Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf dil ve anlatım dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1. Aşağıdakilerden hangisinde “ne” farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)   Siz ölüler ne yaparsınız toprağın altında,

Ne giyersiniz, üşümez misiniz?

B)   Ne gündüzüm gündüz ne gecem gece,

Seni bekliyorum o gün bugündür.

C)   Göklerde ne bir nefes ne bir kanat sesi,

Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.

D)   Ne uçmayı bilirim, ne gökten haberdarım,

Bir karış bile fazla yükselemem yerimden.

E)   Düşünür köyünü, her taraf kara,

Ne haber gönderen var ne beş on para.

2.  Yazar bu romanında, İstanbul sokaklarının artık tarihe karışmış o eski görünümlerini şiirsel bir dille yeniden kuruyor.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)   Ad tamlaması

B)   Belgisiz sıfat

C)   İşaret zamiri

D)   Niteleme sıfatı

E)   İşaret sıfatı

 

3. Bu kan çanağı gözler kimin?

Bu dizeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Kişi zamiri kullanılmıştır.

B)   İsim tamlaması sıfat görevindedir.

C)   Soru zamiri tamlayan eki almıştır.

D)   İşaret zamiri kullanılmamıştır.

E)   İyelik eki alan sadece bir sözcük kullanılmıştır.

 

4. Ne tuhaftır şu insanlar:

Kimi zincirler içinde hür,

Kimi esir olmaktan bahtiyar.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz ad tamlaması              B) Adlaşmış sıfat

C) İşaret sıfatı                              D) Belgisiz sıfat

E) Belgisiz zamir

5. Kendini coşkulu betimlemelere kaptırarak Türkçe

 

cümleleri sarsıyor; özne-yüklem bağlantılarını yitiriyor.

I                                              II

Ancak öykülerinde insancıl gerçeğin önemli bir yeri ve

III            IV        

ağırlığı var.

V

Numaralanmış bölümlerden hangisi ad tamla­masının tamlananı durumunda değildir?

A) I.    B) II.       C) III.      D) IV.         E) V.

 

6. İki masanın arasına konan ayaklı lamba, sarı ışığını

I                                                  II

ancak oyuncuların halkasına veriyor ve oda, sessizliğin

III

ve  loşluğun  içine dalıyordu;  o  kalabalıktan  sanki

IV

 

bir tek kişinin nefesi duyuluyordu.

V

Numaralanmış bölümlerden hangisi isim tamlaması değildir?

A) I.       B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

 

7. Aşağıdakilerden hangisindeki isim tamlamasında tamlayan tamlananın nedenini bildirmektedir?

A)    Bütün öğrencileri sınav heyecanı sarmıştı.

B)   Değişti rengi gözlerinin annesini göremeyince.

C)   Dönülmez bir yerindesin yaşamın şimdi.

D)   Uyandım rüyamın en korkunç anında.

E)   Ne zaman başladı hatırlamıyorum benim öyküm.

8.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ad tamlaması yoktur?

A)   Duvarın kulağı var, gözünü de unutma.

B)   Dünyanın iki ucu bir aya gelmez.

C)   Arpa samanıyla, kömür dumanıyla…

D)   Çul içinde arslan yatar.

E)   Dünya malı dünyada kalır.

9 .  İstanbul’daki tarihi çeşmelerin son yıllardaki

I

durumu  yürekler acısıydı.   Birçoğu yok  olmuş,

II                         III                     IV

kalanların muslukları koparılmıştı.

V

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) I.          B) II.            C) III.          D) IV.            E) V.

10. Her insan, yaşamda başarılı olmak ister, ancak

I                               II

bu her  zaman kişinin istediği gibi gerçekleşmez.

III

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

 I                   II                      III

A)      Sıfat              isim                    zarf

B)      Sıfat              zarf                    sıfat

C)      Zamir            isim                    zamir

D)      Sıfat              isim                    zamir

E)      Sıfat              isim                    sıfat

 

11. Aşağıdaki cümlelerde bulunan ikilemelerden han­gisi isim tamlamasının tamlayanı olarak kul­lanılmıştır?

A)   Şebinkarahisar’ın tozlu topraklı yollarında yol almaya devam ettik.

B)   Yaşlı başlı adamların sözleri bizleri çok şaşırtmıştı.

C)   Sağın solun sözüne inanarak huzurunuzu boz­mayın.

D)   Eski püskü eşyaları bunca yıl saklamanın ne gereği var?

E)   Bugüne kadar bu çocuğun yalan dolanını duyan olmadı.

12. Gölgeliğin çevresine geniş bir çizgi çizdi, kuşağının arasındaki torbadan çıkardığı tohumları çizdiği halka­nın içine saçtı.

Bu cümlede sıfatla nitelenen veya belirtilen kaç isim kullanılmıştır?

A) 3             B) 4             C) 5              D) 6              E) 7

 

13.      I.   Çoban kulübelerinde, balıkçı kahvelerinde,

II.  Varlığın dudaklarımda bir bal tadı,

III. Yokluğun en korkuncu ölümlerin

IV.  Senden başka dindiren olmadı,

V.   Acısını içinde kanayan yerin.

Numaralanmış dizelerden hangisindeki altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.        E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçen altı çizili sözcük, birden çok isim çekim eki almamıştır?

A)   Sık sık gerçekçilikten yana olduğunu vurguluyor.

B)   Karşısına çıkan olayları tarafsız değerlendiremiyor.

C)   Bu tip romanların sayısı edebiyatımızda çok fazla.

D)   Yazar, geçmişini anlatarak romana başlıyor.

E)   Karşılaştığı yeni koşullara uyum sağlamakta güçlük çekiyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal (durum) eki alan sözcük kullanılmamıştır?

A)   Yağmur suları sokağın sonunda birikiyor.

B)   Dünkü toplantıya sadece İlhan Bey gelmedi.

C)   Lise son sınıf öğrencileri için üç günlük bir gezi düzenlendi.

D)   Uzun yıllar, sokağın başındaki ahşap evde otur­duk.

E)   Pencerenin önüne oturup,  derin düşüncelere dalardı.

 

16. (I) Şair, şiirin konusunu genişletmiş; günlük hayatta rastlanabilecek her şeyi şiirin konusu olarak kullan­mıştır. (II) Bu tür şiirleri içinde lirizm azlığı nedeniyle başarılı olanlar çok olmamakla birlikte, şiirini yönelttiği doğrultu bakımından önemli bir şairdir. (III) Şiirlerinde aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmıştır. (IV) Ayrıca nazmı nesne yaklaştırdığı da söylenebilir. (V) Her zaman özgün eserler vermeyi başarmış usta bir şairdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) I.              B) II.         C) III.          D) IV.           E) V.

 

17. İlk yarıda 2 – 0 yenik durumda olan milli takımımız ikin­ci yarıda oyun hakimiyetini sağlayarak maçı 3-1 galip bitirdi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özne – yüklem uyumsuzluğu

B)   Tümleç eksikliği

C)   Tamlama yanlışlığı

D)   Gereksiz sözcük kullanımı

E)   Mantık yanlışlığı

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ekinin kullanılmaması anlatım bozukluğuna neden olmuştur?

A)  Türkü dinlemek, bana hep özüme yolculuk etmek

gibi gelmiştir.

B)   Her yörenin kendine özgü söyleyiş özelliği ve ezgileri vardır.

C)   Türkülerde ayrılık, aşk acısı gibi konular hâkimdir.

D)   Türkünün, “Türk” sözcüğünden geldiği bilinmek­tedir.

E)   İzmir dolayında bu türkünün değişik yorumlandığı gözlenir.

19. Tüm zamanların en çok ilgi gören eserlerini karşılaş­tırın; eserlerin benzeşmeyen yanları, benzeşen yan­larından daha çok olduğunu göreceksiniz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tamlayan eki eksikliği

B)   Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C)   Yanlış anlamda sözcük kullanılması

D)   Yanlış ek kullanılması

E)   Gereksiz sözcük kullanılması

20. Yağış nedeniyle iptal olan törenlerin neden kapalı bir alanda yapılmadığı tartışılıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de­ğişikliklerden hangisiyle giderilir?

A)    “nedeniyle” yerine “sebebiyle” sözü getirilerek

B)   “iptal olan” yerine “iptal edilen” sözü getirilerek

C)   “neden” sözcüğü “tartışılıyor” dan önceye alınarak

D)   “bir” sözcüğü atılarak

E)    “yapılmadığı” sözcüğündeki olumsuzluk eki atılarak

21. I.    Alınan önlemler olayları önlemekten çok, fırsatçıların ekmeğine daha fazla  yağ sürdü.

II.  Olanları günü gününe izler, ders almaya çalışırdı.

III. Dayısının ne kadar eli sıkı, cimri biri olduğunu bildiği için ondan yardım istemezdi.

IV.  Biliyorsun ki çok soğukta dolaşırsan hasta olursun,

V.  Çocuğu bir el işaretiyle yanına çağırdı ve alçak sesle bir  şeyler söyledi.

Numaralanmış cümleler anlatım bozukluklarının çeşidi yönünden ikişerli gruplandırılırsa, hangisi dışarıda kalır?

A) I.              B) II.             C) III.          D) IV.       E) V.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu vardır?

A)   Toplumun içinde olan bir sanatçı başarılı bir gözlemci olur.

B)   Birçok üye yeni maddeleri desteklemek veya karşı çıkmak konusunda henüz karar veremedi.

C)   Hayatında iki satır yazmamış bir kişinin “Ben yazarım.” deyişine kim inanır?

D)   Bütün zamanlarını masa başında geçiren mü­hendislerin başarılı olamayacağını söyleyebilir misiniz?

E)    Daha ilk romanının ödüle layık görülmesinin tuhaf olduğunu düşünenler var.

 

23. Kaza yapan sürücü, polise olanları tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tamlama yanlışı

B)   Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

C)   Sözcüğün yanlış yapılandırılması

D)   Gereksiz sözcük kullanımı

E)   Özne – yüklem uyumsuzluğu

 

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?

A)   Güneş, karşı tepenin ardından yükseliyordu.

B)   Duvarlarda küçücük resimler asılıydı.

C)   Ufacık  elleri soğuktan çatlamıştı.

D)   Elindeki büyücek valizi zorlukla taşıyordu.

E)   Küçük kız annesine öpücükler atıyordu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türeme sırasında ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır?

A)   Arkadaşıyla tartışmasını kafasında büyütüp tatilini kendine zehretti.

B)   Ekspresler, tarife harici bu istasyonda birkaç daki­ka durur, sonra yollarına devam eder.

C)   Aklına takılan soruları hiç çekinmeden sorar, her şeyi mantığıyla kavramaya çalışırdı.

D)   Ailesinden ayrılıp başka bir şehre gitmek ona çok zor gelmişti.

E)   Acı çekmeyen huzurun, yokluk çekmeyen varlığın kıymetini bilmez derler.

26. Divan edebiyatında, gezilen, görülen yerlerin anlatıldığı mensur eserlere “seyahatname” denir. Bu türün en güzel örnekleri 16. yüz­yılda Şeydi Ali Reis’in  …………… adlı eseriyle, 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin ……………adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A)    Keşfü’z Zünûn – Cihannümâ

B)    Miratü’l Memâlik – Seyahatname

C)    Fezail-i Mekke – Risaletü’n Nushiyye

D)    Cihannümâ – Seyahatname

E)    Gülistan – Keşfü’z Zünûn

 

27. Divan edebiyatında biyografinin yerini tutan en

I

önemli tür tezkiredir. Ali Şir Nevai’nin Mecalisü‘n

II                         III            IV

 Nefais, Evliya Çelebi’nin Tezkiretü’l Evliya adlı

V

yapıtları bu türün tanınmış  örneklerindendir.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.        B) II.            C) III.            D) IV.           E) V.

 

28. Bu kitap başlangıçtan bugüne, edebiyatımızın ünlü sanatçıları ile günümüzün ismi henüz edebiyat kitaplarına geçmemiş yetenekli, başarılı şair ve yazarlarının hayatlarını konu ediniyor. Bu yönüyle, edebiyata ilgi duyan herkesin başvurabileceği önemli bir kaynak olacak.

Parçada sözü edilen kitap, aşağıdaki türlerden hangisine bir örnek olabilir?

A) Biyografi            B) Eleştiri                      C) Makale

D) Hikâye                         E) Anı

 

29.  Venedik’te “San Marko” meydanında turistler hatıra fotoğrafı çektirmek için ellerinde yem, güvercinlerin tenezzül edip yaklaşmalarını beklerler. Bir gün kuşların iltifatına bir türlü mazhar olmayan şişman bir kadının sinirden hıçkıra hıçkıra ağladığını gör­müştüm. Kuşlar her nedense bu kadını sevmemişti.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

A) Anı                   B) Deneme

C) Fıkra                D) Sohbet             E) Günlük

 

30. . ……………………..,  günü gününe saptanan olaylar, düşünceler, duygularla oluşur. ………………………… ise üzerinden belli bir zaman geçmiş olayları dile getirir. Onun için gerçeğe uy­gunluk bakımından birincisinin daha inandırıcı ol­duğunu kabul etmek gerekir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi en uygundur?

A)   Tarih – anı

B)   Anı – biyografi

C)   Günlük – anı

D)   Biyografi – otobiyografi

E)   Biyografi – günlük

 

 

31. 8 Nisan 1913’te öğretmenlikten istifa ettim. Kız Mektepleri Umumi Müfettişliği’ne getirildim. Bu görevim sırasında İstanbul’un arka mahallelerindeki fakir insanların hayatını yakından görme fırsatı elde ettim. Bir yıl sonra I. Dünya Savaşı çıktığı sırada aynı görevi sürdürmekteydim. Daha sonra Cemal Paşa’nın daveti üzerine maarifçi olarak Lübnan’a git­tim. Burada mektep açma görevini üstlendim.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait bir örnekten alınmış olabilir?

A) Günlük           B) Biyografi           C) Otobiyografi

D) Fıkra                   E) Gezi

 

32. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Divan edebiyatında, gezilip görülen yerlerin anlatıldığı eserle­re “seyahatname” denir.

B)    Edebiyatımızda ilk tezkire örneği Ali Şir Nevâî’nin Mecalisü’n Nefais adlı eseridir.

C)   Keşfü’z-Zünun, Fezleke, Cihannüma Evliya Çelebi’nin önemli eserleridir.

D) Nabi’nin Tuhfetül Harameyn adlı eserinde hac yolculuğunu anlatmıştır.

E) Keçecizade İzzet Molla Mihnet Keşan adlı eserinde Keşan’da sürgündeyken yaşadıklarını anlatmıştır.

 

33. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı örneği değildir?

A) Hac Yolunda

B) Avrupa’da Bir Cevelan

C) Çankaya

D) Anadolu Notları

E) Ankara- Bükreş

Not Baremi: 1. sorunun doğru cevabı 4; diğer soruların doğru cevabı 3 puandır.

Süre: Bir ders saatidir.

 

                 Başarılar dilerim.

     Şebnem GÜRSOY YILMAZ

 

CEVAP ANAHTARI:

1-   A

2-   C

3-   A

4-   D

5-   C

6-   B

7-   A

8-   C

9-   A

10- D

11- C

12- B

13- E

14- A

15- C

16- B

17- E

18- E

19- A

20- B

21- D

22- B

23- B

24- E

25- D

26- B

27- E

28- A

29- A

30- C

31- C

32- C

33- C

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et.Devamını Oku