11.sınıf fizik dersi 2.dönem telafi sınavı 2014-2015

S1) Şekildeki civa üzerine 9 voltluk gerilim altında elektronlar gönderildiğinde atomlar uyarıldıktan sonra elektronların geri dö-nüş enerjilerini bulunuz?
Akım şiddeti Kesme potansi-yel
X 2i 2V
Y 2i V
Z 3i V
S2) Şekildeki tablodan yararlanarak aynı fotosele gelen fotonların enerjileri frekansları ve kopan elektronların kinetik enerjileri ara-sındaki bağıntıları yazınız?
S3) Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun elektronu 3. yörüngedeki enerjisi kaç eV vdur? R= 13.6 eV

S4) Hidrojen atomu üzerine 13.10 eV luk elektronlar gönderildi-ğinde spektrum çizgilerinden hangileri oluşur?
S5) Bohr atom modeline göre 3. yörünge 4. yörünge yarıçapı r5 olduğuna göre r3 / r5 oranı kaçtır
www.sorubak.com

,
S6) Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde bir P noktasının kay-naklara uzaklıkları 20 ve 14 cm dir dalga boyu =4 cm olduğuna göre, P noktası kaçıncı saçak çizgisi üzerindedir?

S7) Dalga boyu 2000 A° olan ışınların bir yüzeyden kopardığı elektronların kinetik enerjileri 3 eV dur.Bir elektronu yüzeyden koparmak için ne kadar harcanır? (hc = 12400 eV.A° )

S8) Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun elektronu 4. yörüngeden 2.yörüngeye geçerken hidrojenin açısal momentum değişimini bulunuz?
S9) Kırılma indisi 2 olan zar üzerine ışık gönderiliyor.Dalga boyu 6000 A olan ışık kullanıldığında ışığın geldiği taraftan bakan bir gözün zarı aydınlık görmesi için zar kalınlığı kaç A olmalıdır?
S10) Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir.Bu atomların üzerine 12.75 eV enerjili elektronlar gönderildiğinde kaç çeşit ışıma oluşur?

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.