1.Dönem Astronomi ve Uzay 2.ünite çalışma soruları

2015-2016  I.DÖNEM  ASTRONOMİ  VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ

ÇALIŞMA SORULARI  2.ÜNİTE

1-Güneş merkezli evren modelinin temel prensiplerini ortaya koyan bilim insanı kimdir? (Nicolaus COPERNİCUS-( Kopernik)

2-Güneş sisteminde hangi gezegen Güneş- Dünya arasında  yer alır? ( Merkür)

3-Güneş sisteminin içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin şekli nasıldır? ( Sarmal)

4- Bir gezegenin Güneşe olan maksimum uzaklığı  7R/2 , minimum uzaklığı 3R olduğuna göre gezegenin Güneşe olan ortalama uzaklığı  kaç R ‘ dir?(  aritmetik ortalama alınır)

5-Güneşe en yakın gezegenin adı nedir? ( Merkür )

6-Güneş sisteminde en büyük gezegenin adı nedir? ( Jüpiter )

7-Yerin Güneşe uzaklığı R, Yerin Güneş etrafında dolanım süresi 12 aydır. Güneşe uzaklığı  4Rolan

Bir uydunun Güneş etrafındaki dolanım süresi kaç aydır? ( 96 )

8-  I- Merkürün uydusu yoktur

II-Diğer gezegenlere göre kendi ekseni etrafında ters dönen gezegen  Venüs’tür.

III-Deimos  Mars ‘ın uydusudur

Yukarıdaki yargılardan hangisi yada hangileri doğrudur? ( hepsi)

9-Güneş sisteminde en çok uydusu bulunan gezegen ( Jüpiter )

10-Güneş sisteminin  aynı zamanda Neptün gezegeninin en büyük uydusu ( Triton )

11-Uluslar arası Astronomi Birliği ( UAB ) tarafından alınan kararla hangi yıl Plüton gezegen  sınıfından çıkarılmıştır? ( 2006 )

12-Güneşe yakınlığına göre altıncı gezegen ( Satürn )

13- Halkalı gezegenin adı ( Satürn )

14-Güneşe en uzak gezegen ( Neptün )

15-Samanyolu Galaksisinde bir çok kol bulunmaktadır.Güneşin bulunduğu kolun adı – Orion8 avcı ) koludur.

16-Güneş ve ona yakın kütleli  yıldızların evriminin son aşaması  nedir?kırmızı dev aşamasından sonra beyaz cüceye dönüşür.( soğur ve ışıması biter)

17-Kırmızı dev evresine gelmiş güneş kütleli bir yıldızın dış katmanlarındaki atılan madde nin adı nedir? ( Gezegenimsi bulutsu )

18- Güneş etrafında en hızlı dönen gezegen ( Merkür )

19-Gel-git olayının nedeni nedir? (  Dünya –Ay kütle çekim kuvvetinden kaynaklanır.)

20-Uzaydan mavi renkte görünen atmosferinde % 78 Azot, % 21 Oksijen , bulunan gezegenin adı 8 Dünya )

21-Yıldızları enerji kaynağı nedir? ( Füzyon tepkimeleri)

22-Mars yüzeyinde bulunan aynı zamanda Güneş sisteminin en büyük dağıdır? ( Olympus )

23-Keplerin alanlar yasasına göre ;Gezegenlerin ortalama yarıçap küpünün ,……………….. karesine oranı sabittir. (periyotun)

24-Keplerin alanlar yasasına göre ; gezegenler odaklarından birinde Güneş bulunan …………………..şeklindeki yörüngelerinde dolanırlar.( Elips )

25-Bir yıldızın evriminin son aşaması,  kütlesine bağlı olarak  aşağıdakilerden birisine karşılık gelir.

  • Güçlü bir patlama sonucu yıldız tamamen yok olur
  • Beyaz cüce
  • Karadelik
  • Nötron yıldızı

26- Güneş çekirdeğinde ……………………helyuma dönüşür. ( Hidrojen )

27- Zaman mutlak değil …………………….dir.( göreceli )

28- Astronomide kullanılan  uzaklık birimleri nelerdir?

Yıldızların uzaklıkları çok büyük olduğundan dünya ölçülerindeki uzaklıklar yetersiz kalır.

  1. Astronomi birimi ( AB ) –Güneş- Dünya arası ortalama uzaklıktır.( yaklaşık 150 milyon km)
  2. B) Işık yılı ( (IY )-Işığın bir yılda aldığı yol
  3. Parsek

29-Modern astronomi………………………..Güneş merkezli evren modelinin ayrıntılarını ortaya koyması ile başlar.( Kopernik )

30- Çekim kuvveti ile birbirine bağlı milyonlarca yıldızdan , yıldız kümelerinden , bulutsu ve gaz bulutları ile yıldızlar arası toz ve gazdan oluşmuş sistemlere ………………………..denir.(Galaksi veya gökada)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


14 − = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.