10.sınıf fizik 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Ad soyad:                                                                                                       2013-2014 Öğretim Yılı

No:                                                                                                Adana, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Sınıf :                                                                                                      10.Sınıf Fizik dersi I.D.I.Yaz. soruları

 Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (4Puan)

1-  ……………………………………… oranına  varlıkların dayanıklılığını denir.

2-Bitkilerin suyu topraktan alıp en üst kısımlara çıkarabilmesi sıvıların…………………………… özelliğidir.

3-Tabloda büyüklüklerin boş olanlarına birimlerini ve vektörel veya skaler olup olmadığını işaretleyiniz

Büyüklük

Birim

Skaler

Vektörel

İvme

m/s2

Kütle

 

 

4-   Aynı madde molekülleri arasında çekim kuvvetine    ……………………………denir.

 

5-  Adezyon ve kohezyona bağlı sıvılardaki bu etkileşime ………………………………….. denir.

 

Aşağıdaki Cümlelere Doğru için (D) ,Yanlış için (Y) yazınız  (3 Puan)

1- Plazmalar ısıyı ve elektriği iyi iletirler. (    )

 

2-Güneş olmasaydı atmosferdeki gaz molekülleri yeryüzüne düşerek  sıvı veya katı hale geçer .  (    )

 

3-Yönlü  büyüklüklere  skaler  büyüklükler  denir. (    )

 

4-Güneşten gelen yüklü parçacıklar dünyanın manyetik etkisiyle saptırılarak   ekvatora  doğru çekilir  (     )

 

5- Sıvı molekülleri arasındaki etkileşim sonucu oluşan yüzey gerilimi sayesinde su böceklerinin su yüzeyinde rahatça hareket etmesini sağlar.  (    )

ÇOKTAN SEÇMELİ (7 Puan)

1– Aralarında 900 lik açı bulunan  F1 =3N   ve F2= 4N olan kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton dur?

A) 5                    B ) 6               C) 7                       D) 8

2-  Şekildeki iki kuvvet arasında 00 < q < 900  bir açı olduğuna göre bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)30                 B) 31               C) 26                D) 37

 

3- Birim kare üzerinde verilen  kuvvetlerin bileşkesi kaç birim dir ?

 

A) 2                B) 5              C) 2√3                       D) 3√2

 

4-Şekilde verilen 10 birimlik kuvvetin bileşenleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?          (sin370=0,6  cos37 0=0,8)

A) Fx=6 , Fy=8                    B) Fx=8 , Fy=6

C) Fx=4 , Fy=6                D) Fx=3 , Fy=4

5- Atmosferin varlığını devam ettirmesi için  gereken etkenler aşağıdakilerden hangisidir ?

 

A)Yerçekimi-Hava                 B) Yerçekimi-güneş

 

C)Dünyanın manyetik alanı-Güneş     D) Güneş-Aurora

Soru – Cevap (10 Puan  )

 

1-Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur  ?

(Cos1200= -1/2)

 

2-Bir kenarının uzunluğu  5N olan Birim kare üzerinde verilen üç kuvvetin bileşkesi kaç N dur?

 

3-Yarıçapı  r: 3cm  yüksekliği   h: 5 cm olan silindir şeklindeki cismin dayanıklılığını bulunuz.(π:3)

 

Ad soyad:                                                                                                     2013-2014 Öğretim Yılı

No:                                                                                                Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Sınıf :                                                                                                      Fizik dersi I.D.I.Yaz. soruları

 Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (4Puan)

1- Deterjan ve sıcak su , …………………………………azaltır.

2- Farklı iki maddenin birbirini yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine  ………………………………….denir

3- Cisimlerin Hareket durumlarında veya şekillerinde değişiklik yapan etkiye  ……………………………denir.

 4- ……………………………………………..oranına  varlıkların dayanıklılığını denir.

5- Tabloda büyüklüklerin boş olanlarına birimlerini ve vektörel veya skaler olup olmadığını işaretleyiniz

BüyüklükBirimSkalerVektörel
Hız
Sıcaklık0K

 

 

Aşağıdaki Cümlelere Doğru için (D),Yanlış için (Y) yazınız  (3 Puan)

1- Su damlalarının cama yapışması adezyondadır. (    )

2- Yerçekimi kuvvetine olmasaydı atmosferdeki gaz molekülleri uzaya dağılırdı . (   )

3- Yönsüz  büyüklüklere  vektörel  büyüklük denir. (    )

4- Sıvılarda yüzey geriliminin artması diğer maddelerle etkileşimini   kolaylaştırmaktadır. (    )

5-  Evrenin yaklaşık % 96 sı   plazma özelliği taşımaktadır.  (    )

ÇOKTAN SEÇMELİ (7Puan)

1– Şekildeki iki kuvvet arasında 900 < q < 1800  bir açı olduğuna göre bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)2                B) 4                C)6                      D)8

2– Şekilde verilen F kuvvetinin  Fx bileşeni 12N ise   F  ve  Fy  hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

(sin370=0,6  cos37 0=0,8)

A) F= 9  ,  Fy= 15        B) F= 15  ,  Fy= 9                           C) F= 15  ,  Fy= 20                        D) F= 20  ,  Fy= 15

3-Birim kare üzerinde verilen  kuvvetlerin bileşkesi kaç birim dir ?

A) 2                  B) 3                C) 4                           D) 5

4- Aralarında 900 lik açı bulunan  F1 =8N   ve F2= 6N olan kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton dur?

A) 9                 B ) 10                C)11                      D)12

5- Aşağıdakilerden hangileri  Dünyanın bir manyetik alana sahip olduğunu gösterir ?

 

I     Yerçekimi

II    Pusula

III  Atmosfer

IV  Aurora

     A) I ve II                                      B) I ve III                                                         C) II ve IV                                 D) III ve IV

Soru – Cevap (10 Puan  )

 

1- Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur  ?

(Cos450= 0,7)

2- Bir kenarının uzunluğu  5N olan Birim kare üzerinde verilen üç kuvvetin bileşkesi kaç N dur?

 

3- Kenar uzunlukları a:3cm , b:4cm  ve  c:6 cm olan şekildeki cismin dayanıklılığını bulunuz.

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

“10.sınıf fizik 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları 2013-2014” üzerine 5 yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 86 = 91

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.