11.sınıf organizasyon dersi 1.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

TİCARET MESLEK LİSESİ

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

11. SINIFLAR ORGANİZASYON DERSİ

I. DÖNEM II. SINAVI 

A) Aşağıdaki sorulara verilen boşlukları doldurunuz.(5 PUAN)

1.Büroların tasarımında denge iki şekilde sağlanabilir.Biri………………………………….diğeri …………………………………………dengedir..

2. Koyu renklerin(siyah,mor,kahverengi) …………………………………………………………ve …………………………………………………..etkisi vardır.

3. Bilgi işinin, aşırı dikkat gerektiren ve bireyin, işin süreçlerine kendisini fazla katmasına izin vermeyen bir iş olması nedeniyle profesyonel sekreterlerde en çok gözlenen yorgunluk biçimi, ________________________tur.

4.Makinelerin montaj ve deneme işlemleri ………………………………………………………………tarafından yaptırılmalıdır. www.sorubak.com

5. ______________insanların biyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, insan-makine-çevre uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını inceleyen disiplinler arası inceleme, geliştirme çalışmalarının bütünlüğü olarak tanımlanabilir.

6-Aşağıda 3 büro tipi görülmektedir. Boş bırakılan yerlere büro tiplerini yazınız.

BÜRO  1                    BÜRO  2                        BÜRO  3

BÜRO 1_____________               BÜRO 2 ______________          BÜRO 3_________________

 

7-Gürültü beden işçilerinde %? _________

 

Firik işçilerinde %? __________a varan verim kayıplarına neden olmaktadır.

 

B) Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları Doğru ise (D), Yanlış ise (Y) şeklinde işaretleyiniz.(2 PUAN)

1.Rutubet derecesinin %30 dan az,%70 den fazla olması organizma üzerinde olumsuz etkilere neden olur. (    )

2. Dar koridor veya odalar koyu renkle boyanmalıdır. (     )

3. Monoton iş, sekreterlerde zihinsel yorgunluğa neden olur. (     )

4,Fazla sıcak kişilerde hareket ritmeni yükseltir. (     )

5. Açık ve kapalı bürolar arasında bir diğer yerleşme biçimi, serbest yerleşme Landscaped düzenidir. (     )

 

C) Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardan doğru olanı işaretleyiniz.(3 )PUAN

1. Hangi toplantılar birimler arasında ortak bir şekilde yürütülen hizmet faaliyetleriyle ilgili olarak, uyum ve işbirliğisağlamak ve ortak karar almak amacıyla yapılır?

a) Emir                            b) İstişare               c) Koordinasyon                          d) Danışma

2. Kat planı hazırlanırken zemin katlar hangi rakamla gösterilmelidir?

a) 0                       b) 1                       c) 2                                d) Hiçbiri

3. Hazırlanmış olan bir formun en altında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Formun ilk kullanılmaya başlandığı tarih,

b) Formun geliş numarası,

c) Stok numarası,

d) Formun numarası,

 

4. Makine seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Alınacak gereç ya da makineler, hizmet ya da mal üretimine en uygun düşeni olmalıdır.

b) Makine ve gereçler ucuz, sağlam, kullanışlı, rahat türde olmalıdır

c) Gerektiğinde satın alma yerine kiralama yoluna gidilmelidir.

d) Konfor ve gösteriş için sadelikten vazgeçilmelidir.

 

5. Binalar seçilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Kuruluşun büyüklüğü ve yapısı

b) Kurumun diğer kurumlarla ilişkisi,

c) Personel maddi durumuna,

d) Halkla ilişki durumu ve derecesi,

 

D) Aşağıda verilen soruların cevabını yazınız.(10 PUAN)

1-   Bina ve kat planlarını örnek vererek neden yapıldığını yazınız. Bu planlar nerede olmalıdır?

2-  Bürolarda FİZİKSEL KOŞULLAR nelerdir? Yazınız

3-  İş yerinde yorgunluk nedenleri nelerdir? Yazınız

4-   “Açık Büro” .nedir? tanımlayınız  Açık bürolarda yaklaşık olarak ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, personel çalışabilir.

               BAŞARILAR DİLERİM    

 

MİLLİ PİYANGO TİCARET MESLEK LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

11. SINIFLAR ORGANİZASYON DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI CEVAP ANAHTARI 

A) Aşağıdaki sorulara verilen boşlukları doldurunuz.

1.Büroların tasarımında denge iki şekilde sağlanabilir.Biri………SİMETRİ K    .diğeri …ASİMETRİK…………dengedir..

2. Koyu renklerin(siyah,mor,kahverengi) ……HÜZÜN VERİCİ…….ve …MORAL DÜŞÜRÜCÜ…………etkisi vardır.

3. Bilgi işinin, aşırı dikkat gerektiren ve bireyin, işin süreçlerine kendisini fazla katmasına izin vermeyen bir iş olması nedeniyle profesyonel sekreterlerde en çok gözlenen yorgunluk biçimi, ZİHİNSEL YORGUNLUK tur.

4. Makinelerin montaj ve deneme işlemleri …YETKİLİ SERVİS…………tarafından yaptırılmalıdır.

5. ERGONOMİ insanların biyolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, insan-makine-çevre uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını inceleyen disiplinler arası inceleme, geliştirme çalışmalarının bütünlüğü olarak tanımlanabilir.

6-Aşağıda 3 büro tipi görülmektedir. Boş bırakılan yerlere büro tiplerini yazınız.

BÜRO  1                    BÜRO  2                        BÜRO  3

 

BÜRO 1 Okul Sıraları                  BÜRO 2 Küme Yerleşimi                BÜRO 3 Serbest Yerleşim

7- Gürültü beden işçilerinde %? _30________

 

Firik işçilerinde %? ___60_______a varan verim kayıplarına neden olmaktadır.

 

B) Aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları Doğru ise (D), Yanlış ise (Y) şeklinde işaretleyiniz.

1.Rutubet derecesinin %30 dan az,%70 den fazla olması organizma üzerinde olumsuz etkilere neden olur. (  D  )

2. Dar koridor veya odalar koyu renkle boyanmalıdır. (  Y   )

3. Monoton iş, sekreterlerde zihinsel yorgunluğa neden olur. (   Y  )

4. Fazla sıcak kişilerde hareket ritmeni yükseltir. ( Y    )

5. Açık ve kapalı bürolar arasında bir diğer yerleşme biçimi, serbest yerleşme Landscaped düzenidir. ( D  )

 

C) Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulardan doğru olanı işaretleyiniz.

1. Hangi toplantılar birimler arasında ortak bir şekilde yürütülen hizmet faaliyetleriyle ilgili olarak, uyum ve işbirliğisağlamak ve ortak karar almak amacıyla yapılır?

a) Emir                            b) İstişare               c) Koordinasyon                       d) Danışma

 

2. Kat planı hazırlanırken zemin katlar hangi rakamla gösterilmelidir?

a) 0                      b) 1                       c) 2                                d) Hiçbiri

 

3. Hazırlanmış olan bir formun en altında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Formun ilk kullanılmaya başlandığı tarih  ,

b) Formun geliş numarası,

c) Stok numarası,

d) Formun numarası,

 

4. Makine seçerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Alınacak gereç ya da makineler, hizmet ya da mal üretimine en uygun düşeni olmalıdır.b) Makine ve gereçler ucuz, sağlam, kullanışlı, rahat türde olmalıdırc) Gerektiğinde satın alma yerine kiralama yoluna gidilmelidir.d) Konfor ve gösteriş için sadelikten VAzgeçilmelidir.

5. Binalar seçilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

a) Kuruluşun büyüklüğü ve yapısı

b) Kurumun diğer kurumlarla ilişkisi,

c) Personel maddi durumuna,  

d) Halkla ilişki durumu ve derecesi,

 

D) Aşağıda verilen soruların cevabını yazınız.(10 PUAN)

1-   Bina ve kat planlarını örnek vererek neden yapıldığını yazınız. Bu planlar nerede olmalıdır?

Kuruma gelen ziyaretçilerin istediklere yere gitmelerini kolaylaştırır. Bu sayede bina içerisinde kaybolmalı önlenir, zamanında işlerini hallederler. (Örneğin, hastaneler)

Binanın girişine Bina planı asılır. Merdiven başına veya asansör kapısı karşısına Kat planı asılır.

 

2-  Bürolarda FİZİKSEL KOŞULLAR nelerdir? Yazınız

·  AYDINLATMA  –    ISITMA VE SOGUTMA –  HAVALANDIRMA –   SES VE GÜRÜLTÜ –  RUTUBET

 

3-  İş yerinde yorgunluk nedenleri nelerdir? Yazınız

İşin monoton oluşu ve işte inisiyatif kullanma olanağının olmaması,

İşin süreçlerine bireyin kendisini katma olanağının olmaması ve işin otomatik veya yarı otomatik olması,

İşte güdü ve dürtü eksikliği.

 

4- Toplu çalışılan geniş salonlara “Açık Büro” adı verilir. Açık bürolarda yaklaşık olarak 5–100 personel çalışabilir. Açık büroların alanları ise 150-3000 m2 arasında olabilir.

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.