10.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET ALAETTİNOĞLU LİSESİ 10 FEN/A SINIFI TÜRK EDEBİYATI  DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARIDIR.

1:Sözlü edebiyat ürünlerini yazınız?

2:Aşağıdaki dizelerde yer alan edebi sanatları gösteriniz?

“Yürüyordum; ağlıyordu ırmaklar.”

“Yüce dağ başında siyah tül vardır.”

3:Aşağıda verilen özelliklerden hangileri Göktürk yazıtlarına aittir gösteriniz?

a)Olaylar; gerçekçi bir gözle, somutlayıcı olarak sergilenmez.

b)Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılmıştır.

c)Söz oyunlarından yararlanılmamıştır.

d)Düşünceler kanıtlanmış örnekler verilmiştir.

e)Ağır bir dili vardır.

4:Divan edebiyatının beyitlerle yazılan nazım biçimlerini yazınız?

5:Aşağıdaki cümlelerin karşılarına bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız?

-Beş mesneviden oluşan yapıta “hamse” denir. (    )

-Gazelin son beytine matla denir. (   )

-Makalat adlı eser Hacı Bayram Veli’ye aittir. (   )

6:Dede korkut hikayelerinin özelliklerini yazınız?

7:Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

-Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüme …………………………….bölümü denir?

-Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözle Edebiyat Döneminde ………………………

adı verilmiştir.

8:Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız?

Divan-ı Hikmet………………………………..

Mantıku’t Tayr…………………………………

Risalet’ün Nushiyye……………………………

9:Aşağıdaki dörtlüğün kafiyelerini gösteriniz?

Terziye kumaş geldi

Düşünür ki ne kese

Ölçtü biçti

Baktı ki ne cep olur ne kese.

10:”Tuyuğ” hakkında bilgi veriniz?

B   A   Ş   A   R   I   L   A   R

Not:1. Soru 5, 6. Soru 15, diğerleri 10 ar puandır.                                      Ders Öğrt.

Sınav süresi 40 dakikadır.                                                            Muhsin ALTUNER

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir