1.sınıf 2.dönem 1.zümre öğretmenler toplantısı 2015

UYGUR  İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                           AMASYA

12.02.2015  Çarşamba günü saat 14.45’de  toplantı  odasında  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2014-2015 Eğitim –Öğretim yılı 2.Dönem  1.sınıflar Zümre Öğretmenler kurulu toplantısı yapmak istiyoruz.

Gereğini  bilgilerinize arz ederiz

Orhan CESUR

1-A Sınıf Öğrt        .

Yusuf KOÇAK

Okul Müdürü

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklamanın yapılması
 2. dönem yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.
 3. dönemin değerlendirilmesi.
 4. Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması..
 5. Seviyesi düşük öğrencilerle birlikte yapılacak çalışmaların tespiti.
 6. dönem için sınıfın düzenlenmesi
 7. Veli toplantılarının değerlendirilmesi ve veli ve öğretmen işbirliği
 8. 2014-2015 öğretim yılı çalışma takviminde 2. dönemin incelenmesi
 9. Öğrenci kılık ve kıyafetleri
 10. Sınıf içi ders araç ve gereçleri
 11. Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması
 12. Sınıf ve okul temizliği
 13. Derslerde kullanılacak metot ve teknikler belirlenmesi
 14. 2014-2015 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilere verilecek ödevlerinin belirlenmesi.
 15. Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri
 16. Okuldaki mevcut kaynaklardan yararlanma
 17. Ölçme ve değerlendirme
 18. Serbest etkinliklerin hazırlanması
 19. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi ve kitap okuma etkinlikleri.
 20. Dilek ve temenniler, kapanış

Uygur  İlkokulu

2014 – 2015 Öğretim Yılı 1. Sınıf, 2. Yarıyıl

Zümre Öğretmenler Kurulu  Toplantı Tutanağı

 

Tarih                            : 12 Şubat 2015 Çarşamba

Saat                            : 14.45

Yer                              : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar   : Müdür Yardımcı Eray BAŞ, Orhan CESUR

GÜNDEM

Açılış ve yoklamanın yapılması

 1. dönem yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.
 2. dönemin değerlendirilmesi.

Eğitim–öğretim uygulamalarında birinci dönem karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının aranması..

Seviyesi düşük öğrencilerle birlikte yapılacak çalışmaların tespiti.

 1. dönem için sınıfın düzenlenmesi

Veli toplantılarının değerlendirilmesi ve veli ve öğretmen işbirliği

2014-2015 öğretim yılı çalışma takviminde 2. dönemin  incelenmesi

Öğrenci kılık ve kıyafetleri

Sınıf içi ders araç ve gereçleri

Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması

Sınıf ve okul temizliği

Derslerde kullanılacak metot ve teknikler belirlenmesi

2014-2015 eğitim öğretim yılı 2. döneminde öğrencilere verilecek olan performans ve proje ödevlerininbelirlenmesi.

Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri

Okuldaki mevcut kaynaklardan yararlanma

Ölçme ve değerlendirme

Serbest etkinliklerin hazırlanması

Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi ve kitap okuma etkinlikleri.

Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

 1. Uygur İlkokulu Müdür Yardımcısı Eray BAŞ ve 1/A Sınıf Öğretmeni Orhan CESUR öğretmenler odasında toplandı. Uygur İlkokulu Müdür Yardımcısı Eray BAŞ 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminin  hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı.

 

 1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 1-A sınıf öğretmeni Orhan CESUR tarafından okundu. Genel olarak tutanakta alınan kararların yerine getirildiği tespit edildi.

 

 1. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 1. döneminin ilkokuma-yazma öğretimi etkinlikleriyle çok yoğun bir şekilde geçtiği, bu etkinlikler sonucunda her sınıf birkaç öğrenci okumaya geçmediği tespit edilmişir. Diğer derslerde de sürecin ünitelendirilmiş yıllık planlara uygun olarak belirlenen süre içerisinde tamamlandığı ve kazanımlara büyük oranda ulaşıldığı tespit edilmiştir.

 

 1. 1. dönem öğrencilerin okul kültürüne uyum süreçlerinde derslerde tuvalete sadece çok acil durumlarda gidilmesi, derslerde bir şeyin yenmemesi ve içilmemesi gibi alışkanlıkların kazandırılmasında ilk 2 ay zorlanıldığı ve bu davranışların zamanla öğrencilerde oturduğu gözlemlenmiştir. Okuma yazma bilmemelerinden dolayı istenen kitabı çıkarmakta ve yine sayılara çok vakıf olamamalarından dolayı istenen sayfayı bulmakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Okuma-yazma yeteneği ve sayı okuma yeteneği geliştikten sonra bu problem ortadan kalkmıştır. Seslerin öğretiminde projeksiyon makinesinin ve bilgisayarın yardımıyla çokça görsel öğenin (sunular, harf sezdirme videoları) ve drama, öyküleştirme, şarkı söyleme gibi öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerde öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve bilgilerin kalıcılığını artırdığı gözlemlenmiştir. Ancak bazı öğrenci velilerinden gereken desteğin öğrencilere verilmemesi ile sıkıntılar yaşandığı bu durumun da eğitim ve öğretim faaliyetlerine olumsuz yansıdığı tespit edilmiştir.

 

 1. İlk okuma yazma- öğretimi faaliyetleri sonucunda 1/A sınıfında Bayram ASLAN, Bektaş Eren ER, Yiğitcan ESER ve Efe DEMİRER adlı öğrenciler okuma-yazma yeteneğine kavuşamamıştır.Aralığa yazamadığı, harfleri yazılış yönlerine uygun olarak yazamadığı tespit edilmiştir, kalemi istenen şekilde tutamadığı, istenen aralığa yazamadığı, harfleri yazılış yönlerine uygun olarak yazamadığı tespit edilmiştir. İlk 3 ay bu öğrencilerle ince kas gelişiminin sağlanması konusunda çalışılmıştır. Bu süreçte harflerden 1. ve 2. grup verilmiştir. Ancak aile ilgisizliği sebebiyle zaten ilkokuma-yazma öğretimi için gerekli hazır bulunuşluğu ve zihinsel yeterliliği sahip olmayan bu öğrencilerde istenen gelişme sağlanamamıştır.
 2. dönemde sınıf öğretmeni tarafından bu öğrencilerle birebir ilgileneceğini, 2. dönem öğrencileri okuma yazmaya geçirmeye çalışacağını belirtmiştir. Bunun için öncelikle bu öğrecilere  yönelik bir okuma-yazma öğretimi planı hazırlayacağını, Türkçe derslerinde bu  öğrencilere ilkokuma-yazma etkinlikleri yapacağını, gerekli durumlarda sınıfın kalanıyla Görsel Sanatlar, Serbest Etkinlikler dersleri yapılırken bu öğrencilerle ilkokuma-yazma çalışmaları yapacağını ve mutlaka hergün eve ödev vereceğini açıklamıştır. Ailelerle işbirliğinin istenen düzeyde sağlanması halinde bu öğrencilerin de bu bu yetiyi kazanacaklarını belirtmiştir. Okul müdür Yardımcısı Eray BAŞ da yapılacak çalışmaları olumlu bulmuştur.

 

 1. 1. dönem için sınıfta istenen köşelerin (Mevsim Şeridi, Ünite Köşesi, Resim-Yazı Köşesi, Atatürk Köşesi…) ve materyallerin hazırlandığı tespit edilmiştir. 2. dönem için öğrencilerin ders işleniş süreçlerine uygun oturma düzeninin sağlanması gerektiği Okul Müdür Yardımcısı Eray BAŞ tarafından belirtilmiştir.

 

 1. 1. dönem 2 veli toplantısı gerekli tarihlerde gerçekleştirilmiştir:

Veli toplantıları sınıfta istenen başarının elde edilmesinde çok etkili olmuştur. Özelikle uzun tatiller öncesi velilerin bilgilendirilmesi ve her gün öğrencilerin yapacağı bir sayfalık ödevlerin verilmesi unutmayı engellemiştir.  Sınıfta beliren performans düşüklüklerinde velilerle iletişime geçilerek gereken önlemler alınmıştır.

Müdür Yardımcısı Eray BAŞ 2. dönemde de yine velilerle sıkı bir işbirliği içinde bulunularak öğrencilerin düzeyinin daha iyi duruma getirilmesi için veli toplantılarının gerektikçe yapılması gerektiğini belirtmiştir. 1.sınıfta veli-öğretmen işbirliğinin çok önemli olduğu ,belirlenen tarihlerde mutlaka veli toplantılarının yapılacağı,gerekirse telefonlarla da görüşülerek öğrenci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunacağı,ayrıca haftada bir gün öğle arası isteyen velilerin gelerek öğrenci hakkında öğretmen ile görüşebileceklerini sınıf öğretmeni Orhan CESUR söyledi. Öğrencilerin okuldaki ağabey ve ablaları, akrabaları ödevlerin nasıl yapılacağı konusunda devamlı bilgilendirilecek ve öğrencilere ödev yapması sırasında rehber olması sağlanacaktır.

Buna göre 2. dönem için veli toplantısı tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

1. veli toplantısı:5 Mart 2015
2. veli toplantısı: 17 Nisan 2015
 1. 2010- 2011 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi 2. dönemi incelendi. Buna göre :

2.Dönem    : 88   iş günü

İkinci yarıyıl başlangıcı10 Şubat 2015 Pazartesi
23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıİlköğretim okullarında 23 Nisan 2015
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2015 Pazartesi günü başlar 20 Mayıs 2015 Salı sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi13 Haziran 2015 Cuma

Aşağıda belirtilen belirli gün ve haftaların kutlanmasına karar verildi ;

1- 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

2- 18 Mart Çanakkale Zaferi

3- Orman Haftası(21–26 Mart)

4- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

5- Trafik Haftası(Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)

6- Anneler Günü(Mayıs ayının ikinci pazar günü)

7- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

8- 5 Haziran Dünya Çevre günü

 

 1. Sınıf öğretmeni Orhan CESUR 1. dönem kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Yine bu dönemde de kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş,forma ve ayakkabılarının temiz olmalarının sağlanmasına çalışılacağına söyledi.Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği Okul Müdür Yardımcısı Eray BAŞ tarafından belirtildi.

 

 1. 1. dönem öğrencilerin ders aracı-gereci konusunda sıkıntı yaşamadığı belirtilmiştir. Ancak zamanla kalemsiz ve silgisiz gelme gibi olayların geliştiği belirlenmiştir. 2. dönemde de yine velilerden öğrencilerine kaliteli ve yeterli sayıda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve güzel yazı defteri ve kuru boya temin etmeleri isteneceği sınıf öğretmeni Üzeyir Yüksel tarafından belirtilmiştir.

 

 1. 1. dönem öğrencilerde çok fazla devamsızlık olmamıştır. Ancak grip, öksürük gibi ateşli hastalıklar sebebiyle 3-4 gün ardı ardına devamsızlık yapan öğrenciler olmuştur. Bu konuda veli toplantılarında veliler uyarılmıştır. Çocuklarının hastalanmaması için giyimlerine ve beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yine bu dönem öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışılacağı ve okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderileceğini sınıf öğretmeni Orhan CESUR belirtti.
 1. Sınıfın ve okulun temiz tutulması için temizlik kurallarının sınıf öğretmeni Orhan CESUR tarafından tekrar hatırlatılacaktır. Öğrencilerin geri dönüşüm niteliği olan atıkları okuldaki dönüşüm  kutusuna atmaları,  çöp niteliği olan meyve atıkları, kalem artıklarının ve süprüntülerin çöpe atılması gerektiği yeri geldikçe sınıf öğretmeni tarafından tekrarlanacaktır. Öğrencilerin sınıfı ve okulu temiz tutmaları için her öğrenci sırasının altını ve çevresini temiz tutacak, yanlış yapan arkadaşını uyaracak ve nöbetçi öğrenciler sınıfta gözle görülür çamur ve tozları tenefüslerde süpürecektir.

 

 1. Öğrencilerin Türkçe derslerinde güzel ve okunaklı bir el yazısı yazmaları için gerekli olan el becerilerini geliştirmeye gayret edileceğini sınıf öğretmeni Orhan CESUR belirtti. Yine bu derste her öğrencinin okuma hızı arttırılarak, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğinin geliştirilmesine çalışılacağı belirtildi.

 

TÜRKÇE dersi için:Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Görsel okuma yöntemleri-Grupla öğretim tekniklerinin (gösteri,soru yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması)

 

MATEMATİK derslerinde  1. sınıf düzeyinde 2 işlem (toplama ve çıkarma işlemi)  ile zihinden problem çözme, işlem yapma üzerinde durulmasının matematiğin temeli olduğu söylendi.

 

MATEMATİK dersi için :Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Grupla öğretim teknikleri (gösteri,soru-yanıt, eğitsel oyunlar,grup çalışması)

 

HAYAT BİLGİSİ derslerinde kitaplardaki konuların ve etkinliklerinin aksatılmadan düzenli bir şekilde

işlenileceği  ve kontrollerinin yapılacağı söylendi.

 

HAYAT BİLGİSİ dersi için:Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma,Grupla anlatım yöntemleri ( gösteri,soru-yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması ) yöntem,teknik ve metotlarının uygulanacağı söylendi.

 1. Performans Görevlerinin Kaldırılmasının gündemde olduğundan performans görevleri ile ilgili görüşme ileri bir tarihe ertelendi
 2. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılacağı, bilinçlendirileceği, dengeli beslenmenin öneminin anlatılacağı, ağız ve diş sağlığı konusuna önem gösterilmesinin önemi, yapılacak veli toplantılarında ailelere ve zaman zaman da öğrencilere anlatılacağını sınıf öğretmeni Şakir Taşdemir söyledi. Ayrıca öğrencilerin özellikle kahvaltının önemi üzerinde durulacağı,beslenme saatlerinde de çocukların beslenmelerinin olup olmadığının kontrol edileceği veli toplantısında da özellikle bu konu üzerinde durulacağı sınıf öğretmeni Orhan CESUR tarafından söyledi.

 

 1. Okulda bulunan mevcut araç ve gereçlerden ,kaynaklardan zamanı geldikçe kullanılabileceğini Okul Müdür Yardımcısı Eray BAŞ söyledi. Sınıf öğretmeni Orhan CESUR yine sınıflarda bulunan bilgisayar ve projeksiyon makinesinden en iyi şekilde faydalanılacağını ve derslere önceden bu araçlara göre materyal hazırlayarak gireceğini belirtti.

 

 1. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde sınıf içi gözlemlere, gözlem formlarına, performans ve proje görevlerine, sınıf içi etkinliklerde gösterdikleri başarılara göre yapılacağını Müdür Yardımcısı Eray BAŞ söyledi. Birinci dönem öğrencilerin tam olarak okuma yazma yeteneğine sahip olmamaları nedeniyle proje ödevi verilmediği, 2. dönemin başından itibaren proje ödevlerinin öğrencilere liste halinde verilerek ilgisine göre istediğini seçme olanağı verileceği ve yine dönem başında proje ödevi tarihlerinin e-okula girileceği sınıf öğretmeni Orhan CESUR tarafından belirtildi.

 

 1. Serbest etkinlik faaliyet planına uygun olarak folklor, müsamere, konser,  müzik,  monolog,  diyalog,  grup tartışmaları,  güzel konuşma-yazma,  kitap okuma,  dinleme,  sergi düzenleme,  gezi-gözlem,  inceleme,  bilmece,  bulmaca,  atışma,  sayışma,  şarkı ve türkü söyleme,  soru sorma,  cevap verme,  duygu ve düşüncelerini ifade etme,  oyun,  film izleme,  bahçe etkinlikleri,  bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinliklere yer verilecektir.

           

 1. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için yeni kitaplar alınacaktır.Sınıf kitaplığında bulunan kitapların öğrencilerle okunmasını sağlamak için gereken özenin gösterilecektir. Kitapların gerektiği gibi okunup okunmadığının belirlenmesi için kitap değişimi yapılırken, kitapla ilgili sorular sorulması, kitabın anlatımının yaptırılması uygulamalarının yapılması gerektiği sınıf öğretmeni Orhan CESUR tarafından belirtilmiştir.

 

 1. Dilek ve Temenniler bölümünde, Okul müdür Yardımcısı Eray BAŞ ve 1/A Sınıf Öğretmeni Orhan CESUR 2014-2015 eğitim – öğretim yılının 2. döneminin hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYGUR  İLKOKULU

1.SINIFLAR 2. DÖNEM ZÜMRESİ

ALINAN KARARLAR

 1. Okuma-yazma yeteneğini kazanamayan öğrenciler için 2. dönemde harfler baştan verilecek ve aileleri ile işbirliği içerisinde 2. dönemin sonuna kadar bu yeteneğe kavuşmalarına çalışılacaktır.
 2. Sınıfta bulunan köşeler amacına uygun olarak kullanılacak ve azami ölçüde bu köşelerden yararlanılacaktır..
 3. Velilerle işbirliği ve iletişim sürdürülecek ve veli toplantıları karar verilen tarihlere uygun olarak zamanında yapılacaktır.
 4. Öğrencilerin temizlik, düzen ve tertiplerine azami ölçüde dikkat edilecektir.
 5. Öğrencilerin fiziksel gelişimi düzenli bir şekilde takip edilecek bu amaçla belirli aralıklarla boy ve kilo ölçümü yapılacak, gerekli grafikler tutulacaktır.
 6. Derslerin sağlıklı işlenebilmesi açısından öğrencilerin ders araç-gereçlerini bir an önce temini sağlanacaktır.
 7. Sınıfta fiziksel özellikler etkili bir şekilde kullanılacaktır. Öğrenciler sınıf araç-gereçlerini kullanım konusunda bilinçlendirilecektir.
 8. Okula devam konusunda öğretmen ve veli işbirliği ile azami gayret gösterilecektir.
 9. Sınıf ve okul temizliği konusunda öğrenci-öğretmen ve okul yönetimi işbirliği sağlanacaktır.
 10. Bütün derslerde öğrenci merkezli, yapısalcı ve çoklu zeka kuramına uygun yöntem ve teknikler uygulanacaktır.
 11. Öğrencilerin her dönem her dersten en az bir performans görevi, bir eğitim öğretim yılı boyunca istediği dersten en az bir proje yapması sağlanacaktır.
 12. Öğrencilerin düzenli ve sağlıklı beslenmeleri için sınıf öğretmeni etkin çalışacaktır.
 13. Okuldaki ders araç-gereçleri derslerde zamanı geldikçe etkili şekilkde kullanılacaktır.
 14. Ölçme ve değerlendirme için yeni programın gerektirdiği ölçekler esas alınacaktır. Bu amaçla ders içi performans, performans görevleri ve projeler(ileri bir tarihte yeniden değerlendirilecektir) ile öğretmenin gözlem formlarının sonucunda değerlendirme yapılacaktır.
 15. Serbest Etkinlikler dersi MEB’in yayınladığı yönetmelik ve genelgelere uygun olacak öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak işlenecektir.
 16. . Öğrencilerin okumalarının  gelişmesi için Serbest Etkinlikler dersi etkin olarak kullanılacaktır.
 17. Dersler ünitelendirilmiş yıllık planlara ve programa uygun olarak zamanında tamamlanacaktır.
 18. Kutlanacak belirli gün ve haftalar için öğretmen gerekli hazırlıkları yapacak, bu gün ve haftaların öneminin öğrenciler tarafından kavranmasına çalışılacaktır.
 19. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi için öğretmen etkin bir şekilde çalışacak, öğrencilerde okuma ve anlama yeteneğinin gelişmesi açısından öğrencilerin en iyi şekilde sınıf kitaplığından faydalanmaları sağlanacaktır.

Orhan CESUR

1-A Sınıf Öğr

www.sorubak.com

Eray BAŞ

MÜDÜR YARDIMCISI

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

60 + = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.