Sor

Selamlaşma Adabını Bir Örnekle Açıklama

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Selamlaşma adabını bir örnekle açıklama
Selamlaşma adabı, insanlar arasında saygı ve hoşgörüyü gösteren önemli bir sosyal davranıştır.

Bir selamlaşma örneği ile adabı açıklamak gerekirse:

İki arkadaş, sokakta karşılaşıyorlar. Birisi diğerine, "Selamünaleyküm Ahmet, nasılsın?" diye sesleniyor. Ahmet ise, "Aleykümselam Mehmet, çok şükür iyiyim. Sen nasılsın?" diye karşılık veriyor. Bu sırada, her iki arkadaş da göz teması kurarak ve gülümseyerek birbirlerine saygı ve sevgi gösteriyorlar.

Bu örnekte selamlaşma adabı şu şekildedir:

Uygun bir selam sözcüğü kullanma: "Selamünaleyküm", "selam" gibi uygun bir selam sözcüğü ile başlayın.
Kişinin adını kullanma: İnsanlar, isimleriyle hitap edildiğinde değerli hissederler. Karşıdaki kişinin adını kullanarak selam verin.
Göz teması kurma: Karşıdaki kişiyle göz teması kurarak, ona dikkatinizi verdiğinizi ve saygı gösterdiğinizi ifade edin.
Gülümseme: Yüzünüzde samimi bir gülümseme ile selamlaşın. Bu, insanlar arasındaki samimiyeti ve sevgiyi artırır.
Karşı tarafın durumunu sorma: Selamlaşma sırasında, karşıdaki kişinin durumunu sorarak onunla ilgilendiğinizi gösterin.
Karşılıklı saygı ve hoşgörü: Selamlaşırken, karşılıklı saygı ve hoşgörü göstererek, insanlar arasındaki ilişkilerin düzgün ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkıda bulunun.
1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim adabına uygun davranışlardan değildir?

 • A ) İletişim saygısızlık içermemeli
 • B ) Bazen kaba, kırıcı ve incitici ifadeler kullanmak
 • C ) Açık, anlaşılır, az ve öz konuşmak
 • D ) Kibar ve nazik olmak

2

İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara .......................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) selamlaşma kuralları
 • B ) sofra kuralları
 • C ) adap kuralları
 • D ) çalışma kuralları

3

.................., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) adap
 • B ) nezaket
 • C ) hoşgörü
 • D ) kurallar

4

Aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir?

 • A ) Gösterişli sofralar hazırlamak
 • B ) Yemekten önce elleri yıkamak
 • C ) Yemeği ölçülü yemek
 • D ) Yemeğe besmele çekerek başlamak

5

Sofraya oturduğumuzda, yemeğe başlamadan önce ........................................, yemeğimizi yiyip bitirdikten sonra yemekten kalkarken ........................................ dememiz gerekir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Bismillah - Elhamdülillah
 • B ) Bismillah - Maşallah
 • C ) Elhamdülillah - Bismillah
 • D ) Maşallah - Elhamdülillah

6

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

7

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

8

Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir?

 • A ) Yemeği hazırlayana teşekkür etmek
 • B ) Yemek yerken ağzını şapırdatmak
 • C ) Yemeğini gezerek yememek
 • D ) Yemeğe besmeleyle başlamak

"Selamlaşma Adabını Bir Örnekle Açıklama" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü İletişim ve Konuşma Adabı Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.