Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılı soruları 14 kasım 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BULANCAK LİSESİ

2013-2014 12.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

A) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D), yanlış olanları (Y) olarak belirtiniz. ( 14 puan )

    (    ) 1883’de Krakatua(Endonezya) yanardağının püskürmesi sonucu oluşan tsunamide Sumatra ve Cava’da 36.500

kişi yaşamını yitirmiştir.

(    ) Aztek uygarlığı Güney Amerika’da And Dağları üzerinde 12. ve 16. yüzyıllarda kurulmuştur.

(    ) Nijerya,Yemen ve Pakistan gibi ülkelerde nüfus artışının çok hızlı olmasına paralel olarak 300 yıl sonra

nüfusları ikiye katlanacaktır.

(    ) İyonlar ve Yunanlılar zamanla gemi yapımında ustalaşarak Akdeniz kıyılarındaki ürünleri toplayıp

ihtiyacı olan toplumlara pazarlamışlardır.

(    ) Dünyanın yaklaşık 4,5 milyar yıllık jeolojik geçmişinde insan faaliyetlerine bağlı olarak çok sık iklim

değişiklikleri olmuştur.

(    ) Mezopotamya’daki verimli toprakları oluşturan Dicle ve Fırat birleşerek Akdeniz’e dökülürler.

(    ) 1960’lı yıllardan sonra Türkiye’de tarımda makineleşme ve büyük kentlerdeki sanayileşme kentlerdeki

nüfus artışının en önemli nedenleridir.

B) Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.(14 puan)

DEĞİŞİM UNSURU

GÜNÜMÜZ EKONOMİSİ

GELECEĞİN EKONOMİSİ

Sektörel Yapı

Tarım ve Sanayi Ağırlıklı

Üretim ve Rekabet Alanı

Global(Küresel)

Üretim Organizasyonu

Kitlesel Üretim

Büyümeyi Belirleyen Faktörler

Yenilik, İcatlar ve Bilgi

Teknolojiyi Belirleyen Faktörler

Makineleşme

Gerekli Eğitim

Mesleki Diplomaya Yönelik

İş Gücünün Yapısı

Bilgi,Tecrübe ve Çok Yönlü

 Beceri Sahibi, Yenilikçi

 

C) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları en uygun kelime ya da kelime grupları ile doldurunuz.(16 puan)

  • …………………………………….,  dünyada 1950 yılında nüfusu 10 milyonu aşan tek şehirdi.
    • ………………………………………………………, …………………………………… ve ………………………………………………………. gazları dünyaya

ulaşan ışınımın yansıtılması ve atmosferdeki ışınımın soğrulması arasında bir denge oluşturur.

  • Hint uygarlığının oluşumunda ……………………………. ve ………………………………… ırmakları etkili olmuştur.
  • ………………………. Çağı’nın sona ermesiyle iklim koşulları iyileşmesi insanları avcılık ve toplayıcılıktan tarım

toplumuna geçişe zorlamıştır.

  • ………………………………, uluslar arası hava alanları, liman ve diğer ulaşım sistemlerinin yanı sıra “Bollywood”

denilen Hint sinemasının da merkezidir.

D)  Haritada kuruldukları yerleri gösterilen ilk medeniyetlerin isimlerini yazınız. (16 puan)

A)…………………………………………..

B)……………………………………………

C)…………………………………………….

D)……………………………………………

E)……………………………………………

F)…………………………………………….

G)……………………………………………

H)…………………………………………….

 

 

 

 

 

E) 1950’den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının başlıca nedenlerini yazınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

F) Küresel ısınmadan dünyadaki ormanlar üzerine ne gibi etkileri olacaktır?Yazınız.( 10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.(20 puan)


 

1)  Aşağıdakilerden hangisi tropikal rüzgarların en

fazla zarara yol açtığı ülkelerden biridir?
A) Meksika               B) Norveç        C) İtalya

D) Suudi Arabistan   E) Fas

 

2) Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insana

verdiği zararlardan biridir?

A) Mal ve hizmetlerin üretimini arttırması

B) Yeni iş sahaları oluşturması

C) Üretimde gerekli insan gücünü azaltması

D) Doğal kaynakların hızla tükenmesi

E) İnsanların hayat standartlarını yükseltmesi

 

3)               I. Kuraklık

II. Tsunami

III. Şiddetli deprem

        IV. Fırtına ve şiddetli rüzgâr

Yukarıda verilen ekstrem doğa olaylarından hangileri,

yerin jeolojik ve jeomorfolojik özelliğinden kaynaklanır?

 A) I ve II         B) I ve III         C) II ve III

D) II ve IV      E) III ve IV

 

4) Dünyadaki buzulların erimesi ve deniz suyu

   sıcaklığının artması sonucu sıcak su akıntılarının

   duracağı tahmin edilmektedir.

Buna göre sıcak su akıntılarının durması haritada

işaretli alanlardan hangisini daha olumsuz olarak

etkiler?

A) I                      B) II                    C) III

D) IV                    E) V

 

5) Türkiye’nin coğrafi konumu göz önüne alındığında,

aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sık yaşandığı

söylenemez?

A) Heyelan               B) Tayfun ve tornado     C)  Çığ

D) Sel ve taşkınlar   E) Tektonik depremler

 

 

 

6) Göçlerle şehir nüfusunun artmasında kentlerin çekici,

   kırsalın ise itici faktörleri büyük rol oynamaktadır.

Aşağıdakilerden  hangisi yukarıdaki verilen nedenlere

uygun bir faktör değildir?

A) Kent ve kırsal arasındaki ulaşımın kolaylaşması

B) Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin gelişmişliği

C) Kırsalda yaşam koşullarının zor olması

D) Kırsal alanlarda iş bulmada yaşanan zorluklar

E)Televizyonlarda sürekli kent yaşamının gösterilmesi

 

7) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı

olarak yaşanabilecek olaylar arasında

gösterilemez?

A)      Deniz seviyesinin yükselmesi

B)      Buzulların erimesi

C)       Volkanik olayların artması

D)      Erozyonun şiddetlenmesi

E)      Havada bulunan gazların oranının değişmesi

 

8) Aşağıdakilerden hangisi depremin doğada meydana

getirdiği değişimlerden birisi değildir?

A) Yer sarsıntısı                    B) Fay oluşumu

C) Dağ oluşumu (Orojenez)    C) Zemin sıvılaşması

D) Tsunami

 

9) Aşağıdakilerden hangisi bir Akdeniz Uygarlığı

değildir?

A) Lidya          B) Fenike            C) Roma

D) Asur           E) İyon

 

10) Küresel ısınmayla kar yağışları ve karın yerde

   kalma süresi azalacağı göz önüne alınırsa kış

   turizminden elde edilen gelirlerde azalma

   olacaktır.

Bu durumdan olumsuz anlamda en fazla

etkilenecek ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsviçre            B) İspanya       C) Hollanda

D) Mısır               E) Türkiye

 

 

NOT BAREMİ:  Soruların puan olarak karşılığı

soruların yanında belirtilmiştir.Süre 45 dakikadır.

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

79 − = 70

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.