Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf din dersi 1.dönem 2.yazılı 2014-2015

SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ 2014/2015 YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  

  1. SINIFLAR 1.DÖNEM 2. ORTAK YAZILISI

ADI:                                        SOYADI:                                              SINIF:                    NO:                         PUAN:

SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi Allahın İradesinin tanımıdır?İlk 20 sorunun cevabını sadece aşağıdaki kutulara yazınız.

a-Her şeyi bilmesi                b-Her şeyi yaratması

c-Her şeyi dileyebilmesi      d-Her şeyi işitmesi

2-“ Allah birdir ve O’ndan başka ilah yoktur.” İslâm inanç sisteminde bu cümleyi ifade eden kavram hangisidir?
A- Tevhid    B- İhsan  C- İhlas                 D-Teslis

3 Aşağıda verilen Peygamber-Kutsal Kitap

eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık vardır?

  1. a) Hz. Musa (a.s) – İncil b) Hz. Davut (a.s) – Zebur
  2. c) Hz. İsa (a.s) – İncil d) Hz. Muhammed – K.Kerim

4-Aşağıdakilerden hangisi namazın her rekatında mutlaka okunması gerekir?

a-Subhaneke          b-Fatiha     c-Kevser        d-İhlas

5-İnanç ve ibadetle ilgili hangisi yanlıştır?

A-İnanç, insanı ibadet yapmaya yönelten etkendir,

B-İbadetlerin yapılmaması inancı etkilemez.

C-İnançsız ibadet kabul olmaz.

D-İnançla ibadet arasında sıkı bir ilişki vardır,

 6-Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A-Oruç-Hac   B-Hac-Zekat  C-Namaz-Oruç   D-Namaz-Zekat

7-Akşam namazının farzının üçüncü rekâtında Fatiha Suresi okunduktan sonra ne yapılır?

A- Rükû yapılır       B- Secde yapılır

C- Bir sure okunur D- Selam verilir

8-Tüm evrende bir düzenin olması aşağıdakilerden hangisinin ispatıdır?

A-Evrenin yaratıldığının              B-Allah’ın birliğinin

C-Peygamberin varlığının           D-Ahiretin gerçekliğinin

9-“Ne yapayım, elimden geleni yaptım ama olmadı, nasibim böyleymiş, takdir-i İlahi” diyen bir kimse hangi durumda bu sözünde haklı olabilir?

a-Hakkında olan bir olaydan sonra   b- Elinden geleni yapmayıp sonucu olumlu çıkan bir olaydan sonra

c- Elinden geleni yapıp sonucu olumlu çıkan bir olaydan sonra   d-Elinden geleni yapıp sonucu olumsuz çıkan bir olaydan sonra

10- Aşağıda verilen namaz ismi, rekat sayısı ve dini  hükmü ile ilgili hanginde yanlışlık yapılmıştır?

a- Cuma namazı- 10 rekat- farz              b- vitir namazı-3 rekat- vacip

c- yatsı namazı- 10 rekat- farz                d- bayram namazı-2 rekat-farz

  1. ‘Sübhane Rabbiyel azim’’ namazın neresinde söylenir?
  2. A) Sücut B)Kıyam C) Rüku      D)Kade-i ahire

12-Akıllı, ergenlik çağına gelmiş,………. ve zengin Müslümanların hayatlarında ……kez  ……. İbadetini yerine getirmeleri ………..  boşluklar hangi şıkla doldurulmalıdır?

a-hür-bir-kurban-vacip        b-buluğa ermiş-bir-hac-vacip

c-hür-bir-hac-farzdır           d-hür-bir-hac-vacip

13- Hangisi namazın dışındaki şartlardan biri değildir?

A- vakit                   B- niyet

C –setri avret           D- kıraat

14-Peygamber Efendimiz bize en çok  hangi yönden örnek gösterilmiştir?

a-Dürüstlük    b-Yardımseverlik    c-Güzel Ahlak       d-Tebliğ

15-Beş vakit namazın toplam  rekât sayısı kaçtır?(vitir dahil)

A- 37             B- 40       C-43             D- 17

3-                    16- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)Kader             b) Oruç         c) Kurban         d) Hac

17- Aşağıdakilerden hangisi Kurban ibadetiyle ilgili yanlış bir bilgidir?   A-mal ile yapılan bir ibadettir.   B-kurban kesmek zenginlere farzdır. C- kurban bize Hz. İbrahim ve İsmail i hatırlatır. D- Kevser suresinde kurban emri verilir.

18-İbadeti aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde tanımlar?

a-Allah’a gönülden bağlanmak   b-Allah’a gönülden itaat etmek

c-Allah’a gönülden bağlanarak emir ve yasaklarını yerine getirmek

d- Allahın emir ve yasaklarını yerine getirme

19-İnsanın üzerine düşen her şeyi yaptıktan sonra o işin olumlu veya olumsuz sonuçlanmasını hoşnutlukla karşılamaya ne denir.

a-Kader        b-Kaza                c-İman           d-Tevekkül

20- Hangisi ibadetlerle ilgili temel ilkelerden birisi değildir? 

  a- açıklık                  b- samimiyet   c-güç yetirebilirlik     d- gösterişten uzak olmak

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□ 8□ 9□10□

11□12□13□14□15□16□17□18□19□20□

 

Aşağıdaki  doğru cümlenin başına “D” , yanlış cümlenin başına “Y” işareti koyunuz.

 

(    ) Hz. Hüseyinin soyundan gelenlere şerif ünvanı verilir.

(    ) Çalışıp üretmek islamda salih amel kapsamında sayılır.

(    ) Hac ibadeti Mahşerin Provasıdır desek yeridir.

(    ) Dünya ahiretin tarlasıdır. sözü Kurandan bir ayettir.

(    ) Kader kavramı sadece İNSAN la ilgili bir kavramdır.

 

Aşağıdaki 25 sorunun cevabını yandaki boşluklara yazınız.

 

1-) Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmeye ne denir?

2-) Kulun rabbine en yakın olduğu zaman hangisidir?

3-) Ahirette inkarcıların ebedi kalacakları yere ne ad verilir?

4-)Allah ile irtibata geçme, iletişim kurma, O’na sığınma, lutfunu ve yardımını dilemeye ne ad verilir?

5-)Bayram namazı tam olarak ne zaman kılınır?

6-) Hz. Alinin babası ve kayın babasının isimlerini yazınız.

7-) Kuranda zekatın anlamı iki kavramla ifade edilir bunlardan en az birisini yazınız?

8-)Beş vakit namazın sadece farzlarının  sayılarını sırayla yazınız. (1+5+4+6+2 şeklinde)

9-)Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler ve sürekli sağlık sorunları nedeniyle bu ibadeti yerine getiremeyenler ne yaparlar? Sadece ismini yazınız.

10-)Hamile veya çocuk emziren kadınlar oruç tutmakla yükümlü değildir. Tutamadıkları orucu daha sonra tutarlar. Bu daha sonra tutulan oruca  ne denir?

11-)Hacılar kabenin etrafında 7 kez dönerler Bu dönüşlerden her birine ne ad verilir?

12-)İnsanın yaptığı hatadan, işlediği günahlardan pişmanlık duyup, bir daha yapmama kararı almasına ne ad verilir?

13-)Hz. Aliye Allahın rızasını kazanmış anlamında hangi lakap takılmıştır?

14-)Yüce Allahın dilediklerini, emirlerini, yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne denir?

15-) Ruku ve secdesi olmayan dua niteliği taşıyan namaz hangisidir?

16-)Hurma aşılama ile ilgili peygamberimizin sahabilerle arasında geçen olay efendimizin hangi özelliğini vurgular?

17-)Hz. Peygamberin ahlakıyla ilgili soru soranlara O’nun ahlakı KURAN’dır diyen kimdir?

18-)Peygamber Efendimizin “Kurban  atanız ………… in sünnetidir. Sözünde boş yere ne gelmelidir?

19-)Kurban kesecek kişi hangi sözle kurbanını kesmeye başlamalıdır?

20-)Hacda şeytan taşlanan yerin adını yazınız.

21-) “Namaz dinin …………………..dir” Efendimizin  sözünde boş bırakılan yere ne gelmelidir?

22-)Peygamberlerde bulunan ortak özelliklerden akıllı ve zeki olmak hangisidir?

23-)Sabah namazının sünnetini kılıyorsunuz. İkinci rekat bitti  tahiyyata oturdunuz. Neler okursunuz?

24-)Rabbena lekel hamd  ne anlama gelir?

25-) Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra getirilen tekbirlere ne denir

 

Not: Her sorunun doğru cevabı 2 puandır.        BAŞARILAR

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

1 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.