12.sınıf trafik güvenliği 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

DÜZİÇİ ELLEK LİSESİ
TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ 12/A SINIFI II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARI
www.sorubak.com
Doğru – Yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz. Her soru 5(Beş) puandır.
( )1. Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan çıkartılırken boyuna kask veya diğer kalın bir malzeme sarılmalıdır.
( ) 2. Oturuş pozisyonunda taşınması gerekenler kırıklar: Kaburga kemiği kırıkları, göğüs yarası olanlar, kol kemiği kırıkları, köprücük kemiği kırıklarıdır.
( ) 3- Burkulma bölgesindeki şişmeyi önlemek için kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur. Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak daha soğuk sıcak tutulmalıdır. www.sorubak.com
( ) 4 Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.
( )5. A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçların dışındaki araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. Yangın söndürücü, araçta sürücünün hemen yanında olmalı.
( ) 6. Dolaşım yetersizliği sonucu, beynin kansız kalması nedeniyle geçici olarak kendinden geçmeye bayılma denir. Aşırı kanama, kalp yetmezliği, tansiyon düşmesi, aşırı heyecan, yorgunluk, aşırı su kaybı, güneş çarpması bayılmaya sebep olabilir.
( ) 7 Yetişkin bir insan, dakikada 30 – 40 defa soluk alırken, çocuklar dakikada 60-70 defa solurlar.
( ) 8. Kalp masajı ile suni solunumun yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla 15 kalp masajı – 2 suni solunum yapmalıdır. iki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise sırasıyla önce 5 kalp masajı -1 suni solunum yapılmalı.
( )9. Atardamar kanaması :Kesik kesik fışkırarak akar ve açık kırmızı renktedir. Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğunda en tehlikeli kanamadır.
( )10. Açık yaralarda ve yanıklarda, yara üzerine tentürdiyot, diş macunu tütün, yanık yağ sürülmesi, yaranın daha kolay iyileşmesini sağlar.

Çoktan seçmeli sorular. Doğru soruyu işaretleyiniz. Her soru 5(Beş) puandır.

1- Solunum durmasının belirtileri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Kulağımızın ağzına yaklaştırırız.ses duyulmuyorsa
B) nefes sıcaklığı hissedilmiyorsa
C) Göz bebekleri büyümüş.
D) Göğüs hareketleri de görülmüyor
E)Hasta güçlü bir şekilde öksüremiyorsa

2- Kalp masajıyla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır.

A) Kalbi en çok 10 dakika önce durmuş olanlara kalp masajı yapılır.
B) Kalp masajı uygulama bölgesi, göğüs kemiğinin alt uç 1/3 lük kısmıdır.
C)Kalp masajı yapılırken göğüs kemiği 5-7 cm kadar esnetilmelidir.
D) Masaja en fazla kalp çalışıncaya kadar devam edilir.
E)Yetişkin bir insana ortalama 60-80 kalp masajı yapılır. Bebeklere kalp masajı dakikada 100 defa yapılmalıdır.

3- Kanamalarla ilgili ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,hastanın yüz ve ensesi sıcak su ile yıkanır, burnu sıkıştırılarak hasta sırt üstü yatırılır.
B)Kanama sonucu vücuttaki toplam kanın % 5 i kaybedilirse hayati tehlike başlar.
C)İnsan vücut ağırlının 1/30 ü kandır.
D)Kanamalarda kanamayı azaltacak yöntemlerden biri de, kanama yerini kalp seviyesinde aşağıda tutmaktır.
E)Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemine turnike denir.

4)- Aşağıdakilerden hangisi şok’un belirtilerinden değildir.

A)Halsizlik, bitkinlik,
B)Hapşırma, öksürme ve vücutta şişlik
C)huzursuzluk, şaşkınlık, endişe ve korku hissi,
D)vücut ısısının düşmesi ve titreme,
E)deride renk solukluğu, sararma, terleme,

5)- Yanıklarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır.

A) Deri ile deri altı organ ve dokuların yandığı yanıklar 3, derece yanıklardır. Büyük ve belirgin iz bırakırlar.
B)Geniş alanlı yanıklarda tehlike sınırı % 5 dir.
C) Yanık yarası olan kimseye kaza yerinde yara, temiz, soğuk, buz veya ıslak bir sargı beziyle örtülür.
D) Kimyevi madde yanıklarında yanık bol su ile yıkanır.
E)Göze kimyevi madde kaçması halinde bol su ile yıkanır, pamukla kapatılır.
6- Kırıklarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlış bir uygulamadır.

A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak yara açmaması ve ağrı meydana getirmemesi için kırıklar tespit edilir.( sabitleştirilir)
B) Tespit işlemi organın hareketsizliğinin sağlanmasıdır. Eğer tespit yapılmazsa felç veya iç kanama meydana gelebilir.
C)Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesneye Atel denir.
D)Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, kazazede sırt üstü yatırılır, iç ve dış yanlardan atel ile tespit edilir. Dış atelin boyu koltuk altından topuğa kadar olmalıdır.
E) Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atel bilekten kalçaya kadar olmalıdır.

7 – Donma ve Soğukta aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez.?

A)Uyku hali ve uyuma isteği donma belirtisidir.
B)Hastanın uyuması engellenir.
C) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir.
D)Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez.
E)Donan bölge sıcak, suyla ve alkolle ovulur.

8- Yaralı taşımasıyla ilgili uygulamadan hangisi yanlıştır?

A) Yaralı taşımacılığında sedye her zaman tercih edilmelidir.
B) Ayağı kırık olan kazazedeler mutlaka sedye ile taşınmalıdır. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın başı yukarıda olmalı. Diğer durumlarda sedye ile taşınmalıdır. Cankurtarana bindirilirken yaralının baş kısmı önde olmalıdır.
C) Kaza yerinden solunum güçlüğü çekenler, şoka girenler önce taşınmalıdır.
D) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son burkulma, çıkık ve kol kemiği kırılanlar taşınmalıdır.
E) Hasta kusuyorsa ve solunum güçlüğü çekiyorsa sırt üstü yatış pozisyonu ile taşınır.

9- Sürücü sağlığı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A)İşitme yetersizliği olanlar işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa B sınıfı özel araç ve F sınıfı sürücü
belgesi ile araç sürebilirler.
B) İşitme özürlü olanlar H sınıfı (özürlüler için özel donatımlı araç) sürücü belgesi alamazlar.
C) Ortopedik yetersizlikleri olan sürücü adaylarının araçlarına özel donanım takviye edildikten sonra H sınıfı sürücü
belgesi alabilirler.
D)Gözlük veya lens kullananlar, araç kullanırken gözlük veya lenslerini tak masalarda yanlarında taşımak zorundadırlar.
E) ileri derecede kalp yetmezliği olanlara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olanlara ve ileri derecede psikolojik
rahatsızlığı olanlara sürücü belgesi verilmez.

10- Aşağıdakilerden hangisi trafikte olmaması gereken ruhsal kurallardan değildir?

A) Ruhsal yapısı bozuk olan biri kullandığı aracın üstünlüğünü kendinde zanneder.
B)Alkol ve uyuşturucu sürücülerin ruhsal yapısını bozar.
C) Ruhsal yapı sürücülükte çok önemlidir. Çünkü sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten önemli neden ruhsal
yapılarının kural çiğnemeye elverişli olmasıdır.
D)Trafik kazalarına en çok sebep olan sürücüler, birazda bencil olmak zorundadır.
E)Uygun sürücü davranışı, karşılaştığı kazalarda ilk yardım uygulamaktır.

BAŞARILAR

Mustafa BARDAK

DÜZİÇİ ELLEK LİSESİ
TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ 12/A SINIFI II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARI CEVAP ANAHTARI

Doğru – Yanlış tipi sorular. Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz. Her soru 5(Beş) puandır.

(D)1. Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan çıkartılırken boyuna kask veya diğer kalın bir malzeme sarılmalıdır.
(D) 2. Oturuş pozisyonunda taşınması gerekenler kırıklar: Kaburga kemiği kırıkları, göğüs yarası olanlar, kol kemiği kırıkları, köprücük kemiği kırıklarıdır.
(Y) 3- Burkulma bölgesindeki şişmeyi önlemek için kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulur. Burkulma bölgesi ilk 12 saat sıcak daha soğuk sıcak tutulmalıdır.
(D) 4 Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik dokusu bütünlüğünün bozulmasına kırık denir.
(D)5. A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçların dışındaki araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. Yangın söndürücü, araçta sürücünün hemen yanında olmalı.
(D)6. Dolaşım yetersizliği sonucu, beynin kansız kalması nedeniyle geçici olarak kendinden geçmeye bayılma denir. Aşırı kanama, kalp yetmezliği, tansiyon düşmesi, aşırı heyecan, yorgunluk, aşırı su kaybı, güneş çarpması bayılmaya sebep olabilir.
(D)7 Yetişkin bir insan, dakikada 30 – 40 defa soluk alırken, çocuklar dakikada 60-70 defa solurlar.
(D)8. Kalp masajı ile suni solunumun yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla 15 kalp masajı – 2 suni solunum yapmalıdır. iki ilk yardımcı kalp masajı ile suni solunumu birlikte uygulayacak ise sırasıyla önce 5 kalp masajı -1 suni solunum yapılmalı.
(D)9. Atardamar kanaması :Kesik kesik fışkırarak akar ve açık kırmızı renktedir. Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğunda en tehlikeli kanamadır.
(Y) 10. Açık yaralarda ve yanıklarda, yara üzerine tentürdiyot, diş macunu tütün, yanık yağ sürülmesi, yaranın daha kolay iyileşmesini sağlar.

Çoktan seçmeli sorular. Doğru soruyu işaretleyiniz. Her soru 5(Beş) puandır.

1- Solunum durmasının belirtileri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)Kulağımızın ağzına yaklaştırırız.ses duyulmuyorsa
B) Nefes sıcaklığı hissedilmiyorsa
C) Göz bebekleri büyümüş.
D) Göğüs hareketleri de görülmüyor
E)Hasta güçlü bir şekilde öksüremiyorsa

2- Kalp masajıyla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır.

A) Kalbi en çok 10 dakika önce durmuş olanlara kalp masajı yapılır.
B) Kalp masajı uygulama bölgesi, göğüs kemiğinin alt uç 1/3 lük kısmıdır.
C)Kalp masajı yapılırken göğüs kemiği 5-7 cm kadar esnetilmelidir.
D) Masaja en fazla kalp çalışıncaya kadar devam edilir.
E)Yetişkin bir insana ortalama 60-80 kalp masajı yapılır. Bebeklere kalp masajı dakikada 100 defa yapılmalıdır.

3- Kanamalarla ilgili ilk yardımda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında,hastanın yüz ve ensesi sıcak su ile yıkanır, burnu sıkıştırılarak hasta sırt üstü yatırılır.
B)Kanama sonucu vücuttaki toplam kanın % 5 i kaybedilirse hayati tehlike başlar.
C)İnsan vücut ağırlının 1/30 ü kandır.
D)Kanamalarda kanamayı azaltacak yöntemlerden biri de, kanama yerini kalp seviyesinde aşağıda tutmaktır.
E)Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemine turnike denir.
4)- Aşağıdakilerden hangisi şok’un belirtilerinden değildir.

A)Halsizlik, bitkinlik,
B)Hapşırma, öksürme ve vücutta şişlik
C)huzursuzluk, şaşkınlık, endişe ve korku hissi,
D)vücut ısısının düşmesi ve titreme,
E)deride renk solukluğu, sararma, terleme,

5)- Yanıklarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır.

A) Deri ile deri altı organ ve dokuların yandığı yanıklar 3, derece yanıklardır. Büyük ve belirgin iz bırakırlar.
B)Geniş alanlı yanıklarda tehlike sınırı % 5 dir.
C) Yanık yarası olan kimseye kaza yerinde yara, temiz, soğuk, buz veya ıslak bir sargı beziyle örtülür.
D) Kimyevi madde yanıklarında yanık bol su ile yıkanır.
E)Göze kimyevi madde kaçması halinde bol su ile yıkanır, pamukla kapatılır.
6- Kırıklarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlış bir uygulamadır.

A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak yara açmaması ve ağrı meydana getirmemesi için kırıklar tespit edilir.( sabitleştirilir)
B) Tespit işlemi organın hareketsizliğinin sağlanmasıdır. Eğer tespit yapılmazsa felç veya iç kanama meydana gelebilir.
C)Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesneye Atel denir.
D)Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa, kazazede sırt üstü yatırılır, iç ve dış yanlardan atel ile tespit edilir. Dış atelin boyu koltuk altından topuğa kadar olmalıdır.
E) Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atel bilekten kalçaya kadar olmalıdır.

7 – Donma ve Soğukta aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez.?

A)Uyku hali ve uyuma isteği donma belirtisidir.
B)Hastanın uyuması engellenir.
C) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir.
D)Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez.
E)Donan bölge sıcak, suyla ve alkolle ovulur.

8- Yaralı taşımasıyla ilgili uygulamadan hangisi yanlıştır?

A) Yaralı taşımacılığında sedye her zaman tercih edilmelidir.
B) Ayağı kırık olan kazazedeler mutlaka sedye ile taşınmalıdır. Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın başı yukarıda olmalı. Diğer durumlarda sedye ile taşınmalıdır. Cankurtarana bindirilirken yaralının baş kısmı önde olmalıdır.
C) Kaza yerinden solunum güçlüğü çekenler, şoka girenler önce taşınmalıdır.
D) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son burkulma, çıkık ve kol kemiği kırılanlar taşınmalıdır.
E) Hasta kusuyorsa ve solunum güçlüğü çekiyorsa sırt üstü yatış pozisyonu ile taşınır.

9- Sürücü sağlığı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A)İşitme yetersizliği olanlar işitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa B sınıfı özel araç ve F sınıfı sürücü
belgesi ile araç sürebilirler.
B) İşitme özürlü olanlar H sınıfı (özürlüler için özel donatımlı araç) sürücü belgesi alamazlar.
C) Ortopedik yetersizlikleri olan sürücü adaylarının araçlarına özel donanım takviye edildikten sonra H sınıfı sürücü
belgesi alabilirler.
D)Gözlük veya lens kullananlar, araç kullanırken gözlük veya lenslerini takmasallarda yanlarında taşımak zorundadırlar.
E) ileri derecede kalp yetmezliği olanlara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olanlara ve ileri derecede psikolojik
rahatsızlığı olanlara sürücü belgesi verilmez.
10- Aşağıdakilerden hangisi trafikte olmaması gereken ruhsal kurallardan değildir?

A)Ruhsal yapısı bozuk olan biri kullandığı aracın üstünlüğünü kendinde zanneder.
B)Alkol ve uyuşturucu sürücülerin ruhsal yapısını bozar.
C)Ruhsal yapı sürücülükte çok önemlidir. Çünkü sürücüleri trafik kurallarını çiğnemeye iten önemli neden ruhsal
yapılarının kural çiğnemeye elverişli olmasıdır.
D)Trafikte araç kullanan sürücüler, birazda bencil olmak zorundadır.
E)Uygun sürücü davranışı, karşılaştığı kazalarda ilk yardım uygulamaktır.

BAŞARILAR

Mustafa BARDAK

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

2 Responses

  1. Adayh dedi ki:

    Abi bi iş yapiosanız tam yapın Cevaplar nerdeeee !!!!

  2. berhan dedi ki:

    Soruların cevaplarını yollayabilir misiniz?
    teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

93 − 90 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.