11.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÇENGELKÖY LİSESİ LİSE3. SINIF 2. YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:

Sınıfı:

Numarası:                                                                                                      Aldığı not:


 

  1. 1.     Alkenlerde geometrik izomer kavramını açıklayın . Örnekler üzerinde oluşabilecek izomerliklerin tamamını gösterin. İzomerlerin fiziksel özelliklerindeki değişimi anlatın. (15p)

 

www.sorubak.com

 

 

  1. 2.     Karbon sayısı 6 olan alkanın 3 tane izomerini ve isimlerini yazınız.. (10 p)

 

 

 

  1. 3.     Aşağıda isimleri verilen organik bileşiklerin formüllerini yazınız. (10 p)

 

 

a) 3-metil-1-hekzen                             

b) 1,3 bütadien                                   

c)3-brom-6-metil-1,4-sikloheksadien

f) izoheptan

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıda verilen organik bileşiklerin isimlerini yazınız. (10p)

 

.    CH3 = CH    –  C   = C – CH3

                    I       I        I

                   CH3   CH3    CH3

 ……………………………………..

 

                 CH3        CH3

                 I              I

.     CH3 – C – CH2 – CH – CH2 – CH3

                 I

                CH3

……………………………………..

 

               CH3

                 I

      CH3 – C – CH3

                 I

                C2H5

……………………………………..

 

              CH3

                  I

        CH3 – C – CH2 – CH2 – CH2-CH3

                  I               

                  CH2-CH3         

  ……………………………………..

 

5. Aşağıdaki tepkimeleri TAMAMLAYINIZ (3 puan) ve oluşan ÜRÜNÜN ADINI yazınız (2 puan). 

a)CH3– CH2—CH2– CH2– Cl + KOH  ——-à

 

 

b). CH3 – CH=CH2 + HCl    —–à

 

                                           H2 /Pt

c). CH3-CH2– CH= CH2      ——à  

 

d). C2 H4 + O2  ———-à

 

Der. H2SO4

e. CH3 — CH2 – CH2 – OH  —————-à

 

                              

f. CH3 – CH2– CH2-CH-CH+2KOHà 

                                 |      |

                               Br    Br                                        

g. CH3 – CH2– CH= CH2 + H2O    ——-à

 

 

6. X ve Y hidrokarbonlarının 0,2 şer molü yandığında 0,4’er mol CO2 oluşturuyorlar. X amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile beyaz çökelek oluştururken Y katılma tepkimesi vermiyor. X ve Y hidrokarbonlarının molekül formülü nedir?(10p)

 

7. Seri bağlı iki ayrı kapta Ca+2 ve X+3 tuzları belirli bir akımla aynı sürede elektroliz ediliyor. Kaplardan birinde 10 gr Ca diğerinde 4,5 gram X açığa çıktığına göre X’in atom kütlesi nedir?           ( Ca:40) (10 p)

 

Başarılar Dilerim

Gülsen Salman

Kimya Öğretmeni

 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

“11.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014” üzerine bir yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 85 = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.