Eğitimde Öncü Adres

11 sınıf türk edebiyatı 2 dönem 3 yazılı soruları 2013-2014

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GELENDOST ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  II. DÖNEM   III. YAZILI YOKLAMA ( TEST )

 

1. 1928’li yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.

 

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yedi Meşaleciler   B) Birinci Yeniler  C) İkinci Yeniler   D)  Fecr- i Ati topluluğu    E) Beş Hececiler

 

2.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?

A)  İnce Memed                     B)  Yer Demir Gök Bakır                   C)  Ağrı Dağı Efsanesi

D)  Sarı Sıcak                          E)  Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 

3. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A)  Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi               B)  Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C)  Kemal Tahir – Devlet Ana                                   D)  Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

 

4. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

 

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A)  Maviciler     B)  İkinci Yeniler      C)  Beş Hececiler        D)  Yedi Meşaleciler     E)  Fecr- i Ati topluluğu

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?

A)  O. Veli Kanık – O.Rifat Horozcu – M. Cevdet Anday

B)  O.Veli Kanık – Cemal Süreya – Edip Cansever

C)  F. Nafiz Çamlıbel – N. Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan

D)  Osman Saba – M. Cevdet Anday – Yahya Kemal

E)  A. Muhip Dıranas – A. Kutsi Tecer – Edip Cansever

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?

A)  Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.                    B)  Sıradan insanlar ve her konuyu şiire sokmuşlardır. C)  Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.          D)  Serbest ölçüyle şiir yazmışlardır.

E)  Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle

reddetmişlerdir.

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)  Kanlı Topraklar         B)   Yorgun Savaşçı     C)  Otuz Beş Yaş           D)    Huzur      E)  Yaprak Dökümü

 

8.  Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A)   Orhan Veli – Birinci Yeni

B)   Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C)   Vasfi Mahir Kocatürk – Yedi Meşale

D)   Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E)   Sezai Karakoç – İkinci Yeni

 

9.  Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A)  Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve

öz bakımından devamı niteliğindedir.

B)   Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki

olarak doğmuştur.

C)   Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu

gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D)    “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini

yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.

E)    Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi

tümüyle reddetmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi “Beş Hececiler”in ilkesiyle bağdaşlaşmaz ?

A) Halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.B) “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdırlar.

B) Anadolu’dan ve milli kaynaktan yararlanırlar.      D) Dilde sadeleşmeyi savunurlar.

E) Şiire aruzla başlamalarına karşın heceye yönelmişlerdir.

11.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A)    Ağaçlar kökünden kopacak gibi

Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B)  Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C)  Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D)  Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

Sular kararınca paslanan dağlar

E)  Kervan yürür peşi sıra düşemem

Yıldız akar uçsam da yetişmem

 

12. Bu roman psikolojik çözümleme romanıdır. Eser basit bir olay üzerine kuruludur. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Roman kahramanı bacağından sakat olan on beş yaşında bir çocuktur.

Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzur           B) Devlet Ana                  C) 9. Hariciye Koğuşu        D) Eylül           E) İnce Memed

 

  1. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  F. Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları            B)  N. Fazıl Kısakürek- Kaldırımlar

C)  R. Nuri Güntekin- Yeşil GeceD)               D)  C. Sıtkı Tarancı- Memleket İsterim

E)  Orhan Kemal- Modern Bir Karı Koca

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Bu ödevler vakit kaybetmeden yapılacak.

B) Küçük kardeşi,  bir öğrenciymiş.

C) Yapmanı istediklerim benim yapacaklarımdan daha kolaydı.

D) İşçilerin maaşları yakın zamanda ödenecek.

E) Sınıf arkadaşım bu ilaçları hasta annesine alıyordu.

 

  1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?

A)Uzakta görünen yeşil arsa serap gibi yitip gitti bir anda.

B)Merdivenlerden neredeyse yuvarlanarak iniyordu.

C)Odanın eşyası alaca karanlıkta yabansı görünüyordu.

D)Gökyüzüne baktığında bulutun mavisi çoktan kararmıştı.

E)Apartmanın kapısını itelerken nefes nefese kalmıştı.

 

16. I-   Onun oyunculuğunu tartışmak kimseye düşmez.

II-   Atıf Yılmaz’ın kadın konulu filmlerinin başrol oyuncusu Müjde Ar’dı.

III-  Ayaklarını denize sallandırdığı yerde saatlerce susarlardı İzzet’le.

IV-  Işıklar ayaklarının dibine varan bir yakamoz oluşturuyordu suyun üzerinde.

V-   Türk sinemasının en iyi yönetmenlerindendir Sinan Çetin.

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?

 

A)I ve II                      B)II ve V                     C)III ve IV                  D)IV ve II                   E)V ve I

 

17.  (I) Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. (II) Kıyılar döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. (III) Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. (IV) Bu kıyılar saatlerce kıyı kokar, tuz kokar. (V) Tuz keskindir.

 

 Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)I.   Cümle basit yapıdadır.   B)II.  Cümle birleşik bir cümledir.      C)III. Cümlede arasöz kullanılmıştır.

D)IV. Cümle bağımsız sıralı cümledir.           E)V.  Cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.

 

18.“-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?

A)Sözlerinden bir anlam çıkarmak mümkün değildi.

B)Kamyon, yokuşun tam ortasından geçti çekinmeden.

C)Aydın, her şeyden habersiz koltukta uyuyordu.

D)Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır.

E)Şiirlerden birkaçını yayımlamayı hiç düşünmemiş.

 

  1. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)Dümdüz görünen deniz, rüzgarın çıkmasıyla dalgalanmaya başladı.

B)Tertemiz akan suyun berraklığından kendini izliyordu Narsis.

C)Gökyüzünden apaçık görünüyordu egzotik ormanın gizemi.

D)Fırtınada uçmamak için şemsiyesine sımsıkı sarılan biriydi.

E)Yapayalnız bir türkü kokuyordu adamın dingin sözleri.

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A)Dadaloğlu’dur sürülenlerin sözcüsü.                     B)Karacaoğlan’dır güzellerin sevgilisi.

C)Köroğlu’dur yiğidin haykıran sesi.             D)Yunus’tur iyilerin dünyayı algılayışı.

E)Fuzuli’dir aşkın yanan ateşi.

 

21. Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A)Sakalı uzamış bir ihtiyar dervişleri düşündürürdü ona.

B)Gidilecek yerler o kadar çoktu ki işin içinden çıkamadık.

C)Alışılmadık tarzda giyimiyle dikkatleri üzerine çekiyordu.

D)Geldiğini işittim sokağın sessizliği içinden.

E)Çocuğun düştüğü yer ufacık taşlı bir yamaçtı.

 

22. Aşağıdaki sorulardan hangisinde “ile” ötekilerden farklı işlevdedir?

A)Yazdıklarıyla söyledikleri birbirini tutmuyordu.

B)Caddenin kenarında bir abrayla iki motosiklet vardı.

C)Ben telefonla konuşurken annem birden içeri girdi.

D)Toptancıya ben ile babam dün gittik.

E)Soru ile cevabı art arda söyleyerek ders çalışıyordu.

 

23. I.   Her şeyi biliyormuş gibi davranıyordu.

II.  Onun gibi biriyle tanışmayı çok isterim.

III. Bu zamanda bunun gibisini bulamazsın.

IV. Başkasının sorunlarıyla meşgul gibiydi.

V.  Sizin de anladığınız gibi, bir sorun kalmadı.

 

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde edat fiilimsiyle öbekleşmiştir?

 A)I ve III                    B)II ve IV                   C)III ve V                   D)IV ve I                    E)V ve I

 

24. Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

A)Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.

B)Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.

C)Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.

D)Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.

E)Oyun yalnız akşamları sergilenecekmiş.

 

25. “Şairin kullandığı sözcüklerde her insan için çeşitli anlamlar vardır; herkes beğendiğini seçer.”

 

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Sıralı cümledir.                                                       B)Öğe ortaklığı söz konusudur.

C)Birinci cümlenin yüklemi isimdir.                          D)İki cümlede kurallıdır.

E)İkinci cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.

 

NOT: Her soru 5’er puandır.                                                                                     Başarılar dilerim…

Özer ÇİLÇİK

Türk Dili ve Edeb. Öğrt.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 7 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.