2013-2014 10.sınıf biyoloji 2.dönem 3.yazılı soruları

……………………… ANADOLU LİSESİ

BİYOLOJİ DERSİ 10. SINIF 3.YAZILI SORULARI

 

1. Mayozun genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (5 puan)

 

2- Karbonun atmosfere geri dönüş yollarından 4 tanesini yazınız.(6 puan)

 

3- Aşağıdaki tanımları kısaca açıklayınız. (9 puan)

Karbon ayak izi:

Otobiyolojik temizlenme: 

Denitrifikasyon :

 

2- Aşağıda verilen kavramları doğru / yanlış şeklinde tanımlayınız. (her soru 2 puan)
(  ) Mayoz bölünme sonucu 2 hücre oluşur.
(  ) Ph, su ve ışık miktarı ekosistemi etkileyen abiyotik faktörlerdendir..
(  ) Konjugasyonda çoğalma olmaz.
(  ) Zehirli  NH3 ‘ün bitkiler tarafından kullanılabilen NO3’e çevrilmesine nitrifikasyon denir.
(  ) Homolog kromozom ayrılması ile kalıtsal çeşitlilik oluşur ve bu olay anafaz 2 safhasında olur..
(  ) Yaraların iyileşmesi mayozla gerçekleşir.

(  ) Gelişmiş ve büyük canlıların ekolojik ayak izi de büyük olur.

(  ) İnsan topraktaki azot tuzlarını alıp organik bileşik sentezlemede kullanır.

(  ) Kilittaşı türler daima ototroflardır.

(  ) Besin zincirinde canlılarda biriken zehirli madde ve canlıların biyokütlesi arasında doğru orantı vardır.
3- Boşluk doldurma soruları (her boşluk 2 puan, toplam 30 puan)
a)      Canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren her katman o canlının …………………olarak adlandırılır

b)      Bir canlının sperm hücresinde 12 kromozom olduğuna göre bu canlının karaciğer hücresinde ……… kromozom vardır.

c)      Bir canlının mayoz bölünmesinde profaz 1 safhasında 100 kromatit sayılmış ise bu canlıda ……… tetrat bulunur.

d)     Besin zincirindeki en üst basamakta bulunan canlılar………………  beslenen canlılardır.

e)      Çürükçül beslenen canlılara örnek olarak ……………………….  ,    ………………….. ve  ………………. ler verilebilir.

f)       Canlılık faaliyetleri bulunan dünya parçasına ………………….. ve canlının yaşadığı doğal çevreye …………….. denir

g)      Ekoton ………………………………………………………………………………… yere denir.

h)      Havadaki Nbitki , hayvan ve insan tarafından ………………….  .

i)        Havadan N gazını alıp , üzerinde yaşadığı bitkiye veren bakterilere …………………………….denir.

j)        Baskın türün değişmesine……………………………….denir

k)      Birkaç populasyondan oluşan canlı topluluğuna……………………….denir

l)        Atmosferdeki karbon dioksit, ……………….., su buharı ve diğer bazı gazlar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını korur. Bu doğal duruma atmosferin sera etkisi denir.

Çoktan seçmeli sorular 5’er puandır.

12
    
34
    
56
    

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir