Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf kimya 2.dönem 1.yazılı soruları 2015

Adı Soyadı : 2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI
Numarası : 10 ASINIFIII. DÖNEM KİMYAI. YAZILISI
-B-
I. Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (10 puan)
( )Bağ enerjisi 40 kJ/mol veya daha fazla olan etkileşim türüne kuvvetli etkileşimler denir.
( )İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol bağları(London kuvvetleri) yalnızca polar moleküller arasında geçerlidir.
( )İyonik bağı oluşturan iyonların çapı arttıkça iyonlar arasındaki etkileşimin şiddeti artacağı için iyonik bağ zayıflar.
( )Çarpışmalar ve elektriksel yüklerin etkisi ile soy gaz atomları ve apolar moleküller geçici dipol karakter kazanır.
( )C2H4OH ve H2O molekülleri arasında yalnızca hidrojen bağları vardır.

II. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (10 puan)
1. Kimyasal türler arası etkileşimleri ………………………………… ve …………………………………..etkileşimler olarak iki sınıfta inceleyebiliriz.
2. He,O2 ve CO2 gibi türlerden oluşan maddeler. ……………………………….kuvvetleri sayesinde sıvılaşabilirler.
3. Periyodik cetvelde 7A grubuna, tuz oluşturan anlamında ………………………………..denir.
4. Gaz halindeki bir atomun son yörüngesinden bir elektron koparmak için vermemiz gereken enerjiye ………………………………………………………..
5. Periyodik cetvelde en iyi metal Fransiyum (Fr)(7.periyot 1A), en iyi ametal ise ……………………………..dır.
III. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (Her soru 5 puan)

1. Apolar moleküller arasında hangi etkileşim türü vardır?
A) Dipol-dipol B) lyon-indüklenmiş dipol C)lyon-dipol
D) London kuvvetleri E) Hidrojen bağı
2. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin molekülleri arasında hidrojen bağıoluşmaz?
A)SİH4 B)H20 C)NH3 D) CH3COOH E) HF

3. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Polar moleküller arasında yalnızca dipol-dipol kuvvetleri etkindir.
B)Metallerde değerlik elektronlarının serbest hareketi ile elektrik akımı iletilir.
C)Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimlere fiziksel bağ da denir.
D)Kimyasal türler arasındaki güçlü etkileşimlere kimyasal bağ denir.
E)Bir kimyasal bağın iyonik karakteri bağı oluşturan atomların elektronegatiflik farkına bağlıdır.

IV. Aşağıda verilen problemleri çözünüz?
1. Aşağıda bazı kimyasal tür çiftleri verilmiştir. Bu çiftler arasındaki etkileşimleri belirleyerek birbirleri içinde çözünüp çözünemeyeceklerini yazınız.(10 puan)
Bileşik NaCI / H20 CCI4- H20
Çözünür/ Çözünmez
Etkileşim Türü
2. 4,4 gram CO2gazı;a)Kaçmoldür? (C:12,O:16 g/mol) b) Kaç tane molekül içerir?(15 puan)

3. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin suda çözünmesini beklersiniz? Açıklayınız.(10 puan)
a)Etan b) Asetik asit c) Asetaldehit
Atom H N O C
Elektronegatiflik 2,1 3,0 3,5 2,5
4. Yandaki tabloda verilen bazı atomların elektronegatiflik değerlerden yararlanarak oluşacak bağlardanhangisinin polarlığının en az olduğunu açıklayınız.(10 puan)

5. He ve SO2 gazlarının sabit basınç ve sıcaklıktaki difüzyon hızlarının oranı nedir? Hesaplayınız. (He:4, S:32, O:16)(10 puan)

6. Sabit sıcaklıktaki bir gazın 0,7 atm’deki hacmi 350 cm3 olarakölçülüyor. Bu gazın aynı sıcaklık ve 1 atm’deki hacmi kaç cm3 olur?(10 puan)

www.sorubak.com

Bildiğiniz soruları cevaplarken hatırlayamadıklarınızı da yapacağınıza inancımla ve olumsuzluklara takılıp kalarak anı kaçırmamanız ümidi ile,Muvaffakiyetler Dilerim| Dr. Mustafa CAN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.