Eğitimde Öncü Adres

2013-2014 AÖF Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

aofÜniversitemizde 2013-2014 öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında İnternet üzerinden Üniversite içinden veya dışından 09.00-23.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen günlerde aşamalı olarak yapılacaktır.

Ders Kaydının Yapılması :

Lisans öğrencileri için kayıt günleri:

 

     8. yarıyıldan daha fazla süre okuyan öğrenciler      17.02.2014 Pazartesi

     8. yarıyıl ve üstü öğrencileri                                    18.02.2014 Salı

     6. yarıyıl ve üstü öğrencileri                                    19.02 2014 Çarşamba

     4. yarıyıl ve üstü öğrencileri                                    20.02.2014 Perşembe

     2. yarıyıl ve üstü öğrencileri                                    21.02.2014 Cuma

Enstitülerde kayıtlı öğrenciler ile Meslek Yüksekokulları öğrencileri ders seçme işlemini istedikleri günlerde yapabileceklerdir

Öğrenciler ders seçmeden önce “http://www.anadolu.edu.tr” web adresinden birimin web sayfasında yer alacak kayıtlara ilişkin duyuruları incelemeli ve alması gereken dersleri kontrol etmelidir. Ayrıca Not Durum Belgesinde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alınıyor ise “yerine” işlemi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca, zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki bir başka ders alınmak isteniyorsa sistemde “yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçe ile birlikte ilgili birim Dekanlık/Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Kayıt tarihlerinden sonra “yerine” işlemi yapılması için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğrenciler kayıtlarını onaylamadan önce bilgisayar tarafından verilecek uyarıya dikkat etmeli, öğrenci sistemde uyarı bulunmayacağını göz önünde bulundurarak “durumu”na ve öğretim ve sınav yönetmeliğine uygun olarak kaydını onaylamalıdır.

Çift Anadal veya Yandal Programına devam eden öğrenciler sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini yapabilecektir. Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır.

Çift Anadal veya Yandal Programında ders seçim işlemi için ise öğrenciler o birimin ders seçim sayfasına girerek ders adının sağ tarafındaki Çift Anadal veyaYandal yazısının üzerine tıklayarak derslerini seçeceklerdir.

Anadal danışmanı tarafından onaylanan ve imzalanan ders seçim formu Çift  Anadal veya Yandal için atanan danışmanına da internet üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır.

Çift Anadal veya Yandal Programlarına kayıtlı olup, kendi anadalından            2013-2014 öğretim yılı Güz yarıyılı sonu itibariyle mezun olan öğrenciler, Çift Anadal veya Yandal programına kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve o birime ait Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyeceklerdir. (Normal öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler hariç)

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin, kayıtlarını yukarıda belirtilen duruma uygun olarak kontrol edip, ekle-sil haftasında düzeltme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Danışman Onayının Alınması :

Kayıt yenileme tarihlerinde kaydını danışmanına onaylattıran öğrenci, ekle-sil tarihlerinde yeniden bir değişiklik yapması gerektiğinde danışmanı ile birlikte işlem yapacak ve kayıt onayı alacaktır. Kayıt belgelerinin bir nüshası öğrencide, bir nüshası da danışmanında kalacak ve onaylanmış kayıt belgeleri danışman tarafından daha sonra öğrenci işleri bürosuna toplu halde teslim edilecektir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, her yarıyıl başında Üniversitenin belirlediği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerinin 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında kayıt sistemine (https://ogr.anadolu.edu.tr) girerek kayıtlarını kendilerinin onaylamaları gerekmektedir.

Bu tarihler arasında kayıt onayını tamamlamayan öğrencilerin üzerlerine ders yüklenmeyecek ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. Ayrıca öğrencinin kayıt yenilemediği dönem hazırlık sınıfı öğrenim süresinden (hazırlıkta yüz yüze eğitim hakkı 2 yıldır) sayılacaktır.

 

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı Ödemesi:

“2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

        Öğrenim ücreti ödeyecek öğrenci grupları ve 2013-2014 öğretim yılı Bahar dönemi itibari ile normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı payı tutarını ödedikten sonra kayıt sistemi açılacaktır.

Normal öğrenim süresini aşan ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ödemeleri gereken tutarı, örgün öğrenci sistemine giriş yaparak (http://orgun.anadolu.edu.tr ) görebilecek ve ödemelerini bankaya yapabileceklerdir.

Kaydınızı yenileme işlemleri için lütfen tıklayınız. http://orgunkayit.anadolu.edu.tr veya http://www.anadolu.edu.tr/orgun

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.