11.sınıf kimya 2.dönem 2.yazılı sınav 2013-2014

1. Asitlerin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.     ( 10 p )

 

 

2.    X2 (g)                       2X(g)

 

 

Yukarıdaki tepkimeye göre 1 litrelik bir kapta 0,5 mol X2 nin % 20 si ayrışmaktadır. Buna göre tepkimenin denge sabiti kaçtır? Hesaplayınız.      ( 10 p )

 

 

3. 100 mlMgF2 çözeltisinde 0,1 mol katı çözünmektedir. Buna göre MgF2 ün çözünürlük çarpımı Kç kaçtır? Hesaplayınız.                (10 p)

 

 

  1. Mg(OH)2’in  0,2 M NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü  kaç molardır? Hesaplayınız. (  Mg(OH)2 için Kç = 8.10-8 )   (10 p)

 

 

5. Aşağıda verilen maddelerin çözeltilerine ihtiyaç duyulan turnusol kağıdı batırıldığı zaman turnusol kağıdı hangi renge boyanır? Yanlarındaki boşluğa yazınız.       (10 p)

 

  1.   HCl                   :……….                                b.  KOH                :……….
  2.   NH3                     :………                 d.  H2SO4               :………
  3.   H3PO4               :………

 

 

  1. Aşağıda verilen kimyasal tepkimede konjüge (eşlenik) asit – baz çiftini gösteriniz.                      (10 p)

 

HNO2          +          H2O                          NO2         +         H3O+

 

 

………..                   ………..                   ………..                  ………..

 

 

7. 10-4 mol HCl ile hazırlanan 100 ml çözeltinin pH değeri kaçtır? Hesaplayınız. (10 p)

 

 

 

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

 

a. Dengede karışımındaki bütün maddeler aynı fiziksel halde ise denge homojendir. (…..)

b. Ortak iyon çözünürlüğü artırır. (……)

  1. İyonlaşma yüzdesi yüksek olan asit ve bazlar kuvvetlidir. (..….)

d. pH değeri 7 den küçük çözeltiler asidiktir. (…….)

  1. Lewis’ e göre elektron çifti alabilen maddeler bazdır.(…….)

 

 

 

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

 

 

9. 0,01 M  HCl çözeltisinin pH değerinin 0,05 M  Ba(OH)2  çözeltisinin pH değerine oranı nedir?

 

A) 2                B)                C)              D)                E)

 

  1. Bir tepkimeye uygun katalizör ilave edilirse;

 

I. Sistem daha çabuk dengeye varır.

II. Tepkime ısısının değeri yükselir.

III. Sistemin denge sabiti değişir.

 

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

 

A) Yalnız III                        B) I ve II                              C) I ve III                             D) II ve III                           E) I, II ve III

 

 

  1.           I.  Saf su

II.  1 M  AgNO3  çözeltisi 

III.  1 M MgCl2  çözeltisi

 

AgCl  ün yukarıda verilen maddeler içerisindeki çözünürlüğü için aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

     

A) I > II > III                       B) I > II = III               C)    I < II = III                            D) I > III > II                       E) III > II > I

 

 

  1. pH’ları toplamı 8 olan iki çözelti için,

 

I. Her iki çözelti bazik olabilir.

II. Biri bazik diğeri asidik olabilir.

III. Her iki çözelti asidik olabilir.

 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I                           B) Yalnız II                         C) Yalnız III                        D) I ve II                              E) II ve III

 

 

 

NOT: Her sorunun puan değeri sorunun yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 40  DAKİKA dır.  

 

 

                                                                  Vahap YILDIZ                                                     Kimya Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 54 = 63

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.