Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı 2014-2015

2014-2015EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATEM LİSESİ II.DÖNEM ATII/B SINIFI I.YAZILI SINAVI
Adı Soyadı: No:
1)I.CaO II.CO2 III.N2O
Oksitlerinin hangilerinin sulu çözeltisi baz özelliği gösterir?
a)yalnız I b)Yalnız II c)I ve II d)II ve III e)I,II,III
2)Bir değerli bir kuvvetli asitin 16,2 gramı 0,1 molar 2 litre NaOH çözeltisi ile nötürleştirilmektedir.buna göre asitin molekül ağırlığı kaçtır?

3)Aşağıdaki asit ve bazları iyonlarına ayırarak tesir değerlerini yazınız.
a)H2SO4
b)KOH
c)H3PO4
4) AgCI in çözünürlük çarpımı 1,7.10-10 dur.O,1 molar NaCI çözeltisi içinde AgCI in çözünürlüğü kaç mol/lt
d ir?
5)Bir XY2 tuzunun doymuş çözeltisindeki X+2 iyonları derişimi 2.10-3 molardır.Bu tuzun çözünürlük çarpımı nedir?
6)
X(g) Y(g) + 1/2Z2 (g) tepkimesinin denge sabiti 1/2 dir.Buna göre
3Y(g) + 3/2 Z2 (g) 3X(g) tepkimesinin aynı sıcaklıktaki denge sabiti kaçtır?

7)

2NO2(g) N2O4(g) hacmi 0,5 lt olan kapalı bir kapta sistem tı anında dengeye ulaşıyor.Aynı sıcaklıkta reaksiyonun denge sabiti kaçtır?

www.sorubak.com
8)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
a)Ortak iyon çözünürlüğü …………………..
b)Asitler bazlarla tepkimeye girerek ……..ve ………oluştururlar.
c)Suda %100 iyonlaşan asitlere …………………..denir.
d)Asit ve bazların sulu çözeltileri ………………..dir.
e)Ekzotermik reaksiyonlarda sıcaklık artırılırsa Kd sabiti…………………

Not: 1,3,6,8.sorular 10 ar puan.diğerleri 15 er puandır.Sınav süresi 40 dk.
BAŞARIKAR DİLERİM
DİLEK SÖĞÜT

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

42 − 40 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.