10.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 3.yazılısı 2014-2015

AD:                                                            SINIFI:10/

SOYAD:                                                          NO:

2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARI

 • Edebiyatımızın dönemlere ayrılmasında aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önüne alınmamıştır?
 1. Dini hayat
 • Kültürel farklılaşma
 1. Dil anlayışı
 • Dil coğrafyası
 1. Ekonomik durum

 

 • İslamiyet öncesi Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  1. Cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
  2. Dörtlüklerden oluşur.
  3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  4. Yuğ, şölen, sığır gibi törenlerden doğmuştur.
  5. Aşk, tabiat, ölüm gibi konuları işler.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  1. Battal Gazi Destanı
  2. Şu Destanı
  3. Oğuz Kağan Destanı
  4. Bozkurt Derstanı
  5. Alp Er Tunga Destanı
 • Aşağıdakilerden hangisi halk şiirimizin özelliklerinden değildir?
  1. Hece ölçüsü kullanılması
  2. Dörtlüklerden oluşması
  3. Genellikle yarım kafiye kullanılması
  4. Sözlü olarak yaratılması
  5. Sanatlı anlatım kullanılması

 

 • Edebiyatımızda mesnevi nazım şekli ilk defa hangi eserde kullanılmıştır?
  1. Atebet’ül Hakayık
  2. Kutadgu Bilig
  3. Divan-ı Hikmet
  4. Divan-ü Lügati’t Türk
  5. Muhakemet’ül Lügateyn

 

6)Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerin yapısında bulunan ana öğelerden değildir?

 1. A) Kişi  B) Zaman               C)  Tip
 2. D) Mekan        E) Olay

 

7)Anadolunun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?

 1. a) Manas b) Şehname c) Yaratılış
 2. d) Danışmendname e)Oğuz Kağan

 

Yalancı dünyaya konup göçenler

Ne söylerler ne bir haber verirler

Üzerinde türlü otlar bitenler

Ne söylerler ne bir haber verirler         Yunus Emre

8) Yukarıdaki dörtlük döneminin zihniyeti ile ilgili ne tür bilgi vermektedir?

 1. a) Dini b) Siyasi c) Ekonomik
 2. d) Askeri      e) Sivil

9)Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü ürünlerinden değildir?

 1. Sav b. Sagu c. Mesnevi
 2. Destan e. Koşuk

10)Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur?

 

 

 

 1. Destan b. Masal c. Deneme
 2. Roman e. Hikaye

11) Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?

 1. A) Sagu  B) Koşma        C) Semai         D) Gazel             E) Ağıt

12) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 1. A) Çok süslü bir dil vardır.
 2. B) Hece .ölçüsü kullanılmıştır. sorubak.com
 3. C) Dilde millilik hakimdir.
 4. D) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. E) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.

13).   I. Yusuf Has Hacip tarafıdan yazılmıştır.

 1. Islami Dönem Türk Edebiyatının ilk eseridir.

III. Eser mesnevi tarzda yazılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen eser hangisidir?

 1. A) Divan-ı Hikmet B) Atebetü’l Hakayık
 2. C) Kutadgu Bilig        D) Mesnevi
 3. E) Divanü Lugati’t –Türk

14)Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi iIe ilgili değildir?

 1. A) Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
 2. B) Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
 3. C) Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
 4. D) Destanlarda milletlere ait özelliklerin görülmesi
 5. E) Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi

15)Aşağıdakilerden hangisinde Türk destanları bir arada verilmiştir?

 1. A) Oğuz Kağan, Ergenekon, Şehname
 2. B) Oğuz Kağan, Türeyiş, Ramayana
 3. C) Mahabarata, Bozkurt, Türeyiş
 4. D) Bozkurt, Şehname, Göç
 5. E) Ergenekon, Alp Er Tunga, Şu

16)Yazılı edebiyat dönemine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Metinlerde Türklerin Çinlilerle ilişkisi de anlatılmıştır.
 2. B) Köktürk Yazıtları 1. Köktürk Devleti Döneminde dikilmişir.
 3. C) Uygur metinleri dini ağrlıklıdır.
 4. D) Köktürk YazıtlarıTonyukuk, Kül Tigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir.
 5. E) Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanımıştır.

17)       Acep bu derdümün dermanı yok mı

Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

 

Yanaram mumlayın başdan ayaga,

Nedür bu yanmagın payanı yok mı

Hoca Dehhani

Yukarıdaki beyitin  teması aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Dertlerin dermansızlığı
 2. Aşk
 3. Aşk acısı
 4. Ayrılık
 5. Sevgilinin vefasızlığı

 

18)        I- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.

II- Dini törenlerden doğmuştur.

III- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.

IV- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.

V- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

 

 1. a) I.     b) II.     c)     III    d)         e) V.

 

“Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını taşkın ve gür lirimi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Şiirlerinde ilahi aşkı ve insan sevgisini işlemiştir.”

19)  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?

 1. Yunus Emre
 2. Yusuf Has Hacib
 3. Mevlana
 4. Kaygusuz Abdal
 5. Hoca Dehhani

20)Aşağıda Battalname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Bu destan sözlü geleneğin özelliklerini taşır.
 2. b) Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destan sayılır.
 3. c) Eser 15. yy’da yazıya geçirilmiştir.
 4. d) Battalgazi’nin Mısırlılarla yaptığı savaşlar anlatılır.
 5. e) Bu destanın teması “kahramanlık”tır.

 21.Aşağıdakilerden hangisi ‘Anonim Halk edebiyatı’ ürünlerinden biri değildir?

 1. A) Mani B)  Türkü
 2. C) Ninni D)  Koşma
 3. E) Bilmece

22.”Bektaşilerin söylediği ilahilerdir. İlahiden farkı Bek­taşi ulularını övmesi, tarikat ilkelerini yansıt­ması, bu inancın savunucusu olmalıdır.”

Yukarıdaki sözü edilen bu şiir türü, aşağıdaki­lerden hangisidir?

 1. A) İlahi B)  Deme
 2. C) Devriyye D)  Nefes
 3. E) Şathiyye

23.Aşağıdakilerden hangisi ‘koşma’nın özellikle­rinden biri değildir?

 1. A) Dörtlük sayısı genellikle 3 – 5 arasıdır.
 2. B) Halk edebiyatının en az kullanılan nazım biçi­midir.
 3. C) On birli hece ölçüsüyle söylenir.
 4. D) Hem bir nazım biçimi, hem bir ezginin adı olup Divandaki gazeli andırır.
 5. E) Konusuna göre koçaklama, güzelleme, ağıt, taşlama adlarıyla adlandırılır

24.Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde veril­miştir?

 1. A) Göktürk – Uygur – Arap – Latin
 2. B) Uygur – Göktürk – Arap – Latin
 3. C) Uygur – Arap – Göktürk – Latin
 4. D) Göktürk – Arap – Uygur – Latin
 5. E) Göktürk – Uygur – Latin – Arap

 

25.Aşağıdakilerden hangisi tasavvufla ilgilenme­miştir?

 1. A) Kaygusuz Abdal B)  Pir Sultan Abdal
 2. C) Yunus Emre         D)  Dadaloğlu            E)Mevlana

                                                                                                                                        HER SORU 4 PUANDIR. BAŞARILAR.  

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1 Response

 1. esra bilgin dedi ki:

  inşllah snvda bu sorular çıkar veya bnzeri ve cevapları kontrol etmek için keşke cevapları olsydı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 66 = 73

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.