2013-2014 5.sınıf türkçe 2.dönem 2.yazılı örneği

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 5.SINIF II.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

ADI:                                                    NOT:

SOYADI:

SINIF:

NUMARA:

                                           TUTSAKLIK

   … Güneşli bir sonbahar günüydü. Yaşlı bir adam, elinde bastonu ağır ağır yürüyordu. Karşıdan bir çocuğun geldiğini gördü.Çocuğun elinde bir kafes, kafeste de iki kuş vardı.Kuşlar kafesi gagalıyor, dışarı çıkmak için çırpınıp duruyorlardı.Yaşlı adam kuşların bu halinden üzüntü duydu…

                                                          Emin ÖZDEMİR

       İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

 

1)- Yaşlı adam nasıl bir günde yürüyormuş?

       A) Karlı bir günde                                      

       B) Rüzgarlı bir günde

      C) Güneşli bir sonbahar gününde              

       D) Sıcak bir günde 

       2)- Yaşlı adamın elinde ne varmış?

   A) baston       B) kitap       C) çiçek         D) Paket 

       3)- Yaşlı adamın gördüğü çocuk ne taşıyormuş?

     A) çanta          B) paket        C) şemsiye     D) kafes 

       4)- Yaşlı adamı üzen olay aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Çocuğun yere düşmesi

       B) Kuşların kafesi gagalayıp dışarı çıkmak için çırpınması

     C) Çocuğun kafesi güçlükle taşıması

     D) Kafesteki kuşların aç olması 

5)- “ kendini – aç – buğday – tavuk – görür – ambarında “          1       2         3           4           5             6        

kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralanış nasıl olmalıdır?

         A) 1-4-6-3-2-5                           B) 2-4-1-3-6-5                                                                                                    

         C) 4-3-6-5-1-2                     D) 3-6-4-2-5-1

 

6)- “Beni( ) Ali’yi( ) Selim’i çağırdı ve işi kimin yaptığını

sordu( )” cümlesinde parantezle gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

 A) (,) (;) (?)           B) (,) (,) (.)      

C) (;) (,) (.)             D) (,) (,) (?)

7)- “Fazla incelemeden bakmak” anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

                         A) Göz gezdirmek                                                                    

            B) Gözden düşmek

             C) Gözünü budaktan esirgememek          

             D) Göze girmek 

8)-’’domates-salça kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?       

      A) altın- sarı                           B) çay-bardak                                              

       C) üzüm-pekmez               D) pas-demir 

9)- İhtiyar adama dikkatli olması için seslendim.” cümlesindeki “ihtiyar” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki hangi seçenektedir?    

     A) İlk eğitim bebeklik çağlarında başlar.

     B) Çocuklar geleceğin büyükleridir.

   C) Belediyeler, gençler için spor alanları yapmalılar.

   D) Yaşlı olduğu için kesilen ağaç ne güzeldi. 

10)- .Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

       A) Suzan, okuldan geliyor.                                                                    

       B) Merve, kahvaltı yapmadığı için düştü.

     C) Yemekten sonra maç yapacağız.

     D) Durdugül, kalem aldı. 

11)- Aşağıdakilerden hangisi nesnel yargı değildir? 

A) Dünya’nın en güzel kilimleri Anadolu’da dokunur.                             B) Peri bacaları, Ürgüp yöresindedir.

C) Karadeniz Bölgesinin dağları, denize paralel uzanır.                       D) Antalya şehri portakalıyla ünlüdür. 

12)- “Soğuk“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?        

A) Soğuk bir kış günü eve gidiyordu.                                                             

B) Erzincan Şubat ayında çok soğuk olur.

C) Çok soğuk bir espri yaptı.                                                                              

D) Kuşlar soğuk havalar gelince göçerler 

13)- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?

A) kusur        B) kuvvet         C) kuşak     D) kuru 

14)- Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?    

A) Ahmet          B) Radyo         C) Ev           D) Okul

15)-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? 

A) Prova                B) Film          

C) Tiren           D) Puan 

16)- Hangi cümlenin sonunda soru işareti kullanılamaz?

         A) Kitaplarımızı gördünüz mü ( )                                                                          

           B) Neden bunları düşünmedin ( )

         C) Size gelsem mi bilmiyorum ( )

         D) Dün kaç saat uyumuş ( ) 

17)- “Kapıyı kapattıktan sonra televizyonu açar mısın?” cümlesinde karşıt (zıt) anlamlı sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?      

A) kapı-televizyon                      

B) kapı-kapatmak

C) açmak-kapı                          

D) kapatmak-açmak 

18)- “Düzenli suladığı için ……………………

cümlesinde bırakılan boşluğa hangisi gelirse anlam bozulur?     

     A) çiçekler güzel görünüyor.                                                                

       B) çiçekler büyüyor.

     C) çiçekler sağlıklı büyümüyor.                                                                                    

     D) çiçekleri hiç solmuyor. 

19)- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin etme anlamı vardır?                                    

                      A) Bu saatte dönmüş olmalı.                                                                                  

           B ) Bize, siz de gelmelisiniz.

           C) Amcamı yarın beklemeliyim.                                                        

           D) Yarışa ben de katılmalıyım. 

20)- “Kırda uzun süre gezdikten sonra evlerine yorgun döndüler.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?        

           A) Ne zaman?                         B) Nasıl?                                                                      

           C) Nereye ?                            D) Nerede? 

21)- Hangi cümlede benzetme vardır?

           A) Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.

           B) Kardeşim, geldiği gibi gitti.

           C) Aslan gibi güçlü bir adamdı öğretmenimiz.

           D) Kitapları okuduğu gibi gerekli notlarıaldı. 

22) Hangi sözcük anlamca genel anlamdır?

A)bitki         B)çiçek       C) ot       D) canlı

23)Engelliydi ……………………. yüzmede çok büyük başarılar kazandı.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) çünkü             B) ama                  C)fakat        D) ancak 

24-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal hem de abartılı bir ifade vardır?

A)Susuzluktan dilim damağıma yapıştı.

B)Yazık,dağ gibi adam bir anda eriyiverdi.

C)Zavallı kuşun kanatlarından biri yaralıydı.

D)Düşen tabak bir anda tuzla buz oldu.

AL

25-)

GÜL
KIR
KEL
Yandaki resimde Newton , elma ağacının altında oturmaktadır. Sesteş olmayan sözcüğün yazılı olduğu elma başına düşecek ve yer çekimi kanununu bulmasını sağlayacak.

Buna göre Newton’un başına düşecek elma hangisidir?

A)   al           B)   gül       C) kel     D) kır

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

33 + = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.