Sor

Toplumda Uymamız Gereken Nezaket Kuralları

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Toplumda uymamız gereken nezaket kuralları hangileridir?
Selamlaşma: Bir ortama girerken veya insanlarla karşılaştığınızda, onları selamlayarak saygı gösterin ve hoş bir atmosfer oluşturun.

Kapıları açık tutma: Başkaları için kapıları açarak ve onların geçişine izin vererek, saygılı ve yardımsever bir tutum sergileyin.

Teşekkür etme: İnsanlara yardım ettiklerinde veya bir şey verdiklerinde teşekkür ederek, nezaket gösterin ve onların çabalarını takdir ettiğinizi belirtin.

Sıra beklemek: İş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde veya toplu taşıma araçlarında sıra bekleyerek başkalarının haklarına saygı gösterin ve düzeni sağlayın.

Telefon kullanımı: Toplu alanlarda ve özellikle toplu taşıma araçlarında, telefonunuzun sesini kapatın ve gereksiz konuşmalardan kaçının. Başkalarının rahatsız olmamasına dikkat edin.

Dikkatli dinleme: Başkalarıyla konuşurken, onları dikkatle dinleyerek ve söylediklerine önem vererek, saygı ve anlayış gösterin.

Çöp atma: Çevreyi korumak ve toplumda yaşayan diğer insanlara saygı göstermek adına, çöplerinizi uygun yerlere atın.

Başkalarına yardım etme: İhtiyacı olan insanlara yardım etmek, toplumda sevgi ve hoşgörüyü yaymak için önemlidir. İmkanlarınız dahilinde yardımcı olun.

Kişisel alan saygısı: Başkalarının kişisel alanına saygı göstererek, rahatsız etmemeye özen gösterin. Özellikle kalabalık ortamlarda, insanların özel alanına dikkat edin.

Eleştiri ve övgü: Başkalarını eleştirirken nazik ve yapıcı olmaya çalışın. Aynı zamanda, başkalarının başarılarını ve çabalarını takdir ederek onlara övgüde bulunun. Bu, olumlu bir iletişim ortamı yaratır.
1

İnsan ilişkilerini düzenleyen, kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara .......................denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) selamlaşma kuralları
 • B ) sofra kuralları
 • C ) adap kuralları
 • D ) çalışma kuralları

2

Yemeğe ................................ ile başlarız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) konuşma
 • B ) besmele
 • C ) çatalla
 • D ) su

3

Aşağıdakilerden hangisi iletişim adabına uygun davranışlardan değildir?

 • A ) İletişim saygısızlık içermemeli
 • B ) Bazen kaba, kırıcı ve incitici ifadeler kullanmak
 • C ) Açık, anlaşılır, az ve öz konuşmak
 • D ) Kibar ve nazik olmak

4

Sofraya oturduğumuzda, yemeğe başlamadan önce ........................................, yemeğimizi yiyip bitirdikten sonra yemekten kalkarken ........................................ dememiz gerekir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Bismillah - Elhamdülillah
 • B ) Bismillah - Maşallah
 • C ) Elhamdülillah - Bismillah
 • D ) Maşallah - Elhamdülillah

5

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....)
Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
(....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
(....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
(....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
(....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır

 • A ) DYYDD
 • B ) DYDYD
 • C ) DYDDY
 • D ) DYDDD

6

.................., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) adap
 • B ) nezaket
 • C ) hoşgörü
 • D ) kurallar

7

Ettahiyyâtü .................... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ................ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ................ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ................. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ............. ve rasûlüh.
YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

 • A ) lillahi - aleynâ - aleyke - abdühû - ilâhe
 • B ) lillahi - aleyke - aleynâ - ilâhe - abdühû
 • C ) abdühû - ilâhe - lillahi - aleynâ - aleyke
 • D ) aleynâ - ilâhe - abdühû - lillahi - aleyke

8

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

"Toplumda Uymamız Gereken Nezaket Kuralları" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Konuşma adabına uygun davranan biri nelere dikkat etmelidir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.