S:1

Ettahiyyâtü ............... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ............ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ............ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ............. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden .......... ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

Ettahiyyâtü ............... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ............ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ............ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ............. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden .......... ve rasûlüh. YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır? sorunun cevabı "lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen kutsal kitap ve peygamber eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak için beyaz çizgilerle belirtilmiş işaretli alanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine örnektir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağ türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi güvenlik alanında çalışan bir meslektir? Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? Aşağıdaki icat edilen teknolojik araçlardan hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır? I. ElektronII. ProtonIII. NötronVerilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ne dersiniz, birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kalır mı? İşte - - - - buna benzer(Hadis-i şerif)Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisinin gelmesi gerekir? Sınıfı süslemek için Ali 14, Ayşe 17, Aslı ise Ayşe'den 9 bayrak daha fazla getirmiştir. Buna göre Ali ile Aslı'nın bayrakları toplamı kaçtır? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç günde olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? Mekkedeki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir? Frigyalılar krallarına ne denirdi? 18 litre kaç yarım litre eder? Sorarım karşılık olmaz sorular Sorarım duygular beni söyletir. Umarım rüzgarlar büyük borular Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Aşağıdakilerden hangisi Tevbe suresinde geçen zekat verilecek kimselerden değildir? Osmanlı Yükselme Döneminde; • 1451-1481 arasına Fatih• 1481-1512 arasına II. Bayezit• 1512-1520 arasına Yavuz • 1520-1566 arasına Kanuni Devri denirken, Kanuni sonrası devre genel bir isim verilmemiştir.Kanuni sonrası dönemin hangi özelliği buna gerekçe olarak gösterilir? I . Hızlı nüfus artışıII. İş makinelerinin sesleri.III. Trafik yoğunluğunun artması.IV. Sanayi ve konut alanlarının yakınlaşması.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ses kirliliğinin nedenlerindendir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. ( ) Çamaşırları çamaşır makinesinde yıkamak daha az su harcar.( ) Otomobili bulan bilim adamı Tohamas Edisondur.( ) Bazı teknolojik ürünler doğaya zarar verebilir.( ) Pazardan patates almak üretime örnek verilebilir.( ) Bilinçli bir tüketici aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. Ben 19 yaşındayım. Ablam benden 9 yaş büyüktür.İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2,507 sayısı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur? Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Hac görevi süresince giyilen beyaz elbiseye ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? Çanakkale savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi imama uyma şartlarından birisi değildir? RTÜKün 2013te yayınladığı Türkiyede Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Alıştırması sonuçlarına göre 6-18 yaş arasındaki kişiler bir günde; *58 dakika radyo,*1 saat 32 dakika Kitap, Gazete, Dergi, *2 saat 39 dakika cep telefonu,*1 saat 55 dakika TV,*1 saat 48 dakika internet kullanmaktadır.Buna göre 6-18 yaş grubu için hangisi söylenemez? Bilgisayarın ilk açılma anından kapanana kadar kullanıldığı sürece görev yapan ana yazılım aşağıdakilerden hangisidir? Soğutucu bir akışkan için;I. Uygulanabilen basınç altında buharlaşmalı veya sıvılaşmalıdır.II. Kritik sıcaklığı düşük olmalıdır.III. Düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam bulunmamaktadır? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bilime daha çok önem vermiştir? Göz yaşı döken bir çocuk bir damlada 2 mililitre göz yaşı dökmektedir. Dakikada 70 damla göz yaşı döken bir çocuk 5 dakika ağlarsa kaç mililitre göz yaşı dökmüş olur? Namaz vakitlerinde ezan okuyarak Müslümanları namaza davet eden cami görevlisi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir