Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Adı: 2014–2015 ÖĞRETİM YILI
KUMLUCA GÜL-ÇETİN KAUR LİSESİ 11/YTM SINIFI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARIDIR ALDIĞI NOT
Soyadı: YAZIYLA RAKAMLA
No:
Sınıfı:

1. “Cumbadan Rumbaya (1936) romanıyla, Cingöz Recai polis hikâyeleri dizisi en ünlüleridir. Ayrıca ders kitapları da yazdı. Fıkra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Romanlarında olaydan çok tahlile önem vermiştir. Toplumumuzdaki ahlâk çöküntüsünü, medeniyetin yarattığı bocalamayı, nesiller ve sosyal çevreler arasındaki çatışmayı dile getirdi. Zıt kavramları, duygu ve düşünce tezadını ustaca işledi.”
Yukarıda tanıtılan yazarımızı tespit ediniz. (10p)
Başlangıçta köy ve köylü sorunlarına eğildi. Daha sonra Türk Tarihi ve özellikle yakın tarihin olaylarını ele aldı. Devlet Anada, kuruluş sürecindeki Osmanlı toplumu ve yönetim sistemini, Kurt Kanunu’nda Atatürk’e karşı düzenlenmek istenen İzmir Suikastını, Rahmet Yolları Kesti ve Yedi Çınar Yaylasında ağalık ve eşkıyalık olgusunu inceledi. Yorgun Savaşçıda Anadolu’daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip Ulusal Kurtuluş Savaşı’na başlamasına kadar geçen dönemi anlattı. Bozkırdaki Çekirdekte de köy enstitüleri üzerinde durdu.
2.Yukarıda tanıtılan yazarımızı tespit ediniz. (10p)
3. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini karşısına yazınız. (10p)
Küçük Ağa………………………………………………..
Havada Bulut…………………………………………….
Bu Ülke…………………………………………………….
Devlet Ana………………………………………………..
Fatih- Harbiye……………………………………………

Nalınlar’dan
MUHTAR: Ne oldu? Ne var?
DÖNDÜ: Ah, sorma Muhtar, sorma! Rezil oldum rezil, iki paralık oldum.
ESMA:(Aynı anda) Seher’imi, biricik kızımı kaçırdılar.
DÖNDÜ:(Aynı anda) Su, bir yudum su, çarpıntım kalktı.
MUHTAR: Ne tarafa gittiler?
Necati CUMALI
4. ”Nalınlar” isimli oyunun ana olayını kısaca yazınız. (10p)
5. Irmak roman nedir? Yakup Kadri’nin belli dönemleri anlattığı romanlarının adlarını yazınız. (10p)
6.Aşağıdaki cümleleri size verilen plana göre çözümleyiniz. (50 puan)

“Hiçbir müşkülün bulunmazdı ki onun sade ve derin fikriyle halledilmesin.’’ (A.H. Müftüoğlu, Çağlayanlar )
CÜMLENİN ÇEŞİDİ:
1. Yapısına göre :
2. Yüklemin türüne göre:
3. Yüklemin yerine göre:
4. Anlamına göre :

CÜMLENİN UNSURLARI ( Var olanları yazınız.)
1.Yüklem :
2.Özne :
3. Nesne :
4.Yer tam. :
5. Zarf :

“Bayırın dibindeki çimenlerin üstüne yıkıldık.’ ’(Cengiz DAĞCI, Dönüş )

CÜMLENİN ÇEŞİDİ:
1. Yapısına göre :
2. Yüklemin türüne göre:
3. Yüklemin yerine göre:
4. Anlamına göre :

CÜMLENİN UNSURLARI ( Var olanları yazınız.)
1.Yüklem :
2.Özne :
3. Nesne :
4.Yer tam. :
5. Zarf :

KELİME GRUPLARI:

BAŞARILAR DİLERİM
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kısımların cümlenin hangi ögesi olduğunu tespit ederek karşısına yazınız. (10)
“Bu sesle gazeteci arkadaşlar hemen harekete geçti.”…………………………………………………………………….
“Antalya’dan Burdur’a gelirken , bir yanı dağ, bir yanı uçurum yollardan geçtik.”…………………………….
“Himmet Çocuk, bir tek insan değil, Anadolu insanını temsil eden bir semboldür.”…………………………..
“Memduh Şevket Esendal bu hikayesinde, sicil memuru Cavit Bey’in uyumak için yüzüne mendil örttükten sonra kafasından geçirdiği basit bir olayı anlatmaktadır.”………………………………………………….
“Nikoli’nin oltasının yemini kuyruğuyla sarsmaktaydı Sinağrit Baba.”……………………………………………
2. Aşağıdaki cümleyi ögelerine ayırınız. (10)

“Otobüste önümde oturan çocuk, annesinin kulağına alçak sesle bir şeyler fısıldıyordu.”

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 3. Yandaki dörtlükte yer alan tamlamaları ve çeşitlerini tespit ediniz. (10)
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
N. Fazıl Kısakürek

4. ”Tüccarın uzun zamandır uğramadığı evi hazinecilerin uğrak yeri olmuştu.” cümlesindeki isim tamlamalarını tespit ediniz. (10)

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsileri ve çeşidini tespit ediniz. (10)

Çok konuşarak zaman kaybetmeyiniz…………………………………………..
Hemen mutfağa girip yemeği hazırladı…………………………………………
Çalışan insan kazanır………………………………………………………………….
Çok çalışmak her zaman iyi değildir…………………………………………….
Konuşacak birini aradı ama bulamadı…………………………………………..

6. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun sözcüğü yazınız. (5)
“Huzur isimli eserde yazar Ahmet Hamdi Tanpınar Mümtaz karakteriyle bir bakıma kendi hayatını okuyucuya sunmuştur. Bu şekilde bir yazarın kendi hayatını bir kahraman vasıtasıyla okuyucuya sunduğu romanlara ……………………..roman denir.”

7. Akşehir’de doğdu. İstanbul üniversitesinde edebiyat öğrenimine devam etti. Akşehir’de Nasrettin Hoca Gazetesi’ni çıkararak gazeteciliğe başladı. Çeşitli gazetelerde çalıştı. Önce öyküleriyle daha sonra roman ve tiyatro eserleriyle dikkat çekti. Hem bireysel hem toplumsal hem de tarihi sorunları irdeledi. Romanlarında Kurtuluş Savaşı ve sonrası önemli yer tutar. Belli başlı eserleri şunlardır: Siyah Kehribar, Dönemeçte, Küçük Ağa, Gençliğim Eyvah.
Yukarıda tanıtılan yazarımızı tespit ediniz. (5)

8. Kısa, açık, akıcı cümleleri; renkli betimlemeleri ile roman diline rahatlık getiren bu yazar, folklorik öğelerden, Anadolu’nun mitolojik kaynaklarından beslenerek gerçek bir yerli roman yazarı olduğunu göstermiştir. Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ölmez Otu, Dağın Öte Yüzü, Ortadirek, Teneke, Yer Demir Gök Bakır tanınmış romanlarıdır. Yazarımızın bunlardan başka Ağrı Dağı Efsanesi ve Binboğalar Efsanesi gibi destansı anlatıları; Bu Diyar Baştan Başa ve Bir Bulut Kaynıyor gibi röportajları da vardır.
Yukarıda tanıtılan yazarımızı tespit ediniz. (10)

9. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını ve türlerini karşısına yazınız. (10)
İbiş’in Rüyası…………………………………………………………………..
Yer Demir Gök Bakır………………………………………………………..
Yorgun Savaşçı…………………………………………………………………
Yalnızız……………………………………………………………………………
Saatler Ayarlama Enstitüsü…………………………………………………

10. a.Betimlemelere ve pitoresk özelliklere düşkün bir yazardır.
b.Yergi edebiyatımızda önemli bir yeri vardır.
c. Şiirlerinde metafizik sorunlara yönelmiştir.
d. Çete, Nilgün, Sürgün gibi romanları vardır.
e. Memleket Hikayeleri’nde Anadolu’yu gözlemlere dayanarak anlatmıştır.
Yukarıdaki yargılardan hangisi Refik Halit Karay ile ilgili değildir? Yazınız. (10)

11. Aşağıdaki boşluklara uygun bilgileri giriniz. {10}
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1.Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın arasındaki farklılıkları ………………….’ta,Meşrutiyet Dönemi’ndeki parti kavgalarını …………………….’nde,İstanbul’daki ahlâkî çöküşü,savaş yıllarını ……………………………’de, Millî Mücadele dönemi Anadolu’sunu…………………….’da, 1938’e kadar Cumhuriyetin ilk yıllarını ……………………’da, 1954’ten sonraki toplumsal değişmeleri …………………..’da, Bektaşî tarikatının bozulan yönlerini de …………………………. romanında anlatır.
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

7 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.