12.sınıf biyoloji 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

ADI:                                       SOYADI:                                          SINIFI:                                NO:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI METİN EMİROĞLU LİSESİ 12.SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ  DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

www.sorubak.com

SORU.1:Oksijen yokluğunda yada yetersizliğinde organik molekülleri, etil alkol yada laktik aside kadar parçalayarak enerji elde edilmesi olayına ne ad verilir?
A)Fotosentez  B)Fermantasyon  C) Biyoenerjitik D) Solunum  E) Oksijenli solunum

SORU.2: 6 molekül Glikoz’un glikoliz tepkimeleri ile parçalanması sonucunda toplam kaç ATP oluşur?

  1. A) 4 B) 6 C) 12                 D) 24                  E) 36

SORU.3: Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri endergonik tepkimelerdir?

I-Biyosentez tepkimeleri II-Oksijenli solunum  III-Fiziksel hareketi sağlayan tepkimeler

IV-Oksijensiz solunum V-Aktif taşıma tepkimeleri

  1. A) I-II-III B) II-III-IV C) I-II-V               D) II-IV              E) I-III-V

SORU.4:  “Görebildiğimiz ışık bandı mor,mavi,yeşil,sarı,turuncu ve kırmızı ışıktan ibarettir.”  Bu açıklamaya göre en fazla  enerji yüklü olan ışık aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) mor B) mavi C) kırmızı      D) sarı     E) turuncu

SORU.5: 36 molekül NADH  nin açığa çıktığı  glikoliz olayında kaç molekül Glikoz tüketilir? Kaç ATP üretilir?

  1. A) 36-glikoz , 36 ATP B) 18 glikoz, 36 ATP C) 16 glikoz,72 ATP  D) 72 glikoz, 36 ATP E) 18 glikoz, 72 ATP

SORU.6: 7 molekül glikozun kullanıldığı etil alkol fermantasyonunda kaç molekül CO açığa çıkar?

  1. A) 7 B) 10  C) 12         D) 14        E) 16

SORU.7: “Hayvansal hücrelerde enerji elde etmek için kullanılan moleküller; Glikoz, ATP, Kreatin fosfat ve glikojendir.”

Buna göre hayvansal bir hücrede enerji elde etmek için kullanılan moleküllerin öncelik sırasına göre ilk kullanılandan  son kullanılana doğru sıralanışı aşağdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  1. A) ATP-Kreatin fosfat-Glikoz-Glikojen B) Glikoz -ATP-Kreatin fosfat-Glikojen
  2. C) Kreatin fosfat-Glikoz -ATP- Glikojen D)Glikojen -Kreatin fosfat-Glikoz -ATP E) ATP-Glikojen-Glikoz

SORU.8: Fotosentez olayında;
I-Devirli fosforilasyon  II- Devirsiz fosforilasyon III-Karbon tutma tepkimesi

Evrelerinden hangisi yada hangilerinde ATP sentezi görülür?
A)Yalnız I      B) I ve II      C) Yalnız II      D) I ve III      D) I,II ve III

SORU.9:Bira mayası hücrelerinin bulundukları ortama, 2 molekül maltoz verildiğinde oksijensiz solunum sonucu net ATP kazancı nedir?
A) 2                   B) 4                    C)  8                         D)  16                           E)32

SORU.10: Fotosentez olayında klorofilden kopan elektronlar klorofile dönemezse, klorofil molekülü aşağıdakilerden hangisinden gerekli elektronu sağlayabilir?
A) HO (suyun) fotolizinden   B) ATP’ nin hidrolizinden  C) Oluşturduğu oksijenden

  1. D) CO ‘ den     E) Ortamdaki organik besinlerden

 

SORU.11: “Engelmanın ışık prizmasından geçirerek elde etiği değişik dalga boylarındaki ışıkları fotosentez yapan bir alg üzerine düşürmesi sonucunda oksijeni seven bakterilerin değişik dalga boylarındaki ışıklarda dağılımını aşağdaki gibi gözlemlemiştir:
en fazla mavi ve mor, daha sonra kırmızı ve en azda sarı ve yeşil de bakteriler toplanmıştır”

Bakterilerin farklı dalga boyundaki ışıklarda farklı toplanmalarının nedeni ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….. dir.

SORU.12: 6 molekül glikozun üretildiği bir fotosentez  olayında …………….. sayıda ATP ye ve ……………….

………………………… sayıda NADPH ‘ye ihtiyaç vardır.

SORU.13:Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının tamamı kloroplastların …………………………………..,

………………’da , ışık tepkimeleri ise kloroplastların …………………………………………….. ‘da gerçekleşir.

SORU.14: Bir bitkide fotosentez olayı sırasında 90 molekül Oksijen atmosfere verildiğine göre ;

…………….. molekül glikoz üretilmiştir.

……………..molekül  CO (karbondioksit ) kullanılmıştır.

SORU.15:Fotosentezin hızını etkileyen çevresel faktörler;…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Fotosentezin hızını etkileyen kalıtsal faktörler: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
NOT BAREMİ:İlk 10 sorunun doğru cevabı 5 ‘er puandır. Diğer soruların doğru cevapları 10’ar puandır

H.SEDAT YILMAZ

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 2 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.