2.dönem lise beden eğitimi zümresi 2014-2015

………………..…………….  LİSESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM BAŞI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                                      : 2       

Toplantı Tarihi                                 : 16/02/2015

Toplantı Yeri                                    : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılan Öğretmenler    : ………………….. (Zümre Başkanı)

                                                           : ………………….. (Beden Eğt. Öğrt.)  

Gündem Maddeleri.

1-Açılış ,yoklama.

2-Türk Milli Eğitiminin amaçları.

3-Dersin amaçlarının okunması.

4-2014-2015 eğitim öğretim yılı 1.dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi.

5-2014-2015 eğitim öğretim yılı 1.dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi.

6-Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ortak bir anlayaşın benimsenmesi.

7-Uygulamalarda karşılaşılan güçlüklerin tesbiti ve çözüm yollarının  belirlenmesi.

8-Yapılacak sosyal ve sportif faaliyetler.

9-Öğrencilerin çalışmalarına rehberlik edilmesi

10-Yıllık planlara uygunluk günlük planların gözden geçirilmesi

11-Yapılacak yazılı ve sözlü değerlendirmelerin içerik ve zamanlarının belirlenmesi

12-Çevre bilinci kazandırmada ortak tutumların belirlenmesi

13-19 mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları

14-Dilek ve temenniler

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1 –Açılış ve yoklama  yapıldı ……………………….. (Bed eğt öğtr), ……………………….. (Okul Müd) toplantıda hazır olduğu görüldü.

2-

 

TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

  1. Genel Amaçlar:

Madde 2. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

  1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâki, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
  2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

  1. Özel Amaçlar:

            Madde 3. Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçları ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

……………………….. tarafından okundu.

 

3-

Bu öğretim programının amacı öğrenciyi;

1.Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin Beden eğitimi ve spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, milli bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış ve bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü

2.Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren ve bu becerileri alışkanlık haline getiren,

3.Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

4.Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

5.Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olarak yetiştirmektir.

 

4-1.Dönem zümre kararları gözden geçirildi herhangi bir aksama olmadığı tarafımızdan gözlendi………………………… (okul müdürü)

5-2014-2015 eğitim öğretim yılı 1.dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi yapıldı başarının %100 olduğu görüldü.

6- Eğitim öğretim programları incelendi ortak bir anlayış benimsendi

7-……………………….. malzeme  sıkıntısı çekmediklerini kapalı spor salonunun bitimiyle salon sporlarında da yarışmalara katılacaklarını ifade etti. ……………………….. (okul müdürü) ise okul bahçesine halı saha yapma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

8- ……………………….. mart ayı içerisinde kros nisan ayında da atletizm yarışmalarına gidileceğini ayrıca sınıflar arası voleybol  ve futbol turnuvası yapmayı planladıklarını söyledi.

9- Öğrencilerin çalışmalarına rehberlik edilmesi.spor kulübü öğrencilerine 15 saatlik sosyal etkinlik kapsamında öğrencilerimize danışmanlık yapıyorum dedi ………………………..(beden eğitimi öretmeni)

10-Havaların aşırı yağmurlu olması nedeniyle birçok dersin sınıfta yapıldığı konuların sadece teorik olarak verildiği  havaları düzelmesiyle uygulamalı işlenememiş dersleri telafi yoluna gideceğini söyledi. ………………………..(beden eğitimi öretmeni)

11-Raporlu öğrenci olmadığı için sınavları uygulamalı olarak öğrencilerin okul içindeki performanslarında göz önünde bulundurarak 3 not vereceğini söyledi ………………………..(beden eğitimi öretmeni)

12 Öğrencilerimize çevre bilincini kazandırabilmek için zaman zaman derslerde  çevremizi neden temiz tutmalıyız konusunu işlememiz gerektiğini söyledi ……………………….. (okul müdürü)

14-19 mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarının olağan seyrinde sürdüğünü söyledi ………………………..(beden eğitimi öretmeni)

15-İyi dilek ve temennilerle toplantı bitirildi.

16/02/2015

………………………..                                                                        ………………………..

Beden Eğitimi Öğretmeni                                                                  Okul Müdürü

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 + = 78

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.