13 Haziran 2021 Vehbi Koç Vakfı seviye tespit sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

13 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan Vehbi Koç Vakfı, KOÇ Özel İlkokulu ve Ortaokulu Seviye Tespit Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayımlandı.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup, şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için; 4 (dört) seçenekli sorularda 3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

Yazılı sınava giren öğrencilerin sınav puanına göre yapılacak başarı sıralaması standart puanlar üzerinden olacaktır. Net puanların standart puana dönüştürülmesinde aşağıdaki basamaklar izlenecektir.

a. Her soru 1 (bir) puan değerindedir.

b. Her bir alt testin net puan ortalaması ve standart sapması ayrı-ayrı hesaplanacaktır.

c. Hesaplanan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların her bir alt test için net puanları standart puanlara dönüştürülecektir.

Standart puan hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. T(SP) = [ { ( adayın alt test net puanı – alt test ortalaması ) / alt test standart sapması } x 10 ] + 50 ç. Alt test net puanı 0 (sıfır) veya daha düşük olan adaylar için alt test standart puanı 0 (sıfır) kabul edilecektir.

d. Öğrencilerin başarı sıralaması alt testlerin standart puanlarının toplamı üzerinden yapılacaktır. Standart puanların toplamının eşitliği durumunda aşağıda belirtilen alt testlerdeki standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralaması dikkate alınacaktır.

3. sınıflar için; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

5. sınıflar için ise; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir. Halen eşitlik bozulmazsa Sosyal Bilgiler, yine bozulmazsa İngilizce alt testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik verilecektir.

Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


4 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.