12.sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 1.dönem 2.yazılı soruları 2016-2017

Adı Soyadı:                                                                                   Sınıfı, No:                                       Puanı:

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI………………………………………… LİSESİ HZ.MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ

12.SINIFLAR 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARIDIR

1-) Hz. Muhammed Medineye Hicret ettiğinde, Mescid-i Nebevi inşa edilene kadar, ………… …..…………………misafir olarak kalmıştır.

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A-) Toki konutlarında

B-) Zemzem Tower Otelinde

C-) Medine Misafirhanesinde

D-) Eyyup el-Ensarî’nin evinde

E-) Daru’l Erkam’da

2-) Hz. Muhammed Hicretin 6. Yılında, Mekke’ye gidip Kâbe’yi tavaf etmeye karar verdi. 1400 kadar sahabe ile umre için ihrama girerek ve yanlarına sadece kılıçlarını alarak yola çıkmışlardı. Mekke yakınlarına geldiklerinde Hz. Osman’ı elçi olarak Mekkelilere gönderdiler. Daha sonra müşriklerle görüşülüp bir antlaşma yapıldı ve bu antlaşma Müşriklerin Müslümanları ilk kez politik manada tanıdıklarını gösteren önemli bir antlaşma idi.

Yukarıda bahsedilen antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Kardeşlik Antlaşması

B-) Kadeş Antlaşması

C-) Mondros Mütarekesi

D-) Hudeybiye Antlaşması

E-) Medine Vesikası

3-)

I – Söyle dilber suçum nedir

II – Seni candan sevdiğim mi

III – Seni Allah gibi bilip

IV – Sana gönül verdiğim mi

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış cümlelerin hangisinde veya hangilerinde sevgi konusunda ölçünün kaçırıldığı, yanlış yapıldığı bir durum söz konusudur?

A-) I B-) II C-) III D-) IV E-) II,III,IV

4-) “Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ? Bunu ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alır. “ Zümer,9

Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki yorumların hangisine ulaşılabilir ?

A-) İlim öğrenmek akıl sahibi herkese gereklidir.

B-) Bilmeden de düşünebilirsiniz, öğüt almayın

C-) Bilmeyenler daha doğru hareket eder

D-) Bilenler, bilmeyenleri düşünmesin

E-) Akıl sahipleri akıllarını kiraya verebilir.

5-) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey söyleyeyim mi ? Aranızda selamı yayınız…” “Müslim, İman,93”

Aşağıdakilerden hangisi, bu hadisten çıkarılabilecek yorumlardan birisidir ?

A-) Müslümanlar birbirlerini öldürmeye çalışmalıdır.

B-) Kendi cemaatinizden olmayan kişilere Allah’ın selamını vermek doğru değildir.

C-) İman etmeyen kişilerisevmeyin

D-) Seviyosan git selam ver bence.

E-) Müslümanların birbirilerini sevmeleri imanın temel şartlarındandır.

6-) Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. “Cuma, 5”

Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetten çıkarılabilecek yorumlardan birisidir ?

A-) Bildiğimizi yaşamamak güzel bir şeydir.

B-) Kur’an’ın sadece Arapçasını okumak yeterli değildir, O’nu anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.

C-) Zalim topluluklar Tevrat okurlar

D-) Kitap taşıyan eşekler diğerlerinden daha bilgilidir.

E-) Kur’an’ı sadece , okuyup üflesek yeterlidir.

7-) İslam’da ilmin önemi konusunda bilgi veriniz.

😎 İslam’da sevgi anlayışı hakkında bilgi veriniz.

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


49 − = 48

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.