S:1

Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "hayır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biridir? Güneşe yakınlık bakımından dördüncü sıradadır.İki adet uydusu vardır.Yüzeyindeki demir oksitten dolayı Kızıl Gezegen olarak da bilinir.Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik eğitiminin amaçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi toplu(kitle) iletişim aracı değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerden değildir? Adımları 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , ... olan örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A: .........................B: Fourteen eggs Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir? Aşağıdaki sözü edilen eylemlerden hangisi her zaman yapılmaktadır? Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir? 2x2 −5x + 9 cebirsel ifadesinin kat sayılar toplamı kaçtır? Herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklara enerji kaynağı denir. Bu kaynaklar kullanılarak tekrar yeni enerjiler elde edilir.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı değildir? Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir? çalmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir müzik aleti kullanabilmek anlamındadır? Modern Türk edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi haram sayılabilecek davranışlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır? Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Kasabaya yeni atanan genç öğretmen, kısa sürede öyle olaylara tanık olmuştu ki: Bir ay içinde, bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini öğrenmiş gibiyim. diyordu.Bu sözleri söyleyen kişinin durumu, aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? 4 ve 3 rakamlarını birer defa kullanarak yapılabilecek iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır? Denize paralel uzanan dağlar arasındaki vadiler, denizin yükselmesi sonucunda sular altında kalır. Böylece denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünümü alırlar.Bu şekilde oluşan kıyı tipine ne isim verilmektedir? Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. Örneğin, insan ve hayvanların var edilmesinden önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekilde yaratmıştır.Bu harika düzeni keşfetmeye yönelik yapılan bilimsel araştırmalar da Allahın her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamamıza katkı sağlamaktadır. Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır.Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır? Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir? I. Haritanın boyutlarıII. Haritanın ayrıntıyı gösterme gücüIII. Haritası çizilen yerin matematik konumuBir yerin haritasının ölçeğinin değiştirilerek yeniden çizilmesi durumunda yukarıda verilenlerden hangilerinde değişiklik görülür? Televizyonda film izleyen Fırat hangi duyu organını kullanmaz? "çağrı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.at - don't - wake - 8 o'clock - you - up Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş maddedir? Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi odamızı aydınlatır? Hangisi peygamberimizin süt annesine verilme sebebi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)e inanan ilk dört kişiden biri değildir? İspanya, hangi Müslüman komutan tarafından fethedildi? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir