Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı 15 kasım 2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 ……………….

2013-2014 ÖĞRETİM YILI

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11. SINIFLARI

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI         

 

ADI

SOYADI:                                                            

NUMARA:

www.sorubak.com
HÜRRİYET KASİDESİ
1-Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten                         ahkâm-ı asr: Asrın hükümleri.
   Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten                                  münharif:Saptırılmış.
2-Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten                       sıdk u selamet:Doğruluk ve kurtuluş
   Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez inayetten                  bab-ı hükûmet:Hükümet kapısı
3-Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma                        Mürüvvet-mend: İyiliksever
   Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten                 sakıt olmaz: Noksanlık gelmez
                                                                                                      hâk-i vatan: Vatan toprağı
4-Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır                        Hakir: Kötü durumuma düşmek, düşkün olmak
    Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten                  hamir-i mâyesi: Hamurun mayası, temeli
                                                                                                      rah-ı vatan:Vatan yolu
5-Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir                                   cevr ü mihnet: Eziyet ve sıkıntı
   Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten                       Muin: Yardımcı
                                                                                                    erbab-ı denaet: Alçaklık yapanlar
                                                                                                    sayyad-ı bi-insaf: İnsafsız avcı

Namık Kemal

1- Yukarıdaki 1. ve 2. beyitleri düz yazıya çevirerek, bugünkü Türkçeyle ifade ediniz. 10p

 

 

www.sorubak.com

2- Şairin Hükümetten çekilmesinin sebebi nedir? Kendisinin görev anlayışıyla ilgili düşüncesi nedir? 5p

 

 

3-Şair, vatan yolunda ölmekten niçin çekinmiyor? 5p

 

4-Divan edb. kasidesi ile Tanzimat edb. kasidesini karşılaştırarak farklılıklardan  ikisini yazınız. Kasidede konu değişikliği yapan diğer şairi yazın. 5p

 

 

“Mademki bir toplumda yaşayan halk, bunca yasal görevle yükümlüdür,elbette sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarları üzerine düşüncelerini bildirmeyi kazanılmış genel haklarından sayar.Eğer bu iddiayı doğrulayacak bir belge aranılacak olsa,bilgi gücüyle kafaları açılmış olan uygar milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeter.”                              Mukaddime-             Şinasi

5-Şinasi’ ye göre politika gazetelerinin amacı nedir? 5 p

 

 

 

6-Şinasi’nin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden dördünü yazınız. 5p

www.sorubak.com

 

 

 

7- İlkleri ve yazarlarını yazınız: 5p

 

İlk tiyatro:

 

İlk Roman:

 

İlk özel gazete:

 

Başarılar dileriz.

www.sorubak.com

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

+ 66 = 71

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.