2013-2014 5.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları

CUMHURİYET  İ.OKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5.SINIFLAR

2. DÖNEM  2.SOSYAL BİLGİLER SINAVI  SORULARI 

Adı-Soyadı:Tarih:   19.04.2012
No :Puan :

 

 

 

Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.(1x10P=10p)

1-Çalışma şekilleri devlet tarafından belirlenen  kurum                                   (    ) Mahkemeler

2-İşçi ve işveren haklarını korumak için kurulan birliktelikler,                        (    ) Silahlı Kuvvetler

3-Bireylerin,grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olması.            (    ) Resmi Kurum

4-Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapı.              (    ) Kurum

5-Toplumun güvenliğinin sağlanması.                                                              (    ) Sendika

6-Hastalandığımızda bakım ve tedavimizin yapılması.                                    (    ) PTT

7-Suçlu suçsuz, haklı haksızın ortaya çıkmasını sağlayan   kurum                  (    ) Sosyal Etkileşim

8-Eğitim ihtiyacımızın giderilmesi.                                                                  (    ) Sağlık Ocağı

9-Haberleşme ihtiyacımızın giderilmesi.                                                          (    ) Okul

10-Vatanın korunması.                                                                                      (    ) Emniyet Teşkilatı

 


A)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. ( Her soru 3 puan toplam 72 puan)

1)Eldeki bilgilerden yararlanarak yeni bir şeyler üretmeye ne denir?

A) Gelişme   B) Mucit   C) Sanayii  D) İcat

 

I. Buluşlar ve teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsız olarak gerçekleşir.

  1. II.   Buluşlar, insanların ihtiyaçlarının etkisiyle ortaya çıkar.
    1. III.    Teknolojik gelişmeler, bilimsel çalışmaları yavaşlatır.
      1. IV.     Her buluş, yeni bir buluşu ortaya çıkarır.

 

2) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III                                             B) I ve IV

C) II ve IV                                           D) I, II ve IV) Bilim insanları, bize evreni anlamak için yol gösterirler.

 

3)Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) Olan biteni olduğu gibi kabul  etmezler.

B) Meraklı ve sorgulayıcıdırlar.

C) Aceleci ve sabırsızdırlar.

D) Önyargısız ve tarafsızdırlar.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi süreli yayındır?

A)  TV               B)  Kitap

C)  Radyo           D)  Çocuk dergisi

 

5)Hazırladığımız ödevin yada bir kitabın sonunda bulunan ve yararlanılan kaynakları gösteren yazıya ne ad verilir?

 

A).Fihrist     B)Önsöz     C) Sözlük   D)Kaynakça

 

6) ’’On TL’’ üzerinde resmi olan ünlü matematik profesörümüz kimdir?

A) Cahit ARF             B) Marie CURİE

 

C) Abdullah GÜL      D) M.Kemal ATATÜRK

 

7)Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) telefon – Bell                         B) Pastör – kuduz aşısı

C) Edison – ampul                       D) Marconi – pil

 

8)Resmi kurumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Devlet tarafından, toplum ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.

B) Gönüllük esasına göre değil ücret karşılığı çalışırlar.

C)Giderleri sivil toplum örgütleri tarafından karşılanır.                                                                  D) Devlet tarafından görevlendirilmiş kişiler çalışır.

 

9)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ihtiyacın karşılanması için hizmet eder?

A) Emniyet Müdürlüğü              B) Lise

C) İlköğretim                              D) Milli Eğitim Bakanlığı

 

10) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarından olamaz?

A) Maddi kazanç sağlamak.

B) Toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak.

C) İnsanların haklarını korumak.

D) Toplumsal olaylarda devlete yardımcı olmak.

 

11) – Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizin güvenliği için çalışmaktadır?

A) Kızılay                                        B) AKUT

C) Türk Silahlı Kuvvetleri        D) Türk Hava Yolları

 

12)Gönüllülük İlkesi ile hareket eden kuruluşlara ne ad verilir?

A) Resmi Kurum                 B) Sivil Toplum Kuruluşu

C) Milli Eğitim Bakanlığı    D)Üniversiteler

 

13)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

 

A) TEMA   B) LÖSEV   C) Kızılay   D)TBMM

 

14)Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarından hangisi eğitim alanında faaliyet gösterir?

 

A)ÇEKÜL     B)KIZILAY     C)TEMA     D)TEGV

 

15)Yetim ve ekonomik durumu yetersiz çocuklara karşılıksız eğitim imkanı sağlayan kuruluş hangisidir?

A)Darüşşafaka                      B)Akut

C)Anadolu Vakfı                  D)Sabancı Vakfı

 

16)İnsanların kapalı mekanlarda sigara içmesini yasaklayan yasanın adı nedir?

A) Eğitime %100 destek

B) Torba Yasa

C) Dumansız Hava Sahası

D) Anayasa

 

 

17)

A) Sağlık alanında hizmet veren bir örgüttür.

B) Devlete bağlı bir resmi kurumdur.

C)Doğal varlıkları korumayı amaç edilmiştir.

D) Arama, kurtarma faaliyetlerinde bulunur.

 

18)   “Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar milletleri birbirine yakınlaştırır.”        Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye örnektir?

 

A) Başbakan’ın Lübnan’a ziyarete gitmesi.

B) Arjantin ile Fransa’nın yarı final maçı oynaması.

C) AKUT’un Pakistan depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılması.

D) Bir işadamının ticaret için Japonya’ya gitmesi

 

 

19) Resmi kurumlar ile sivil toplum örgütleri arasındaki benzerlik hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Topluma hizmet             B) Gönüllülük

C) Çalışma saatleri               D) Hizmet karşılığında maaş

 

20)Eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütleri yürüttükleri proje ve çalışmalarla eğitime destek verirler. Bu destekten daha çok kimler yararlanırlar?

A) Özel okula giden çocuklar

B) Kimsesiz ihtiyarlar

C)Milletvekili çocukları

D) Kimsesiz yardıma muhtaç çocuklar

 

21)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla kurulmuştur?

A)Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı  B)Türk eğitim Vakfı

 

C)Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı     D)Türk Kalp vakfı

 

22)Ülkemizde tarihi eserleri korumak ve tanıtmak hangi gönüllü kuruluşun çalışma alanına girer?

A)Doğal Hayatı Koruma Vakfı

B)Hayvanları Koruma Vakfı

C)Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği

D)Türk Kalp Vakfı

www.sorubak.com

23)’’Tüm çocuklar okumalı,onları bu haktan mahrum etmeyelim.’’sloganını aşağıdakilerden hangisi kullanmalıdır?

A)TEMA Vakfı                 B)Türkiye Çevre Vakfı

 

C)Türk Kalp Vakfı        D)Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

24)Aşağıdakilerden hangisinin karşılıksız çalışma ve yardım esaslı bir işleyişi olmaz?

A) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

B)Milli eğitim Müdürlüğü

C) Türk Eğitim Vakfı

D) Türk eğitim Derneği

C)Aşağıdaki verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doğru kelimelerle doldurunuz.

 

Erozyon-polis-sendika-buluş-sivil toplum kuruluşları-mucit-kuduz-telefeon-deprem-kızamık-iletişim-bilgisayar   (Her soru 1puan.Toplam 9 puan)

J Ben ……………………Beni Graham Bell icat etti.Beni  insanlar ………………………alanında kullanırlar.

J İşçi ve işverenlerin hak ve kazançlarını korumak için   kurulan birliklere ………………………… denir.

J Pasteur , ………….………………… hastalığının aşısını bulmuştur.

J  “Bir ürünün ilk kez ortaya konmasına …………………….…..…; bunu gerçekleştiren kişiye ise ………………..……………….denir.

J Güvenliğimizi _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ sağlar.

JBireylerin sorunlarını çözmek ya da

bazı ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü kişiler

tarafından  kurulan sosyal kuruluşlara……………..

………..……………………………denir.

JPastorize yöntemini ………………………..Bulmuştur.

JAtatürk …………….alanında çalışmalar yapmıştır.

J Sigara, alkol ve uyuşturucu ile mücadele eden kuruluş ………….………dır.

Doğru olarak düşündüğünüz ifadelerin yanına (D) , yanlış olarak düşündüğünüz ifadelerin yanına (Y) harflerini koyarak belirtiniz.  (Toplam 9 puan)

1-(    ) Atatürk, insanların kendilerine akıl ve bilimi yol gösterici almalarını istemiştir.

2- (   ) Bilim insanı meraklıdır, tarafsızdır, araştırmacıdır, şüphecidir, kararlıdır ve planlı çalışır.

3-(   ) Tema Vakfı, kamu kuruluşudur.

4-(   ) Sivil Toplum Kuruluşları vatandaşların bağışını kabul etmez.

(…      5-(   )  Hazırladığımız çalışmaların sonunda

yararlandığımız   kaynakları belirtmemiz gerekir.

6-(     ) Bütün teknolojik ürünler yaşamımızı olumlu etkiler

7-(    )Sivil toplum kuruluşları devletten maaş alan insanların çalıştığı bir kurumdur.

8-(    )Kan bağışı kampanyaları,çadır ve afet deyince aklımıza önce Yeşilay denir.

9-(    )Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanın yaşam tarzını değiştirmez..

BAŞARILAR

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. misafir dedi ki:

    İyı benim zayıfım yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.