Sor

Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), insanlar arasında iletişimin önemini ve konuşma adabını vurgulamıştır.

✔ Peygamber Efendimiz, doğru ve dürüst sözlerin önemine dikkat çekmiştir. Yalan söylemekten ve aldatmaktan kaçınmak gerektiğini vurgulamıştır.

✔ Peygamberimiz, insanlarla güzel ve yumuşak sözlerle konuşmanın önemini anlatmıştır. Bu, insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.

✔ Peygamber Efendimiz, gereksiz sözlerden kaçınarak, az ve öz konuşmanın önemine değinmiştir. Boş ve yararsız konuşmalardan uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir.

✔ Peygamberimiz, başkalarını dinlemeye ve sabırlı olmaya önem vermiştir. Karşılıklı saygı ve anlayış, sağlıklı iletişim için gereklidir.

✔ Peygamber Efendimiz, anlaşılması güç, gizemli ve kapalı ifadeler kullanmamayı tavsiye etmiştir. Açık ve net bir dil kullanmak, yanlış anlaşılmaları önler.

✔ Peygamberimiz, küfürlü ve kötü sözlerden kaçınmayı öğütlemiştir. İnsanlar arasındaki saygı ve sevgiyi korumak için bu tür sözlerden uzak durulması gerekmektedir.

✔ Peygamber Efendimiz, iftira ve dedikodunun insanlar arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ve bu tür davranışlardan kaçınmak gerektiğini belirtmiştir.

Özetle, Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri, insanlar arasındaki iletişimi daha sağlıklı, saygılı ve sevgi dolu hale getirmeye yöneliktir.
1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim adabına uygun davranışlardan değildir?

 • A ) İletişim saygısızlık içermemeli
 • B ) Bazen kaba, kırıcı ve incitici ifadeler kullanmak
 • C ) Açık, anlaşılır, az ve öz konuşmak
 • D ) Kibar ve nazik olmak

2

Allah'a ve ahiret gününe inanan ya ......................... söylesin ya da sussun.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) hayır
 • B ) evet
 • C ) bağırarak
 • D ) kesin

3

..............................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sübhaneke
 • B ) Tahiyyat Duası
 • C ) Konut Duası
 • D ) Bakara Süresi

4

.................., bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) adap
 • B ) nezaket
 • C ) hoşgörü
 • D ) kurallar

5

Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir?

 • A ) Yemeği hazırlayana teşekkür etmek
 • B ) Yemek yerken ağzını şapırdatmak
 • C ) Yemeğini gezerek yememek
 • D ) Yemeğe besmeleyle başlamak

6

Yemeğe ................................ ile başlarız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) konuşma
 • B ) besmele
 • C ) çatalla
 • D ) su

7

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....)
Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere karşı daha saygılı ve anlayışlı olur.
(....) Selamlaşmak insanlar arasındaki sevgi ve muhabbeti azaltır.
(....) Kırıcı ve incitici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir.
(....) Yemek yerken konuşmamak gerekir.
(....) Tahiyyat Duası namazlarda otururken okunan bir duadır

 • A ) DYYDD
 • B ) DYDYD
 • C ) DYDDY
 • D ) DYDDD

8

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise Y yazınız.
(....) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
(....) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
(....) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
(....) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
(....) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

 • A ) YDDYD
 • B ) DYDYD
 • C ) DDDYD
 • D ) YYDYD

"Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "İnternet ve Sosyal Medyada Uymamız Gereken Kurallar" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.