2014-2015 2.dönem öğretmenler kurulu gündem maddeleri (İlkokul)

T.C.

NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI

Işıktepe Rüveyde Dörtçelik İlkokulu Müdürlüğü

  

SAYI      : 44308487 – 050.01 / 032                                                                                                           30.01.2015

KONU: Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

IŞIKTEPE RÜVEYDE DÖRTÇELİK İLKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRETMENLERİNE

                                                                                                                     NİLÜFER / BURSA

 

İlgi         :              a – Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

b- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

               

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan;

1 – Öğretmenler Kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

2 – Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

                a – Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

                b – Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

                c – Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

                ç – Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

hükümleri gereğince okulumuz 2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılı II. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 10 Şubat 2015 Salı günü Saat 13.30 da ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz öğretmenler odasında yapılacaktır.  Söz konusu tarihte Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi gereğince yarım gün eğitim öğretim yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmanız hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

…………….

Okul Müdürü

 

 

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

01 – Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kâtip Üyelerin Seçimi;

02 – 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemim Değerlendirilmesi;

a – Sınıflar/Şubeler bazında başarı oranları;

b – Dersler bazında başarı oranları;

03 – II. Dönem başarının arttırılması için izlenecek yöntemler ve alınacak tedbirler;

04 – Son teftiş raporunun okunması ve aksaklıkların giderilmesi yollarının belirlenmesi;

05 – Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması;

        a – Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

b – Banka Sözleşmesi İhalesi Yenilenmesi

06 – Öğrenci devam-devamsızlık, kılık-kıyafet ve davranış durumlarının görüşülmesi;

07 – Öğrenci başarısını ölçme, sınavlar, sınıf geçme ve yetiştirme kursları açılması;

        a – Kurs açılacak sınıflar ve dersler;

b – Kurslarda görev alacak öğretmenler ve program.

08 – Yazılı Sınavların değerlendirilmesi ve analiz raporları, ders dışı eğitim faaliyetleri ve proje görevleri veriliş ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi;

09 – Belirli Gün ve Haftaların kutlanması ve dosyalanması, bunların dışında yapılacak sosyal, kültüreli sportif, izcilik, yarışma, sergi v.b. faaliyetlerin ve görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi;

10 – Veli Toplantıları gündemlerinin ve tarihlerinin belirlenmesi;

11 – Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye gibi hak ve sorumlulukları;

12 – Öğretmen ve Öğrenci nöbet görevleri ve vakit çizelgesinin uygulanması;

13 – Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatlar;

( 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası )

14 – Eşya, araç ve gereçlerin korunması, tertip düzen, temizlik ve tasarruf tedbirleri;

15 – Okuma Saatleri ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları;

16 – Sosyal etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, rehberlik çalışmaları, kurul ve komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi, I. Dönem raporlarının hazırlanması;

17 – Ders defterlerinin ve yoklama fişlerinin doldurulması ve imzalanması;

18 – E – Okul Bilgi Giriş İşlemleri (Sınav Tarihleri – Sınav Notları – Öğrenci Özel ve Genel Bilgileri – İletişim Bilgileri v.b.)

19 – 2015 – 2019 Stratejik Plan Çalışmaları ve Ekipler;

20 – İlköğretimde Yöneltme Yönergesi;

        a – Mayıs ayı sonunda yapılacak veli toplantısının tarihinin tespit edilmesi; (Madde 17-Gözlem raporu, her öğrenci için yılda bir defa düzenlenir. Mayıs ayı sonunda yapılacak olan veli bilgilendirme toplantısında veliye verilir.)

b – Yöneltme Öneri Kurulu (Madde 15- Yöneltme öneri kurulu; her şube için okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen, şubenin rehber öğretmeni, sınıf öğretmenlerinden bir temsilci ve ikinci yarı yıl başında yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısında belirlenen branş öğretmenlerinden oluşur.)

21 – Okul-öğrenci-çevrenin durumu ve öğretmenlerin branşlarına göre gelecek yıl okutulabilecek seçmeli derslerin tespitine yönelik görüşlerin alınması;

22 – Zümre Öğretmeler Kurulu ve Şube Öğretmeler Kurulu Toplantıları

        a – Toplantı tarihleri ve gündem maddeleri;

        b – Genişletilmiş Bölge Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları

22 – Bakanlığa sunulması gereken yeni öneriler ve soruların belirlenmesi.

23 –  Dilek ve Temenniler; Kapanış.

 

30.01.2015

Gülsun ELBİR

Okul Müdürü

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.