Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf 2.dönem 3.dil ve anlatım yazılı soruları 2013-2014

ADI:2013-  2014      ÖĞRETİM YILI

KIRŞEHİR  İMAM- HATİP  VE  ANADOLU                   İMAM- HATİP   LİSESİ

DİL VE ANLATIM DERSİ 

11 .  SINIFLAR

  2.DÖNEM  3.YAZILI                                        SINAV  SORULARI

 

ALDIĞI NOT
SOYADI:YAZIYLARAKAMLA
NO:  

                                SORULAR

 S-1)  Aşağıdaki yazının türü nedir ? Bu yazı türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. ( 10 Puan)

 

Yazar bu eserinde bir köyün yaşam gerçeğini ortaya koymaya çalışıyor. Ele aldığı çevreyi ve insanları çok iyi tanıyor. Tanıdığı bu insanların hayat  hikayesinden bir roman yaratmaya çalışmış. Ancak romanı okuyup bitirdikten sonra olayların her ayağı bir yerde havada kalıyor; olayları tek kesit üzerine oturtunca, romandan çok öykü yazmış oluyor.  İnsanoğlu   yazı türlerini değerlendirirken  olay  örgüsünü  bütünüyle düşünmeli  ve öyle değerlendirmelidir. Yoksa  havanda su döver durursunuz.

YAZININ TÜRÜ ………………….                                    ÖZELLİKLERİ:

 

S-2)  Yukarıdaki   paragrafta  geçen deyim ve terimleri  aşağıdaki tabloya yazınız. ( 10 Puan)

                            DEYİMLERTERİMLER

 

  

   

     S-3)  Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.   ( 10 Puan)

a)     Türk  Edebiyatı’ nda  hitabet  türünün en eski  örneği olarak…………………………………………gösterilir.

b)    Ünlü  kişileri çeşitli  yönleriyle tanıtmak  veya toplumu  ilgilendiren  önemli bir  konuyu aydınlatmak  için  ünlü  kişilerle veya  uzmanlarla  yapılan  görüşmelere…………………………..denir.

c)     ………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay  ve  olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye  katkısı üzerinde  durulur.

d)    Türk  Edebiyatı’nda Ruşen  Eşref  Ünaydın,  Yaşar  Kemal, Fikret  Otyam ; dünya edebiyatında ise Jack London ve Ernest hemigway…………………………………….türünün   önemli  sanatçılarıdır.

e)    Hukukla  ilgili konularda veya yargı  önünde suçlamak, savunmak amacıyla  söylenen  konuşmaların  içinde yer aldığı söylevlere……………………………..söylev denir.

  

    S-4) Aşağıdaki yazının türü nedir ?  Bu yazı türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. ( 10 Puan)

Ortahisar  köyü…Peribacaları ormanın ortasında .

             Köylüler aldı dört bir yanımızı,iyi, akıllı köylüler.Efsane  köylüleri.

             Köyü görür görmez , peribacaları ormanına  girerken,Mustafa’ya demiştim ki:

             “Mustafa ,ben burada yapacağımı biliyorum .İnsanlar bu diyarda gece gündüz efsane yaratırlar .Bu köyden ,peribacaları ormanının dolaylarındaki  öteki köylerden yüzlerce peri efsanesi derleyeceğim.”

              Mustafa demişti:

             “Bu köyler senin bildiğin köyler değil,hepsi okur yazar.Osmanlıdan beri bu köyde okul var…Öyle efsaneye mefsaneye inanacağı zor bulursun.”

               

             YAZININ TÜRÜ :………………….                                    ÖZELLİKLERİ:

 

S-5)Yukarıdaki paragrafta  kullanılan basit, türemiş ve birleşik sözcüklere  ikişer örnek yazınız ( 10 Puan).

        

            BASİT

TÜREMİŞ

 

BİRLEŞİK

   

 

S-6) Röportaj ve mülakat  türlerini  karşılaştırarak  farklılıklarını  ve  benzerliklerini yazınız. ( 10 Puan).

A) BENZERLİKLER                                                                   B) FARKLILIKLAR

 

   KASA

Eskiden kasa denilince akla tek renk sıradan bir kutu gelirdi. Günümüzde kasalar teknolojik ve estetik görünüm anlamında fazlaca gelişmişlerdir. İçi neon lamba ile aydınlatılmış kasalara rastlamak bugünlerde mümkün. Kasanın dış görünümü göz zevkiniz açısından önemli olabilir ancak, kasanın görünümüne verilen önemin soğutma konusuna da verilmesi gerekir.Yeni bilgisayar sistemleri yüksek sunan bileşenler ısınma problemine neden olmaktadırlar. İşlemci, ekran kartı ya da sabit disk kasa içerisinde fanlar yardımıyla soğutulabilir. Ancak soğutma sırasında açığa çıkan ısının sağlıklı bir şekilde kasanın dışına atılabilmesi gerekir. En basit soğutma sisteminde bile 2 adet fana ihtiyaç vardır. Biri kasanın önünde, diğeri arkasında yer alır. Öndeki fan kasa içerisine hava alırken, arkadaki fan sıcak havayı dışarı atmakla görevlidir. Piyasada maalesef satılan kasaların çoğu tek fan içermektedir.Fan sayısı arttıkça soğutma işlemi daha başarılı olacaktır. Kimi kasalarda üstte de üçüncü bir fan görüldüğü gibi ön veya arka panelde de birden fazla fan bulunabilir.

 

 S-7) Yukarıdaki  röportaj  işlediği konuya ve  sunuş biçimine göre ne tür röportaja  örnektir? Bu röportaj türleri hakkında bilgi veriniz.  ( 10 Puan).

 

 İŞLEDİĞİ KONUYA                                                                SUNUŞ BİÇİMİNE GÖRE

                                                                                                

GÖRE RÖPORTAJIN TÜRÜ:………………                         RÖPORTAJIN TÜRÜ:…………………..

 

BİLGİ: ………………………………………                               BİLGİ:……………………………………………………………….

 

S-8) Röportaj ve  gezi yazıları  hangi  özellikleriyle farklılık gösterirler?  ( 10 Puan).

 

 

S-9)  Aşağıdaki söylev  ( hitabet ) , işlediği konuya göre ne tür söylevdir? Bu söylev türü hakkında bilgi veriniz. ( 10 Puan).

Merhaba Kıbrıs’ta barışı, bağımsızlığı ve yurt sevgisini yüreğinde, bilincinde taşıyan   halkımız merhaba!

Kıbrıs  cumhurbaşkanı adayı olarak sizlere bu alanlardan seslenirken partimin görüşlerini düşüncelerini ve hedeflerini de anlatacağım. İçinden geçmekte olduğumuz süreç  zorlu ve sancılı bir süreç.Ve ben diyorum ki: Bu zorlu süreci ancak biz  göğüsleyebiliriz. Halkımıza  ve devletimize   olan  inancımız, saygımız gereği çok çalışacağız.Devletin başına geçmek için sizin desteğinizi  bekliyoruz…

İŞLEDİĞİ KONUYA GÖRE                                                        SÖYLEV  TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ:…………….

SÖYLEVİN    TÜRÜ:…………………..

S-10)Yukarıdaki  söylevde  “gerçek anlam, yan anlam ve mecaz anlamda kullanılan  kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız. ( 10 Puan).

 

 

GERÇEK ANLAMLI     KELİMELER

 

YAN ANLAMLI KELİMELER

 

MECAZ ANLAMLI KELİMELER


 

                                                                                                                                                NOT:  Süre 40 dakikadır .

BAŞARILAR DİLERİM  J

AKIN   DOĞAN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 KIRŞEHİİMAM- HATİP VE   ANADOLU İMAM -HATİP LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM 11 / E SINIFI   “DİL VE ANLATIM   ” DERSİ 3. YAZILI  CEVAP ANAHTARIDIR:

 

      C-1)  METNİN TÜRÜ:    ELEŞTİRİ           

 

        BU TÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

 

1- Eleştiride  bir eser ya da sanatçı  olumlu ve olumsuz  yönleriyle ele alınır.

2- Eleştiri yapılırken somut verilerden yararlanılır.

3-Her eser ya da sanatçı eleştiri konusu olabilir.

4-İyi bir eleştiri öznellikten uzak olmalı, nesnel olmalıdır.

5-Eleştiride açıklama ve tartışmacı anlatım türlerinden; örnekleme,tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından çokça yararlanılır.

6-Eleştiri doğrudan esere yönelik olmalıdır.

7-Eleştirilerde dil ; açık sade  ve  anlaşılır olmalı ; ama bununla birlikte  bir inandırıcılık ve resmiyet de olmalıdır.

( Yukarıdaki özelliklerden herhangi beş tanesi yazılabilir)

 

     C-2)

                            DEYİMLERTERİMLER

 

Ortaya koymak, ele almak, ayağı havada kalmak,havanda su dövmek,tek kesit  üzerine oturtmakYazar,köy,eser, hayat ,çevre, hikayesi,roman,olay,öykü,olay örgüsü

 

C-3)     a) Orhun Abideleri (Göktürk Yazıtları )       b) mülakat     c) Topluma dönük      d) röportaj       e) hukuksal

 

    C-4)  METNİN TÜRÜ :  RÖPORTAJ

 

BU TÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

 

1-Röportaj bir bilgiyi, bir haberi,bir gerçeği, bir sanatçıyı,bir yeri, bir  eşyayı çarpıcı ve yalın bir anlatımla dile getirir.

2-Röportaj türünde tüm anlatım biçimlerinden yararlanılır.

3-Röportaj yazarı konuyla ilgili resim, fotoğraf, çizim ve grafiklerden yararlanarak eserine görsellik katar ve eserini zenginleştirir.

4-Röportaj bir yaşam gerçeğinden yola çıkar.Yazar olayları nesnel bir tutumla aktarır.

5-Tek bir yazı olabileceği gibi, aynı konuyu işleyen bir yazı dizisi biçiminde  de  olabilir.

6-Röportajlar konuyu işleyiş biçimine göre ikiye ayrılır.( Alman ve Amerikan röportajı )

7-İşledikleri konulara göre de  üçe ayrılır.( bir yeri konu alan, bir eşyayı konu alan ve bir insanı konu alan röportajlar.

 

                ( Yukarıdaki özelliklerden herhangi beş tanesi yazılabilir)

   C-5

        

BASİT

TÜREMİŞ

 

BİRLEŞİK

köyü, ormanın, ortasında,aldı,dört,bir,yanımızı,…köylüler, akıllı,girerken, öteki,okul…..Ortahisar,Peribacaları, okur yazar

             

 C-6 )   MÜLAKAT İLE RÖPORTAJIN KARŞILAŞTIRILMASI

A) BENZERLİKLER                                                                   B) FARKLILIKLAR

1-İkisi de düşünce yazısı olup bilgi verir.                    1-Röportajlarda kişisel düşünce ve yorumlara yer verilirken

2-Her iki türde de yalın ve anlaşılır bir di                mülakatta yer verilmez

Kullanılır.                                                                 2-Röportajlarda öznellik ağır basarken,mülakatlarda nesnellik

ön plandadır.

 

C-7)İŞLEDİĞİ KONUYA                                                                             SUNUŞ BİÇİMİNE GÖRE

                                                                                                

GÖRE RÖPORTAJIN TÜRÜ: Bir eşyayı konu alan röportaj               RÖPORTAJIN TÜRÜ : Amerikan röportajı

                                                                                                                 

BİLGİ: Eşyanın dikkat çekici özelliği, düşündürücü            BİLGİ : Bu tür röportajlarda  giriş bölümünde beklenmedik

Özellikleri ele alınıp işlenir.                                           Bir giriş yapılarak okuyucu konuya bağlanır.

  C-8) Röportaj ile   gezi yazısı arasındaki farklar:

  1-Gezi yazılarında  nesnel bir yaklaşım söz konusudur.Oysa bir yeri konu edinen röportajlarda öznellik ağır basar.

2-Gezi yazılarında fotoğraf, resim gibi belgeler çokca kullanılmaz.Oysa  röportajlarda  resimlere, fotoğraflara yaygın şekilde yer verilir.

3-Gezi yazılarında karşılıklı konuşmalara ( diyalog) yer verilmezken röportajlarda  yer verilir.

    C-9) İŞLEDİĞİ KONUYA GÖRE SÖYLEVİN TÜRÜ:  Siyasi söylev

      BİLGİ :   Genellikle parlamentolarda,  diplomatik toplantılarda ya da seçim  dönemlerinde alanlarda  söylenen söylevlerdir.

  C-10) 

 

GERÇEK ANLAMLI     KELİMELER

 

YAN ANLAMLI KELİMELER

 

MECAZ ANLAMLI KELİMELER

Halkımız,Kıbrıs,cumhurbaşkanı, adayı,alanlardan,seslenirken…..   başına              Sancılı ,   göğüsleyebiliriz

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et.Devamını Oku