Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

 Lise 1 – 3. Yazılı (örnek)

ADI-SOYADI:

SINIFI:

OKUL NO:

ÖZEL SAMANYOLU LİSESİ LİSE 1 HAFTALIK ÖDEVLERİ-3
Ders Öğretmenleri:
Bülent IŞIKÖzgür AYYILDIZ Hikmet TOZKOPARAN

A-Aşağıda verilen soruların çözümlerini sorunun altındaki ve yanındaki boş kısımlara yazınız.
1.Şekilde verilenlere göre nasıl bir sonuç çıkarılabilir. Aşağıda verilen canlı tek hücreli bir canlıdır(amip)

2.Aşağıdaki deney düzeneğinde; her bir tüpten 1 dakika arayla 1 damla çözelti alınıyor. Alınan çözelti üzerine lügol damlatılıyor. Hangi tüpte renk değişimi ilk önce durur? Niçin? (tükrük içerisinde nişastayı sindiren pityalin enzmi vardır)
I.tüp: 370C, 1 ml tükrük, pH=7
II.tüp: 370C, 1 ml tükrük, pH=2
III.tüp: 600C, 1 ml tükrük, pH=7
IV.tüp: 00C, 1 ml tükrük, pH=7
V.tüp: 600C, 1 ml tükrük, pH=2
3.Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.
(+) renk değişimi olduğunu, (-) olmadığını göstermektedir.

AYRAÇLAR

İYOT ÇÖZ.
NİTRİK ASİT
FEHLİNG ÇÖZ.
X
+
+
+
Y


+
T
+

+
M
www.sorubak.com
+

a. Hangi besin veya besinlerde sadece protein vardır? Niçin?

b. Hangi besin veya besinlerde nişasta vardır? Niçin?

c. Hangi besin veya besinlerde yağ vardır? Niçin?

d. Hangi besinlerde glikoz bulunur? Niçin?

4.İnterfaz kaç safhadır ve özellikleri nelerdir?

5.Mitozda neden krossing over gerçekleşmez?

6. 2N= 46 olan bir hücrenin;
a. Haploid kromozom sayısı:
b. Hücre tipi ( Vücut ve ya üreme hücresi ):
c. Homolog kromozom çifti sayısı:
d.Kromatit sayısı ne olur? Neden?:
7..Aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların mayozun hangi safhasında gerçekleştiğini karşısına yazınız?
a. İğ ipliklerinin oluşumu:
b. Eş kromozomların hücrenin karşı kutuplarına çekilmesi:
c. Homolog kromozomların hücrenin ekvatorial kutbunda sıralanması:
d. Tetrat oluşumu:
e. Krossing-over olayı:
f. DNA nın kendini eşlemesi:
8..Homolog ve eş kromozomları karşılaştırınız?
B-Aşağıda verilen test sorularının doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz.

1.I. Eşeli üreyen canlılarda üreme mitozla olur.
II. Canlılarda rejenerasyon ( yenilenme ) olayı mayozla gerçekleşir.
III. Mitoz bölünme canlılarda kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. Yalnız I B. Yalnız IIC. I,II,IVD. III,IVE. II,IV
2. I SentrozomII. MitokondriIII. KloroplastIV. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri hem bitki hemde hayvan hücrelerinde ortak olarak bulur?
A. II,IVB. II,IIIC. I,II,IVD. III,IV E. Yalnız II
3. Canlılarda genetik çeşitliliğe neden olan bazı olaylar ;
I. Mutasyonlar
II. Krossing -over
III. Homolog kromozomların ayrı hücrelere gitmesi
IV. Hatalı DNA eşlenmesi
Bunlardan hangileri sadece mayoz bölünme sırasında gerçekleşir?
A) I ve II         B) II ve IV         C) III ve IV         D) II ve III         E) I ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi yumurta ana hücresinin mayoz I profazında görülen bir olay değildir?
A) Homolog kromozomların eşlenmesi
B) Sentromerlerin ikiye bölünmesi
C) Kiyazmaların meydana gelmesi
D) Çekirdek zarının erimesi
E) Krossing -over meydana gelmesi
5. Aşağıdaki hücresel yapıların hangisinde ATP sentezi yapılmaz.?
A) Sitoplazma
B) Ribozom
C) Kloroplast
D) Mitokondri
E) Mezozom
6. I Hücre zarı
II Klorofil
III Ribozom
IV Sentrozom
Yukarıdaki yapılardan hangileri prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda bulunur?
A) I -II        B) III- IV        C) II -III        D) I-IV        E) I-III
7. I Sentrozomun ikiye bölünmesi
II DNA’nın kendini eşlemesi
III İğ ipliklerinin oluşması
IV Sentromerin ikiye bölünmesi
Mayoz bölünmenin bazı evreleri yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir?
A) I-III-II-IV       B) III-IV-I-II      C) II-I-III-IV      D) IV-II-III-I      E) II-IV-I-III

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.