Eğitimde Öncü Adres

2013-2014 12.sınıf biyoloji 1.dönem 2.yazılı soruları

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ADI:                                       SOYADI:                                          SINIFI:                                NO:

2013 / 2014  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI METİN EMİROĞLU LİSESİ 12.SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

SORU.1: Klorofilin sıvı kısmına ne ad verilir?

A)grana         B)granum      C) plazma      D) ara lamel   E)stroma

SORU.2: Fotosentezin ışık tepkimelerinde   kullanılıp / sentezlen maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) CO2 / O2           B) H2O / ATP,NADPH2,Glikoz            C) H2O  / ATP,NADPH2 ,O2                                          D) CO2 / ATP, NADPH2, O2            E) Glikoz /  ATP,NADPH2 , PİRUVAT

SORU.3:Fotosentezin ışık reaksiyonlarından devirsiz fosforilasyonda Klorofil-a’dan kopan  elektronların ilk tutucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  sitokrom      B) kloroplast    C) plastokinon       D) ferrodoksin       E) Stoma

SORU.4:Oksijensiz  solunum yapan bira mayasının bulunduğu ortama ,  besin olarak 4 molekül maltoz bırakılırsa oksijensiz solunum sonucu toplam kaç adet ATP oluşur? (maltoz =glikoz +glikoz)

A) 4                  B) 8                C) 12                                 D)16                               E) 20

SORU.5: Fotosentezde sentezlenen 10 molekül glikozun oluşumu için kaç ATP harcanır?

SORU.6: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri fotosentezin hızını etkileyen çevresel etmenlerden değildir?

I) CO2 miktarı   II)  kloroplast sayısı  III) mineral tuzlar  IV) yaprak genişliği V) enzim miktarı

A) II-IV-V                    B) I-III              C) I- III-IV               D) III-V                     E)  III-IV

 

SORU.7: 6 molekül glikozun yakıldığı bir oksijenli solunumda krebs çemberinde kaç molekül CO2 çıkışı olur?

A) 12              B) 24             C) 36             D) 48            E)  60

 

SORU.8: Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ile oksijenli solunumun ortak özelliğidir?

A) organik maddelerin parçalanması        B) Güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi

C) CO2’nin açığa çıkması       D) kimyasal enerjinin ATP’ye dönüşmesi     E) elektronların taşınması

 

SORU.9: Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerin yapısında bulunmaz?

A) fosforik asit        B) glikoz şeker    C) riboz şeker      D) deoksiriboz şeker    E) azotlu organik bazlar

 

SORU.10:DNA ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Adeninin karşısına Timin gelir     B) Adenin ile Timin arasında 3’lü hidrojen bağı vardır

C) Guaninin karşısına Sitozin gelir    D) Guanin ile Sitozin arasında 3’lü hidrojen bağı vardır.

E) Adenin / Timin = Guanin / Sitozin

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

SORU.11:…………………………….: Protein sentezinde görev yapar. Hücredeki toplam RNA’nın %80’ini oluşturur. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur.

SORU.12: ………………………………………………………… bazları DNA ve RNA’nın ortak yapılarındandır.

SORU.13:DNA’daki 3’lü baz dizilişlerine ……………………………………………………… denir. Buna göre sentezlenen  mRNA’daki üçlü baz dizilişlerine ise …………………………………………… denir.

SORU.14: Protein sentezinde görev alan başlıca moleküller ve organeller  ……………………………….,……………..

……………..,……………………..,……………………….,……………………………. Enzimler ve ATP’dir.

 

SORU.15:  AaBcCCEe genotipine sahip bir bireyde ……………………………………….  Çeşit gamet oluşur.

 

SORU.16:Bir dihibrit çaprazlamada, iki özellik bakımından homozigot  siyah saçlı ve uzun kirpikli bir birey ile  sarı saçlı ve kısa kirpikli bir birey çaprazlandığı zaman  F1 ve F2 deki bireylerin genotiplerini ve fenotiplerini gösteriniz.

( Siyah saç, sarı saça baskındır. Uzun kirpik , kısa kirpiğe baskındır.)

 

Not baremi:İlk 1o soru 6 şar puan, 11. 12. 13. 14. ve 15. sorular 5 er puan, 16. soru 15 puandır

www.sorubak.com

 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

49 − 46 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.