11.sınıf fizik 1.dönem 3.yazılı 2014-2015

Adı-SOYADI:

Numarası     :                                                                                      A

FÜSUN YÖNDER ANADOLU LİSESİ www.sorubak.com

2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM III.FİZİK YAZILI SORULARI

 

1-)  X gezegenindeki  yerçekimi ivmesinin büyüklüğü 20N/kg ‘dır.Y gezegenindeki yerçekimi ivmesinin büyüklüğü 5N/kg ,kütlesi ise X ‘inkinin dört katı kadardır.

Buna göre,Y gezegeninin yarıçapı X gezegeninin yarıçapının kaç katıdır?

A)2        B)1/4       C)8        D)10       E)4

 

M                                           4M

2-)                                   d

 

Kütleleri  m ve 4m olan küresel iki cisim arasındaki uzaklık d iken birbirlerine uyguladıkları  çekim kuvvetinin büyüklüğü F’dir.

Cisimlerin aralarındaki uzaklık d/3 kadar azaltıldığında birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?

  1. A) 1/3  B)9        C)4/9        D)9/4         E)81/1

 

3-) Genleşme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-)Yüzeyce genleşme; ilk alan,sıcaklık artışı ve maddenin   cinsine bağlıdır

B- )Genleşme katsayısı katılar-sıvılar-gazlar için ayırt edici bir       özelliktir.

C- )Genleşme sıcaklık artışına bağlı ve doğru orantılıdır.

D- )Yüzeyce genleşmede ,genleşme katsayısı boyca genleşme     katsayısının iki katıdır.

E- )Boyca uzama kesit alanına bağlı değildir.

 

4-) Fahrenheit termometresi 77 Fahrenheit ’ ı gösterdiği bir ortamda Celcius ve Kelvin termometreleri hangi   değerleri gösterir?
      0C                               0 K
A-)         50                            290
B- )        25                            298
C- )        50                            298
D- )       77                             298
E-)       25                           77

 

5-)

 

6-)Kütlesi 45 gram ve hacmi 15cm3 olan bir cisim ,ağzına kadar 1,4 gr/cm3  öz kütleli sıvı ile dolu olan taşırma kabına bırakılırsa ,kabın kütlesi kaç gram artar?

A)15      B)21    C)24      D)45     E)0 (Kütle artışı olmaz.)

 

7-)Yerden yükseklikleri farklı 2 m ve 3m kütleli iki cismin potansiyel enerjileri eşittir.Bu cisimlerin yerleri kendi aralarında değiştirilirse ,potansiyel enerjilerinin  EP(3m)/EP(2m) oranı kaç olur?

A)9/4         B)4/9      C)1      D)4       E)6

 

8-)Sürtünmesiz yatay bir düzlemde  2m/s sabit hızla hareket eden 5 kg’lık bir cisme hareket yönünde 15 N’luk kuvvet 10 m ‘lik yol boyunca uygulanıyor.

Buna göre,cismin son hızı kaç m/s’dir?

A)2        B)4      C)6       D)8       E)10

 

 

9-)

 

X

 

 

N

 

h1

 

 

P

 

h2

 

K                                       Yer

 

Şekildeki N noktasından serbest bırakılan X cisminin ,P noktasındaki  yere göre potansiyel enerjisi EP,K noktasındaki kinetik enerjisi EK ‘dır.

EP/EK=1/3,h2=2 m olduğuna göre,h1 yüksekliği kaç m’dir? (g=10m/s2)

A)1/3     B)1/4     C)3     D)5       E)4

 

10-)

 

 

Boşluk

 

 

h:76cm

 

Hg

 

 

Deniz seviyesinde ve 0 0C ‘de yapılan deneyde barometredeki civa yüksekliği 76 cm’dir.

Bu civa yüksekliği;

I.Sıcaklığın değişmesi

II.Civa yerine başka sıvı kullanılması

III.Borunun çapının değişmesi

IV.Deneyin deniz seviyesinden daha yukarılarda yapılması

İşlemlerinden hangileri yapıldığında değişir?

 

  1. A) I,II ve IV B)I,II,III ve IV C)II ve IV   D)III ve IV   E)II,III ve IV

 

                                                              Arka sayfaya geçiniz.

 

 

B)Aşağıdaki soruları çözünüz.(60 puan)

11-)

X

 

 

5d

 

 

Y                 12d                      Z

Şekildeki dik üçgenin köşelerine yerleştirilen m,2m ve 4m kütleli X,Y ve Z cisimleri şekildeki gibidir.Y cisminin X’e uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü F1,X’in ise Z’ye uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü F2 olduğuna göre F1/F2 oranı kaçtır?

 

 

12-)

(kap eşit bölmelidir.)

 

h

 

 

3h

 

3h/2

 

3S                     S

3S kesitli ve sıcaklıkla genleşmeyen kapta 3h yüksekliğinde sıvı varken sıcaklık 10 0C’dir.Sıcaklık 600C’ye çıkarılınca  S kesitli taşma kabında 3h/2 yüksekliğinde sıvı birikiyor.

Buna göre,sıvının genleşme katsayısı kaç 1/0C’dir?

 

 

L=1m

13-)                                                              yatay

I.konum

370

 

 

II.konum

 

Düşey

Boyu 1 m olan ipe bağlı m kütleli cisim şekildeki I.konumdan serbest bırakılıyor.Cisim II.konumdan geçerken hızı kaç m/s olur?(sin530= cos 370=0,8;cos530=sin370=0,6;g=10m/s2)

 

14-)

 

T1

2d

2d                              K

K

X sıvısı          d                           T2

                                                                                  Y sıvısı         5d         Şekil-II

Şekil-I

İçi dolu,2d öz kütleli türdeş K cismi d ve 5d özkütleli X ve Y sıvıları içerisinde Şekil-I ve Şekil-II ‘deki gibi dengededir.İplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2’dir.Buna göre,T1/T2 oranı kaçtır?

 

15-)                           F=40N            40N ağırlıklı cisim,üzerine

370                                    şekildeki gibi 40N’luk  bir

                                                                                     kuvvet  uygulanmasına rağ-

                   S=0,1m2                        men dengededir. Bu cismin yere yaptığı basınç kaç pascal’dır?(cos370=0,8;sin370=0,6;g=10N/kg)

 

16-)Yatay ve sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 4 kg’lık bir cisme yatay doğrultuda 20N’luk bir kuvvet uygulandığında ,cismin hızı  6m/s’den 8 m/s’ye çıkıyor.Bu durumda,cisim kaç m yol almıştır?

 

Süre:40dakikadır.    Başarılar Dilerim.       Durmuş KARTAL

Fizik Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.