Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf coğrafya dersi 1.dönem 1.yazılı 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

KADIKÖY İBRAHİM KÜÇÜKÜNAL ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 10/A SINIFI YAZILI SORULARI

  1. 1.       Yukarıda bulunan kayaçlar tablosunu  doldurunuz.( 10 p)

 

  1. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (15 p)

A

v  Tortul kayaçlar ………………………… ve ………………………. etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.

v  Akım rejimlerine göre akarsular; ………………………… ve …………………….. rejimli olmak üzere ikiye ayrılır.

v  Artezyen suları ………………………………………………….  tabaka arasında yer alırlar.

 

 

  1. Fiziksel parçalanma gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda çok etkilidir.

 

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde fiziksel parçalanma etkilidir? ( 10 p )

 

  1. 1                                    b.  2                       c.  3                                       d. 4                                        e. 5

 

  1. Deprem türlerini yazınız. ( 10 p )
  1. Aşağıdaki topraklardan hangisi oluşum bakımından farklı bir gruba girer? (10 p)

 

A)Morenler                                          B)Lösler                                C) Hidromorfik

D)Kolüvyal                                          E) Alüvyal

  1. 6.       Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına (D); yanlış olanlarına (Y) harfi koyunuz. (15 puan)

 

Morenler, rüzgarların aşındırması ve biriktirmesi sonucunda oluşan toraklardır.                                              (…)

Psodomaki Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür                                                                                 (…)

Dünyadaki tatlı yüzey sularının büyük bir kısmını göller oluşturmaktadır                                         (…)

Su döngüsünde buharlaşma, yoğunlaşma  ve toprağa sızma önemli unsurlardır.                                             (…)

Yeryüzünde 7 okyanus bulunur.                                                                                                                  (…)

  1. Aşağıdaki tabloda  göllerin oluşum süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilerin, oluşumlarına göre göl çeşitlerinden hangisine  ait olduğunu, tabloda boş bırakılan satıra yazarak belirtiniz.  ( 15p)                                                             

Gölün Oluşum Süreci

Oluşumuna Göre Gölün Çeşidi

Yerkabuğu hareketleri sonucunda oluşan çukurların sular tarafından doldurulması ile oluşan göllerdir.Lut gölü örnektir. 
Alçak kıyılarda dalga ve akıntıların etkisiyle meydana gelen kıyı kordonlarının bir koy veya körfezin önünü kapatması ile oluşan göllerdir.Büyük Çekmece gölü örnektir. 
Akarsu vadilerinin alüvyal malzemeyle kapatılması ile  oluşan göllerdir.Çıldır gölü örnektir. 
Yamaçlardan kopan bir kütlenin akarsu vadisinin önünü kapatmasıyla oluşan göllerdir.Uzungöl örnektir. 

 

 

  1. 8.      

 

Yukarıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.(15 p) www.sorubak.com

 

Başarılar Dilerim.

İlhan KÜÇÜKÜNAL

Coğrafya Öğretmeni

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.