10.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 10 FEN A/C SINIFLARI DİL VE ANLATIM 1.YAZILI SINAVI ve YANITI

ADI ve SOYADI:

SINIF ve NO:

PUAN: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Süre bir ders saatidir. Başarılar dilerim. Erol AYDIN / DVA ÖĞRT.

 
Emredici Anlatım

Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Emir, telkin ve öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir. Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır. Cümlelerde fiiller hakimdir. Uyulması beklenen bir anlatımı vardır.

 
1) Aşağıdaki örnek metinlerden yararlanarak epik ( destansı) Destansı Anlatım

1.Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.
2.Destan türünün yiğitçe havası vardır.
3.Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır.
4.Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.
5.Etkileyici bir özellik taşır.
6.Sürekli hareket vardır.
7.Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.
8 Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir.
9.Anlatımda abartıya yer verilebilir.
10.Sanatlı bir dil kullanılır.
ve emredici anlatımın üçer özelliğini yazınız.(12p)
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol.
Hoşgörürlükte deniz gibi ol.
Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.
Hz. Mevlana
Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon’dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir.” Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı’nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.
Ergenekon Destanı’ndan
2)Boşlukları üzerinde doldurunuz. (6p)
a)Betimlemeler sanatsal betimleme ve açıklayıcı betimleme olmak üzere iki gruba ayrılır.
b)Varlıkların durumunu, rengini, biçimini, kısacası özelliğini bildiren sıfatlara niteleme sıfatı denir.
3) Öyküleyici anlatımın özelliklerini yazınız. (5p) 4) Öyküleyici anlatımın kullanıldığı türleri yazınız (5p)
*Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir.
*Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.
*Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.
* Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir.
* Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.
* Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
*Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.
*Yaşanmış olaylarda olay zincir, kurgulanmış olaylarda olay zinciri vardır.
* Öykü
* Roman
* Masal
* Anı
* Söyleşi
* Görüşme www.sorubak.com
Kapıda güleç yüzlü , uzun boylu, saçları azıcık dökülmüş bir genç adam duruyordu.Çok tatlı, insanı candan kavrayan bir gülüşü var. Böylesi güzel gülen insanlara herkes çok güvenir. Böyle candan insanları ,herkes çok sever. Nasıl candan bir karşılayış… Sanki kırk yıllık dost gibiyiz . İşte böyle gönlü yüce, gönlü pırıl pırıl insanlar. Böyle dostça, böyle insanca, böyle sımsıcak karşılarlar insanları. İşte asıl insan!..
5)a) Metinden bir bileşik sıfat yazınız.(5p) b) Metinden bir aktarma örneği yazınız.(5p)
( güleç yüzlü genç- saçları azıcık dökülmüş ) ( tatlı gülüş- gönlü yüce )
c) Metinden pekiştirme ve küçültmeye birer örnek yazınız.(4p) d) Metin hangi tip bir betimlemedir? (4p)
( sımsıcak- pırıl pırıl ) ( azıcık) ( Sanatsal betimleme)

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


66 − 63 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.