-fax

Buluşlar ve teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Buluşlar, teknolojik gelişmeleri hızlandırır.
B) Teknoloji, insanların yaşamlarını kolaylaştırır.
C) Teknolojik gelişmeler ve buluşlar arasında bağ yoktur.
D) Bazı teknolojik gelişmeler, doğal çevreyi olumsuz etkiler.

“Uygarlık yolunda başarı, yeniliğe bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve fen alanında başarı sağlamak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.”
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözüyle ilişkilendirilemez?

A) Sadece tarıma önem verilmesi
B) Modern fabrikaların kurulması
C) Üniversitelerin açılması
D) Araştırma merkezleri kurulması

Resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarından ayıran temel fark hangisidir?

A ) Resmî kurumlar herkese, sivil toplum kuruluşları sadece üyelerine hizmet verir.

B ) Resmî kurumların giderleri devlet, sivil toplum kuruluşlarının giderleri halkın bağışlarıyla karşılanır. C) Resmi kurumlar her yerde, sivil toplum kuruluşları büyük şehirlerde hizmet verir.

D) Resmi kurumların binalarını devlet, sivil toplum kuruluşlarınınkileri halk yapar.

Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangilerinin etkinlik alanı eğitimdir?
A) TEV – LÖSEV – TEMA
B) EGV – TEMA – ÇEKÜL C) TED – ÇEKÜL – TEMA
D) TEV – EGV – DARÜŞŞAFAKA

www.sorubak.com

“ İl Emniyet Müdürlüğü, okullardaki şiddetin önüne geçebilmek için “Millî Eğitim Müdürlüğü” ile ortak bir çalışma yaparak okullarda öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler için “Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Derneği” ile ortak çalışmalar hazırladı.”
Yukarıdaki olay nedir?

A) Sosyal etkileşim
B) Dernek çalışması
C) Kurumlar arası yardımlaşma
D) Kurum içi çalışma

Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisinin etkinlikte bulunduğu alan yanlış verilmiştir?

A) LÖSEV – Doğal afetlerde ilkyardım
B) Millî Eğitim Vakfı – Eğitimin desteklenmesi
C) TEMA Vakfı – Erozyonla mücadele
D) Yeşilay – Zararlı alışkanlıklardan koruma

Aşağıdakilerin hangisinde, toplumun ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanması için oluşturulan kurum doğru olarak verilmiştir?

A) Toplum sağlığının korunması → Okullar
B)İnsanların anlaşmazlıkların yasal yollarla giderilmesi → Belediyeler

C) Doğal afetlerde insanlara yardım edilmesi →Mahkemeler
D) Toplum güvenliğinin sağlanması → Emniyet Kurumları
Temel amacı; toplumda aileye ve bireye zararlı olan sigara, alkol ve uyuşturucu mad­de kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA Vakfı B) Yeşilay
C) AKUT D) Millî Eğitim Vakfı

I. Emniyet Müdürlüğü
Hastane
III. Okul

Türk Silahlı Kuvvetleri
Yukarıdakilerden hangileri can ve mal güvenliğimizi korumak amacıyla kurulmuştur?

A) I, II, III ve IV B) I, II ve III
C) II ve III D) I ve IV

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

3 Responses

  1. 15.sorunun cevabı D dedi ki:

    arkadaşlar

  2. sanane dedi ki:

    15.Sorunun Cevabını Yazarmısın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 45 = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.